Ezoterik sa postupne učí prenikať psychicky do seba samého a všetkého okolo seba. Je to zámerný proces, ktorý ezoterik dôsledne kontroluje. Aby ezoterik psychicky niekam prenikal, potrebuje mať silu a chuť sa na niečo mnohonásobne koncentrovať až do momentu vytvorenia automatického skoncentrovania na dané miesto cez neurónové centrum, ktoré sa v neurónových oblastiach postupne vytvorí. Niečo podobné, ako keď sme sa naučili čítať a písať.

Ezoterik začína koncentráciou na svoje telo ako na celok, postupne sa naučí koncentrovať na jednotlivé časti ako sú ruky, hlava, hruď, brucho, nohy. Potom sa naučí koncentrovať na orgány tela a systémy v tele. Pri tomto druhu koncentrácie používa anatomické obrázky z oblasti medicíny. Ezoterik však pokračuje ďalej a začne sa koncentrovať ešte na menšie objekty v tele ako sú hormonálne žľazy, chrupavky, slepé črevo, prostata, maternica, žlčník a podobne. Ezoterik nepoľavuje vo svojom úsilí koncentrovať sa postupne na menšie a menšie objekty svojho tela.

Pre ezoterika je najvýznamnejší psychický prienik cez koncentráciu do neurónových oblasti a to veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií a jadier buniek. Psychickým prienikom do neurónových oblastí si ezoterik otvára potenciálne 7 ezoterických duchovných ciest, ktoré má teraz možnosť realizovať. Týchto 7 neurónových oblastí je prirodzený základ pre duchovný rast a potrebné schopnosti. Týchto 7 duchovných ciest cez 7 neurónových oblastí umožňuje veľmi dobre podeliť všetkých ezoterikov celej histórie ľudstva.

V tomto prípade ezoterik postupuje do makrosveta mimo svoje telo. Psychicky preniká k objektom organického aj anorganického sveta a v nich alebo okolo nich vníma štruktúry väčšie ako bunka. A to sú hlavne ľudia, zvieratá rastliny, minerály, planéty, súhvezdia, galaxie a čierne diery. Problémom makrosveta sú obrovské vzdialenosti medzi objektmi hlavne v kozme, a tak isto až nekonečné množstvo objektov, ktoré sa v kozme nachádza. Ezoterik si postupne vybuduje kozmické vedomie a prepracuje sa cez planéty a súhvezdia rovno do oblasti čiernej diery, kde sa pre neho celkovo putovanie v kozme a vnímanie toho, čo sa v kozme nachádza, zásadne mení v prospech rýchlosti vnímania a prehľadnosti toho, čo chce vnímať a čo hľadá psychicky v kozme. Tak isto presuny miliardy svetelných rokov sú v kozmickom vedomí veľmi rýchle. Ku kozmickému vedomiu sa dá pridať vedomie psychického prieniku na úroveň bunkovej blany a všetko je v kozme silne dynamické.

Teda makrosvet má svoje rozhranie a to začína na bunkovej blane, respektíve na úrovni bunkových blán určitého množstva buniek ľudského tela alebo všetkých buniek ľudského tela, ktoré psychicky kontaktuje ezoterik cez mozoček vo svojom tele. Nie je možné bežným ľudským vedomím a bežnou ľudskou koncentráciou kontaktovať takéto množstvo bunkových objektov naraz. To je možné iba koncentráciou cez mozoček. Potom je tu úroveň koncentrácie do makrosveta na základe ganglií okolo orgánov tela. Ganglie sú neurónové zhluky o veľkosti špendlíkovej hlavičky. Pokiaľ by chcel ezoterik prenikať psychicky do kozmického priestoru cez orgány tela, tak to už nepôjde. Rozpätie kozmického vedomia je v hraniciach ganglie a povrch buniek v organizme ezoterika. Pokiaľ by ezoterik išiel dovnútra buniek, už je v rovine mikrosveta a to je už iný druh ezoteriky. Pokiaľ by prekročil úroveň ganglií, tak to je zase ezoterika planéty Zem a psychicky nemožno opustiť systém našej planéty, do ktorého zaraďujeme aj 100 000 kilometrov atmosféry.

Pridaj komentár