Od minulého (druhého) geriatrického profilu B 137 uběhly 2 měsíce a tak Vás prosím o zhodnocení dosažených výsledků a sestavení nového geriatrického profilu, včetně pokynů pro další etapu nápravy.Předem děkuji a těším se na další spolupráci.

Požiadali ste ma, aby som veštecky preskúmal a odhadol, ako sa dávate do poriadku. Výsledok je pozitívny a mňa osobne prekvapil. Bol by vynikajúci, keby ste dali do terapie králičie mäso. Túto terapiu si budete musieť zopakovať. Nová diagnostika molekulárnej úrovne je veľké boľavé zúfalstvo a treba riešiť. Nárast tukových chemických látok je povzbudivý.

Geriatrická diagnostika 7. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby, teda organizmus sa o túto oblasť vzorne stará. Slabé miesto nie je. Epitelové bunky sú v poriadku. Bunkové blany v poriadku. Bunkové jadrá v poriadku. Mitochondriálne jadrá v poriadku. Chromozómy sú opravené a stabilné. Gény opravené a aktívne. Gén dlhovekosti chýba. Molekulárna úroveň rozpadnutá gulička a treba riešiť na oceľové laná. Orgániky v poriadku.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby, teda organizmus sa o túto oblasť vzorne stará. Slabé miesto nie je. Epitelové bunky sú v poriadku. Bunkové blany v poriadku. Bunkové jadrá v poriadku. Mitochondriálne jadrá v poriadku. Chromozómy sú opravené a stabilné. Gény opravené a aktívne a objavila sa zmena ku génu dlhovekosti, čo je výborné. Gén dlhovekosti chýba. Molekulárna úroveň: silné oceľové laná, čo je výborné. Orgániky v poriadku.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby, teda organizmus sa o túto oblasť vzorne stará. Slabé miesto nie je. Epitelové bunky sú v poriadku. Bunkové blany v poriadku. Bunkové jadrá v poriadku. Mitochondriálne jadrá v poriadku. Chromozómy sú opravené a stabilné. Gény opravené a aktívne. Gén dlhovekosti je zbudovaný. Molekulárna úroveň: rozpadané, ale silné guličky, a treba riešiť na oceľové laná. Orgániky v poriadku.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby, teda organizmus sa o túto oblasť vzorne stará. Slabé miesto nie je. Epitelové bunky sú v poriadku. Bunkové blany v poriadku. Bunkové jadrá v poriadku. Mitochondriálne jadrá v poriadku. Chromozómy sú nedotknuté a treba sa k liečbe vrátiť a zopakovať ju. Gény neopravené, treba zopakovať liečbu. To spravilo to chýbajúce králičie mäso. Treba kúpiť a realizovať. Molekulárna úroveň rozpadnutá gulička a treba riešiť na oceľové laná. Orgániky iba provizórne opravené.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby, teda organizmus sa o túto oblasť vzorne stará. Slabé miesto nie je. Epitelové bunky sú v poriadku. Bunkové blany v poriadku. Bunkové jadrá v poriadku. Mitochondriálne jadrá v poriadku. Chromozómy sú opravené a stabilné. Gény opravené a aktívne. Gén dlhovekosti chýba. Molekulárna úroveň: rizikové rozpadnuté guličky a treba riešiť na oceľové laná. Orgániky v poriadku.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby, teda organizmus sa o túto oblasť vzorne stará. Slabé miesto nie je. Epitelové bunky sú v poriadku. Bunkové blany v poriadku. Bunkové jadrá v poriadku. Mitochondriálne jadrá v poriadku. Chromozómy sú opravené a stabilné. Gény opravené a aktívne. Gén dlhovekosti je vytvorený. Molekulárna úroveň: silné oceľové laná. Orgániky opravené.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby, teda organizmus sa o túto oblasť vzorne stará. Slabé miesto nie je. Epitelové bunky sú v poriadku. Bunkové blany v poriadku. Bunkové jadrá v poriadku. Mitochondriálne jadrá v poriadku. Chromozómy sú opravené a stabilné. Gény opravené a aktívne. Gén dlhovekosti chýba. Molekulárna úroveň zničená a treba prednostne opraviť a veľmi zodpovedne. Orgániky dáme do poriadku.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby, teda organizmus sa o túto oblasť vzorne stará. Slabé miesto nie je. Epitelové bunky sú v poriadku. Bunkové blany v poriadku. Bunkové jadrá v poriadku. Mitochondriálne jadrá v poriadku. Chromozómy sú opravené a stabilné. Gény opravené a aktívne. Gén dlhovekosti chýba. Molekulárna úroveň: rozpadnuté drobné guličky a treba riešiť. Orgániky aktívne.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: v tukových modifikáciách ste začali produkovať 10 000 užitočných látok, čo je dobrý výsledok. Do tela nateká asi 70%, čo je dostatočné. Málo tvoríte palcákov na podporu psychickej výkonnosti. Ostatné modifikácie sa tvoria. Zatiaľ nie diskovité modifikácie na podporu molekulárnej úrovne.

Geriatrická diagnostika pudov: pud sebazáchovy preniká do celého tela. Pud rozmnožovací nepreniká nikde. Pud teritoriálny ste udupali a doslova ste sa na ňom vyvŕšili. A to nerobte. Pud bunkový ešte stále skúmate, zmeňte prístup. Prinútené pudy sú diktátori a poslúchajú sa na slovo.

Geriatrická diagnostika psyché: aurický obal sa skoro vrátil k telu, čo je potešujúce a psychicky sa začínate stabilizovať. Verme, že natrvalo. Ale príliš rýchlo to robíte a bude to nestabilné.

Geriatrická liečba neurónových oblastí ku génom dlhovekosti a riešenie molekulárnej úrovne: z medeného drôtu spraviť stočený hustý kruh ako venček a do toho dať hliníkovú doštičku 10×10 cm. Rohy sú zasunuté do drôtov. Do toho vložiť asi 10 guličiek z alobalu, všetko zalepiť izolačnou páskou. Majte to pri posteli počas noci asi 10 nocí s prerušovaním.
Prikladať na telo antikorový nôž raz na 20 minút.

Geriatrická liečba nervstva ku génom dlhovekosti: bude riešiť venček s kovovou platničkou a iba do stredu dať malý kúsok magnetu. Mať pri sebe 4 noci s prerušením.

Geriatrická liečba pankreas do molekulárnej úrovne: bude sa riešiť cez venček z drôtu a kovovú platničku s tým, že do venčeka dáte asi 10 drobnejších klinčekov a zalepíte ich lepiacou páskou, aby nevypadli. Majte to asi 3 noci vedľa seba.

Geriatrická liečba kostnej drene na úroveň génov, chromozómov, génu dlhovekosti a molekulárnu úroveň: zopakovať predošlú terapiu, ktorú ste nespravili poriadne.
Následne po dokončení predošlých terapií omotať vidličku železným drôtom a prikladať na telo raz na 20 minút. Molekulárna úroveň: venček s kovovou platničkou a do drôtov vložiť aspoň 12 malých magnetov. Mať vedľa seba aspoň 10 nocí počas spánku.

Geriatrická liečba krvného riečišťa, gén dlhovekosti a molekulárna úroveň: rieši predošlá liečba vidličkou. Molekulárna úroveň: venček z drôtu omotať alobalom a do stredu dať znovu kovovú platničku. Mať pri sebe počas spánku asi 2 krát.

Geriatrická liečba hormonálnych žliaz, gén dlhovekosti a molekulárna úroveň: rieši vidlička s drôtom. Molekulárnu úroveň rieši venček z drôtu a v strede kovová platnička. Do drôtu dať na 8 miest kovové krúžky ako sú na kľúčoch, alebo krúžky veľkosti vrchnáka od piva. Mať pri sebe počas spánku 2 krát.

Geriatrická liečba orgánov, gén dlhovekosti a molekulárna úroveň: rieši vidlička s drôtom. Venček s drôtom, ale bez stredu. Do drôteného venčeka nasekať kúsky hliníkového alebo pozinkovaného plechu, tvar špicatých trojuholníkov, aspoň 20 kusov. Mať pri sebe aspoň 2 noci.

Geriatrická liečba tukový orgán: cieľ navýšenie tukových jednotiek až na 10 miliónov užitočných chemických látok. Naďalej jadrové mydlo, čierne múmio a natierať telo aspoň 20 krát za 2 mesiace a osprchovať. Šúchať telo kúskami čerstvého dreva aspoň 30 krát. Obnovovať každý týždeň. Kúpiť slivovicu zo švestek a do toho vsypať balíček hrozienok a jemne pred sprchovaním natierať telo aspoň 10 krát za 2 mesiace.

Geriatrická liečba pud rozmnožovací a teritoriálny: zmeňte prístup k sexu a všetkému okolo sexuality. Spravte si certifikáciu k sexu ako takému. Máte tu bloky. Skúste svoje sexuálne emocie ovládnuť. Týka sa to pudu rozmnožovacieho. Pud teritoriálny sa týka celkovej imunity. Máte panický strach pred mikroorganizmami. Zase psychoterapia a ovládnuť reakcie na vírusy a baktérie.

Ohláste sa za 2 mesiace na kontrolu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.