5. ezoterická cesta a prinucovanie pudov v neurónoch tenkých a hrubých čriev, aby sa starali o naše zdravie, dlhovekosť a vitálnosť bez chorobných stavov.
Cieľom celého geriatrického programu je vytvoriť niečo ako náhradné orgány v tuku a z týchto orgánov získavať to, čo organizmus z dôvodu starnutia nemôže už v tele vytvárať.

1. Obrázky jaskýň, sugerácia smrti v jaskyni, vyhrážanie sa pudom samovraždou v rovine predstáv. Prinútenie pudu sebazáchovy, prinútenie pudu rozmnožovacieho, prinútenie pudu teritoriálneho, prinútenie pudu bunkového, aby realizovali plán dlhovekosti a výkonnosti spojený s bezchorobnosťou.

2. Prinútený pud bunkový cez model vyhrážania sa preniká všade do organizmu a v prvom rade modifikuje vhodným spôsobom bunky blán v ľudskom tele. Lieči akútne stavy a prinucuje tukové bunky, aby sa zoskupili do nových útvarov, ktoré voláme obrazne palcáky, dlaňovky, hviezdičky, dlhé ploché pásy, prerušované pásy, granátové jabĺčka a najnovšie aj disky. Tieto postupne pod dozorom brušného mozgu začnú pre telo produkovať až 10 miliónov rôznych druhov užitočných látok pre organizmus. Samozrejme, že treba zabezpečiť ich natekanie do organizmu.

3. Modifikované tukové bunky a útvary postupne do tela napúšťajú látky, ktoré už chemizmus človeka nedokáže produkovať. Teda tukové orgániky dopĺňajú všetky hormonálne žľazy. Tukové modifikácie dopĺňajú činnosť orgánikov v bunkách, ktoré tiež produkujú biochemické látky v tele. Tukové modifikácie biochemicky podporujú aj biochemickú činnosť chromozómov a génov, chemicky sa podieľajú aj na molekulárnej úrovni. Držia a budujú vitálne molekulové štruktúry, ktoré sú základom dlhovekosti.

4. Všetky neurónové centrá vo veľkom mozgu, strednom mozgu, mozočku, mieche, brušnom mozgu, gangliách a chromozómoch sa musia postupne doladiť na tvorbu tukových modifikácií ako náhradných orgánov, ktoré budú produkovať požadované objemové množstvá chemických látok. Na tom treba samozrejme niekoľko rokov popracovať a koordinačnú a riadiacu činnosť neurónových centier treba v tomto smere vhodne pozmeniť.

5. Pud rozmnožovací, ktorý je vyhrážaním prinútený k tomu, aby človeka liečil, začína modifikáciou časti chrupaviek a to hlavne chrupavky pri epifýze. Takéto modifikované útvary sa dostanú k bunkám a budú ich tlačiť, aby vnútorné spravovanie látok bolo maximálne liečivé a v prospech modifikácií v tukovom orgáne tela, čo je vlastne tuk tela zložený z buniek. Teda tvorbe tukových orgánov sa bude podriaďovať aj tento mechanizmus.

6. Pud teritoriálny je vyhrážaním prinútený k intenzívnej spolupráci s kmeňovými bunkami v kostnej dreni. Tak isto s dcérskymi bunkami, ktoré produkujú aj 6 druhov bielych krviniek. Ďalej tento pud opraví a dá do poriadku statický systém detskej žľazy pri hrudnej kosti. Systém detskej žľazy preniká do chrupaviek a tu zabezpečuje vo vybratých oblastiach kódovanie T a B bielych krviniek. Potom pud teritoriálny zabezpečí aj tvorby ostatných objektov z tohto druhu bielych krviniek. Cieľom je v tele vytvoriť ideálnu mikroflóru, ktorá by podporovala dlhovekosť a bezchorobnosť. V organizme musia zostať iba také mikroorganizmy, ktoré sú mu plne na prospech.

7. Pud bunkový, ktorý sídli v tenkých črevách, je tak isto plánovaným vyhrážaním prinútený, aby sa začal starať o bunkové štruktúry a nastavil orgániky, bunkové jadrá, chromozómy a gény na dlhovekosť, spomalenie procesov starnutia a budovanie náhradných tukových orgánov. Prinútený pud bunkový prenikne až na molekulárnu úroveň zloženú z prvkov periodickej Mendelejevovej tabuľky. Tu musí tiež zabezpečiť aktívnu spoluprácu pri spevňovaní a budovaní takých uhlíkových väzieb, ktoré organizmu zabezpečia dlhovekosť a bezchorobnosť.

8. Je samozrejmé, že osoba, ktorá chce byť dlhoveká a bezchorobná, sa musí hýbať a starať sa aj o svoju svalovú hmotu. Mikronatrhávať svaly, cvičiť Pilates z dôvodu kondície kostrového svalstva, cvičiť rýchle pohyby a šprintovanie z dôvodu výkonnosti a kvalitnej kondície srdcového svalu, cvičiť strečing z dôvodu ohybnosti a správneho fungovania šliach a kĺbových spojov.

9. Je samozrejmé, že osoba, ktorá chce byť dlhoveká, bezchorobná a vitálna sa musí stravovať inak ako bežní ľudia a jej jedálniček určujú pudy a nie čo by oči bežného človeka jedli. To jednoducho nejde a nesmie.

10. Je samozrejmé, že geriatrický program založený na náhradných tukových orgánoch musí prejsť aj do nočného režimu a skoro všetko sa musí tukovým orgánom prispôsobiť.

11. Je samozrejmé, že osoba, ktorá realizuje geriatrický program, nebude nikdy užívať také lieky a také bylinky, aby to bolo proti želaniu pudov. O tom, ako sa človek lieči, rozhodujú pudy a nie dotyčná osoba.

12. Geriatrický program je dôležitý aj pre ezoterika, ktorý sa napríklad pustí do kozmickej ezoteriky a ezoteriky UFO. Bez dostatočnej chemickej kapacity by ezoterik psychické prieniky do astronomického kozmu nezvládol a musel by zanechať vrcholovú ezoteriku. Jednoducho by ho to tak vyčerpávalo, že by to bolo na úkor zdravia.

Možno jednoznačne konštatovať, že geriatrický program má svoj jasný cieľ a to je realizovať v tuku vhodné tukové modifikácie. Môžeme hovoriť aj o náhradných orgánoch, ktoré dokážu zabezpečiť to, čo už nemôže starnúci organizmus.

Previedli sme aj niekoľko vešteckých výkonov voči žijúcim osobám, u ktorých fungoval geriatrický program spontánne a stali sa doslova obeťami dlhovekosti. Zistili sme u týchto dlhovekých problémy s epitelovými bunkami, ktoré často hlavne v oblasti miechy a mozgu vyvolávali čudesné správanie vedúce k samovražedným činom ako úľave z tlaku prerastených a zhrubnutých epitelových buniek v oblasti miechy. Tak isto u väčšiny extrémne dlhovekých prichádza k poškodeniu zmyslových senzorov ako sú oči, nosná sliznica, ušné bubienky, jazyk a končeky prstov a musíme preskúmať, ako sa tomu vyhnúť. Teda spraviť veštecký výkon voči tým, ktorí si uchovali zmysly vo výbornej kondícii aj cez 100 rokov. U všetkých veštecky skúmaných jedincov sme zistili, že majú mimoriadne dobre vyvinuté tukové modifikácie v tukovom orgáne zloženom z tukových buniek. Hovoríme aj o vytvorení náhradných orgánov v tuku, ktoré postupne produkujú chemické látky, ktoré už organizmus nestíha vytvárať z dôvodu vyčerpanosti a starnutia. Teda v tukových modifikáciách sa postupne tvorí aj 90 % všetkých látok, ktoré telo potrebuje. Tukový orgán sa skladá z dlhovekých a tak povediac z večných buniek, ktoré nahradia všetku činnosť orgánikov vo vnútri buniek. Tak isto do značnej miery pokryjú potrebu biochémie chromozómov, génov a molekulárnych štruktúr. U dlhovekých jedincov sa všetky bunky zmenili na dlhoveké, ktoré sa už nedelia. Iba dcérske bunky v kostnej dreni vytvárajú biele a červené krvinky. A aj tu značnú časť bielych krviniek vytvoria v náhradných zónach okostice. U dlhovekých funguje jedinečná kontrola mikroorganizmov, ktoré sú geneticky modifikované, aby produkovali niečo ako elixír mladosti, a tak isto bunky v tráviacom trakte sa chovajú ako keby vyrábali nie vyživovacie látky, ale liečivé elixíry. U dlhovekých sú bunkové a mitochondriálne chromozómy spoločne premostené. Všetky chromozómy pracujú v zmysle jeden za všetkých, všetci za jedného. Tak isto gény sú jedna rodina a spoločne pracujú k dlhovekosti. Nachádza sa tu upravený gén a to gén blokujúci chromozómom správne vnímať biologický čas. Tak isto sa nachádzajú upravené gény pre spoluprácu tukových modifikácií a orgánikov, génov, chromozómov a molekulárnej úrovne.

Dlhoveké osoby majú v tuku modifikácie ako sú dlaňovky, hviezdičky, dlhé pásy, prerušované pásy, granátové jabĺčka a malé disky. Všetko v extrémnom množstve. Čo spôsobilo, že molekulové štruktúry ako najmenšie čiastočky v bunkových blanách, orgánikoch, jadrách, chromozómoch a génoch vyzerali ako oceľové laná popretkávané špagátikmi a obalené polystyrénovými guličkami. Dlhovekí jedinci dokázali pre telo denne produkovať aj 500 litrov chemických látok. Horšie je to s modifikáciami palcákov, ktoré u týchto jedincov chýbajú a mysliaci proces sprevádza iba produkcia približne 10 litrov chemických látok. A potreba ezoteriky je až 80 litrov chemických látok pre účely psychické. Tak isto sú problémy so srdcovým svalom, ktorý potrebuje rýchlosť šprintovania bežcov na krátke trate, tiež hĺbkové kostrové svalstvo je málo mikronatrhávané. Veľmi dobre sa pozmenili koordinačné centrá neurónov či už vo veľkom mozgu, strednom mozgu, mieche, brušnom mozgu, gangliách, brušnom mozgu a chromozómoch. Cítiť tu koordináciu tukových modifikácií, ktoré dosahujú aj desať vrstiev vedľa seba. Ešte snáď treba spomenúť modifikácie v hnedom tuku v podobe 4 krát na sebe uloženej mriežky, čo pomáha udržať mikroflóru v tele.

Pridaj komentár