Absolvovali sme ďalšie zasvätenie do vešteckých výkonov. Cieľom je prepracovať systém nácviku vešteckých schopností a celkovo veštectvo bežného charakteru prepracovať pre potreby ezoterickej duchovnej cesty. Ide o 7 druhov vešteckých výkonov do 7 neurónových oblastí.

Vešteckú pozornosť sme upriamili na oblasť vešteckých výkonov do sveta mŕtvych spomienok. Ďalej sme veštectvo zamerali na vnímanie procesu pri psychických prienikoch do astronomického kozmu, tiež do procesov vlastných spomienok v 7. neurónových oblastiach. Ide o procesy reinkarnácie a autistického žitia vlastných spomienok. Veštecké výkony smerujú aj do diagnostikovania stavu orgánov, systémov ľudského tela, a tak isto dovnútra buniek. Veštecké výkony sa majú týkať aj organického života v kozme a psychických kontaktov s touto formou života v kozme.

Zasvätenie sa začalo prednáškou o veštectve pomocou svalových platničiek vo svaloch. Je to základná technika správneho reagovania svalov na škodlivé látky. Pri predstave užitia škodlivých chemikálií by mali svaly tuhnúť. Pri predstave vhodného jedla by sa mali svaly uvoľňovať. K týmto základným vešteckým technikám patrí správne reagovanie svalov na to, čo človek sám myslí alebo hovorí. Tak isto na to, čo hovorí druhá osoba. Ide o špeciálnu techniku napojenia na magmatické záznamy o živote ľudí a zvierat. Magmatické pole zachytí iba to, čo sa skutočne udialo. A teda keď niekto hovorí klamstvo, tak veštecky ladenej osobe tuhnú svaly a keď hovorí pravdu, tak sa svaly uvoľňujú. Pri tejto technike sa sugeratívne presunú hormonálne žľazy na iné mesto v tele. Tieto techniky by mal ezoterický veštec realizovať ako na bežiacom páse. Teda treba v tomto smere rozsiahly výcvik.

Na tento druh veštectva nadväzuje iný druh vešteckých výkonov a to je veštectvo na základe 22 základných tarotových kariet. Ostatné tarotové karty veľkého množstva veštíc nadväzujú vždy na základný tarot, ktorý obsahuje skvelo prepracované symboly ľudí, zvierat, písmen, číslic a predmetov. Tarotové karty obsahujú sugeráciu chorobných stavov v celom tele. Potom niektoré tarotové karty upravia energetické pomery na minimálnu úroveň. Oslabia osobnosť ezoterika, ten chce žiť ako iná osoba, ktorú chce veštecky skenovať. Ďalšie z 22 tarotových kariet prepoja psychiku ezoterika na veštecky ošetrovanú osobu, pomôžu získať požadované informácie a to pod ochranou anjelských sfér a ďalších tarotových kariet. Ďalšie tarotové karty pozbierajú informácie aj z osôb, ktoré danú osobu dobre poznajú. Ďalšie tarotové karty vytriedia získané informácie. Ďalšie tarotové karty znovu spracujú získané informácie a často znovu prenikajú do centier spomienok a získavajú iné informácie. V základných tarotových kartách, ktorých je asi 22, je uložených množstvo vešteckých výkonov a postupov, ktoré praktizovalo množstvo veštecky nadaných osobností.

Pre zasvätenie Saša Pueblo vybral 36 jedincov z celej histórie ľudstva, ktorí sa veľmi intenzívne venovali vešteckému umeniu cez tarotové karty a dokázali v ňom dosiahnuť extrémne špičkové výkony. Z ich spomienok získavali zasväcované osoby niečo ako kópie ich schopností. Počas zasvätenia zasväcované osoby pracovali s 240. druhmi tarotových kariet. Pracovali pod anjelskými sférami, ktoré každej zasväcovanej osobe individuálne radili, ako postupovať počas zasvätenia. Tak isto zasväcované osoby overovali cez svalové platničky, či robia cvičenia správne. Museli mať pocit, že tarotové karty a ich symbolika preniká všade, do všetkých spomienok, do každého orgánu a každej bunky. Zároveň každá zasväcovaná osoba dostala počas zasvätenia UFO odtlačok pod pracovným názvom UFO stonožka a UFO chobotnica. Ide o špeciálne energeticko-informačné obaly z kontaktu Sašu Puebla s organickým životom v kozme. Po zasvätení boli tieto UFO odtlačky zlikvidované. UFO chobotnica dynamizovala všetko okolo zasvätenia a pomáhala ezoterikom rýchlejšie a bez väčšej námahy zbierať informácie, ktoré potrebujú. Zasväcované osoby sa usilujú prepojiť svalové veštectvo s tarotom a potom prejsť do vešteckých výkonov cez mozoček v princípoch kabaly.

Záverom uvádzame miesta 36 veštecky ladených jedincov, ktorí pracovali a používali tarot na veštecké výkony.

01. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,C).
Silné stotožnenie sa s postavami a s dejom na tarotových kartách.

02. Z oblasti Sev. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,D). Používal tarot na prehĺbenie vešteckých výkonov do sveta mŕtvych spomienok.

03. Z oblasti Sev. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Premosťoval tarotové karty so svetom mŕtvych spomienok.

04. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (12,G). Venoval sa tarotu a žil s ním vo svojich spomienkach ako autista.

05. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I). Písal na tarotové karty divadelné hry.

06. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,L). Cez tarot prenikal do zemského podložia a do magmatického jadra Zeme.

07. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,Q). Cez tarot a kosti navštevoval vo svete mŕtvych anjelské sféry.

08. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,F). Stotožňoval sa s tarotovými kartami ako so živou osobou. Mal pocit, že je postavou z tarotovej karty.

09. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,I). Klinické vedomie a tarot používal na zlepšenie vnímania sveta mŕtvych.

10. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E). Prepracoval tarotové karty do aury skoro všetkých druhov tarotových kariet.

11. Z oblasti Madagaskar. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,K). Prepracoval tarot na intenzívne vnímanie určitého náboženstva.

12. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G). Prepracoval tarot na spoluprácu a veštecké vnímanie UFO odtlačkov organického života.

13. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G). Prepracoval základné tarotové karty na I – ting pre praktické skúmanie pohybu ľudí, materiálu a podobne.

14. Z oblasti Borneo. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I). Prepracoval tarot so spomienkami na kontakt s UFO odtlačkami.

15. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,D). Robil tarotové karty z hliny a drievok ako sochy.

16. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,G). Zabíjal zvieratá, vytváral z ich mäsa a kostí tarotové karty a tak veštil.

17. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F). Robil veštecké výkony s UFO odtlačkom chobotnica. Tento odtlačok z organickej hmoty v kozme sa často používal na veštecké získanie informácií rôzneho druhu.

18. Z oblasti Austrália. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,L). Tetoval tarot na telo svojich blízkym a potom spoločne veštili.

19. Z oblasti Sev. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,E). Neustále kreslil a upravoval tarot a žil v ňom vo vnútri svojej psychiky a iba tam.

20. Z oblasti Sev. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,F). Prepracoval tarot na komunikáciu s UFO odtlačkami psychického kontaktu s organickým životom v kozme.

21. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,M). Vyrábal z kostí zvierat a ľudí tarotové karty.

22. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E). Používal do tarotu náboženskú symboliku za účelom získania informácií z oblasti viery.

23. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,D). Prepracoval tarotové karty cez jogínske asány a indické náboženské symboly.

24. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,D). Prepracovával tarot s určitým druhom náboženstva a prenikal hlboko do tohto náboženstva.

25. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,D). Prepracoval tarot s obrázkami zvierat a psychicky sa usiloval prenikať do ich psychiky.

26. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,M). Používal tarotové karty voči všetkému, čo súviselo s Aztékmi. Na ich štýl prepracoval klasické tarotové karty, ale uchoval ich základ.

27. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,K). Keď veštil voči cudzej osobe, tak pocitmi dotyčnej osoby prepracoval vybratú tarotovú kartu.

28. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,L). Cez tarotové karty prenikal vešteckými schopnosťami do predmetov.

29. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,E). Tarotové karty používal na prehĺbenie vešteckého vnímania UFO objektov z psychického kontaktu s organickým životom v kozme.

30. Z oblasti N. Zéland. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,N). Tarotové karty a do nich viazal špeciálnym spôsobom anjelské sféry.

31. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (11,H). Veštecký výkon do sveta mŕtvych spomienok a určité prepojenie na tarotové karty.

32. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,D). Veštecké výkony do sveta mŕtvych spomienok a odtiaľ do sveta živých.

33. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,L). Spájal veštecké výkony so svetom mŕtvych ľudských spomienok.

34. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I). Mal otvorené kozmické vedomie, používal psychický prienik k planétam a potom pracoval s tarotovými kartami.

35. Z oblasti Egypt. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,G). Do tarotových kariet vkladal to, o čom sa chcel vešteckým spôsobom dozvedieť viacej ako bežnými zmyslami.

36. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,G). Vkladal do tarotových kariet predmety a usiloval sa ich veštecky vnímať, čo sa v nich deje.

Pridaj komentár