Táto certifikácia má formálny charakter a slúži hlavne na to, aby si ezoterik uvedomil, čo všetko musí ovládnuť, aby mohol robiť aj túto oblasť ezoteriky.

Pokiaľ sa rozhodnete venovať aj tejto duchovnej ceste, ktorá je veľmi dôležitá pre ostatných 6 duchovných ciest, tak je vhodné, aby ste pravidelne cvičili a dali si na diaľku veštecky skontrolovať, ako túto duchovnú cestu ovládate, kde robíte chyby a ako tieto chyby odstrániť.

1. Ezoterik musí spamäti ovládať anatomické predstavy mozočku.

2. Ezoterik sa musí naučiť koncentrovať do mozočku a to silou vlastnej vôle, pomocou kombinácie obrázkov a objektov, pomocou pohybu tela, rúk a nervových platničiek vo svaloch. Ezoterik môže ovládať aj špeciálne techniky koncentrácie a to cez iné osoby, cez svet mŕtvych, cez odtlačky organickej hmoty. Ezoterik sa musí naučiť udržať koncentráciu v mozočku na základe obrázkov a objektov pred sebou ako formu kultovej stavby.

3. Ezoterik sa musí naučiť rôznymi technikami koncentrovať do 20 častí mozočku.

4. Ezoterik sa musí naučiť prepnúť mozoček aj na vnímanie vonkajšieho sveta mimo tela v rozumnom rozsahu.

5. Ezoterik sa musí naučiť sugeratívne navodiť chorobnosť jednotlivých častí mozočku.

6. Ezoterik sa musí naučiť ovládať mozoček, aby sa na základe príkazu ezoterika mozoček intenzívnejšie skoncentroval do požadovanej časti tela, orgánu, skupiny buniek. Tak isto časti aury okolo tela a objektov okolo tela vo vonkajšom svete.

7. Ezoterik sa musí naučiť kombinovať 3. duchovnú cestu s ostatnými 6. duchovnými cestami.

8. Ezoterik si uloží do veľkého mozgu čo najviac rôznych druhov geometrických štruktúr, ktoré si nájde v obrázkoch zo zasvätenia a v článkoch o mozočku.

9. Ezoterik sa musí naučiť vydávať mozočku príkazy a ten musí realizovať koncentráciu a prepojenie na požadované duchovné stavy ako je stav raného štádia klinickej smrti, kozmické vedomie, vedomie brušného mozgu, vedomie bunkové, vedomie aurické, do spomienok uložených v 7. duchovných oblastiach, vedomie autistické, vedomie pohybové, vedomie snové a vedomie rezonančné cez membrány.

10. Ezoterik sa musí naučiť vešteckému vnímaniu dodávaných geometrických štruktúr z mozočku do spojených centier fantázie. Tu ich dekódovať a využívať pre vyhodnotenie rôznych duchovných stavov.

11. Ezoterik sa musí naučiť prepojiť činnosť mozočku na bioenergetickú aktivitu v mozočku, na magmatické energie, kozmické energie, sexuálne energie.

12. Ezoterik sa musí naučiť prepojiť činnosť mozočku s echolokačnými schopnosťami v hlasivkách.

13. Ezoterik sa musí naučiť prepojiť činnosť mozočku na prútikárske energie zo svalov na základe silového napätia vo svaloch.

14. Ezoterik sa musí naučiť pracovať v aure okolo mozočku, v aure celého tela a okolo tela.

Pridaj komentár