Venujeme sa tu jedinečnej problematike a to je skúmanie sveta mŕtvych spomienok, ktoré po ukončení organického života putujú okolo nás. Do tejto dimenzie sa môžeme dostať cez sugeratívny nácvik klinickej smrti. Väčšiu dynamiku dosiahneme tým, že klinické vedomie spojíme s bunkovým vedomím.

Na začiatok sme si precvičili základný stav pre 1. ezoterickú duchovnú cestu. Ide o fyzické stíšenie celého organizmu. Potom ide fáza pozastavenia činnosti niektorých menších častí priamo vo vnútri orgánov. Ako keby na čas pozastavili svoju aktivitu. To vedie k tomu, že ezoterik sa psychicky presunie do šedej kôry veľkého mozgu. A tu z neurónov začne do sveta mŕtvych prúdiť energia a presúvať sa sem psychika ezoterika. Do celého procesu sa zapoja aj neuróny mozočku, ktoré sú schopné vnímať aj procesy mimo ezoterikove telo.

V tomto stave sa dá rozložiť koncentrácia na určité časti a to 10 % do tela, 10 % do vešteckého výkonu v mozgu, 10 % do šedej kôry veľkého mozgu a 70 % do sveta mŕtvych. Všetko, čo je vo svete mŕtvych spomienok, sa dá vnímať výhradne cez vypestovaný veštecký výkon. No tento systém nám už nestačí a budeme sa usilovať o bunkové vedomie, kde sa používa klinické vedomie, ktoré teraz bude natekať do tela a to rovno do buniek. Vyvoláte si stav strachu, nariadite mozočku v zadnej časti hlavy, aby vás skoncentroval do vnútra buniek a zároveň vyvoláte na niektorej membráne tela vhodnú rezonanciu. To všetko vedie k tomu, že do sveta mŕtvych vstúpite intenzívnejšie a anjelské sféry vo svete mŕtvych, ktoré vytvorili detskí dyslektici s veľkou detskou žľazou, môžete skúmať psychicky zvnútra. Po skúmaní schytáte niečo ako kópiu anjelskej sféry a takýto odtlačok treba vždy zlikvidovať. Hovoríme o UFO odtlačku anjelskej sféry sídliacej vo svete mŕtvych.

Nasledujete v bunkovom vedomí prienik do kozmickej inteligencie, ktorej základ tvoria spomienky organického života v kozme. V bunkovom vedomí psychicky ihneď preniknete do kozmickej inteligencie, ktorá neustále fotí organický život, fotí, čo potrebuje vo svete mŕtvych spomienok a zároveň neustále kopíruje v sebe a neustále sa zahusťuje. Keď psychicky preniknete do tejto kozmickej inteligencie, tak ju môžete spoznávať, ako funguje a ako pracuje s informáciami. Po psychickom návrate zostane vo vašej psychike UFO odtlačok ako kópia tej kozmickej inteligencie, ktorú ste skúmali a tento treba zlikvidovať psycho technikami napojenia na zomierajúce drobné zvieratá a podobne.

Už sa nám podarilo zmapovať kozmické inteligencie a anjelské sféry v oblasti našej planéty. Potom sme preskúmali, čo sa dalo v priestore našej Galaxie. Pred nami vyvstal problém, ako vlastne zmapovať omnoho väčšie priestory a to rovno 2 000 galaxií okolo našej Galaxie. Pokiaľ by sme postupovali klasicky, tak by sme to nedokázali zvládnuť v rozumnom čase. Poznali sme skúsenosti hlavne tibetských mníchov, ktorí sa doslova utýrali a znechutili v takomto výskume. A preto sme zvolili iný postup. Napríklad sme si zobrali mapu, ktorá hovorila o 1000 galaxiách za súhvezdím Vlasy Bereniky. Nahodili sme si klinické vedomie, stočili sme ho do bunkového vedomia a želali sme si v krátkom slede vytvoriť Ufo odtlačky zo všetkého, čo je vo svete mŕtvych v tejto oblasti. Keď sme sa psychicky vrátili, tak každý mal okolo seba obrovské množstvo UFO odtlačkov, čo tlačilo poriadne na psychiku. Každý zlikvidoval skoro všetky UFO odtlačky zo sveta mŕtvych a nechal si ten najzaujímavejší. Každý tlmočil svoje pocity a vybrali sme to najprogresívnejšie, čo nás zaujalo. Vrátili sme sa naspäť v klinicko bunkovom vedomí do sveta mŕtvych a skúmali sme tento informačný objekt osobitne a dostatočne dlhú dobu. Nakoniec sme si vymenili informácie a dohodli sa na spoločnej verzii výkladu, ktorý nikomu z ezoterikov neprotirečil. Zároveň sme túto kozmickú inteligenciu skúmali v pocite návratu času do minulosti. Predstava šialených hodín idúcich naspäť do minulosti. Takáto technika dovoľuje skúmať, ako vznikla táto kozmická inteligencia.

Išlo v tomto prípade o jedinca, ktorý sa rozhodol likvidovať anjelské sféry a to celé milióny rokov a to postupne po mikro kúskoch a mikro častiach a budovať z anjelov vo svete mŕtvych vlastnú informačnú podstatu. Je to jednoznačne netradičný spôsob budovania. Tejto sfére sa budeme venovať osobitne.

Vlastne sa nám podaril husársky kúsok, vyriešili sme problém zberu a vyhodnotenia toho, čo sa nachádza vo svete mŕtvych, ktorý obsahuje extrémne množstvo objektov v nekončiacom priestore všetkými smermi.

Pridaj komentár