Ďalšie zo šamanských zasvätení. Tri prednášky o nosnej časti šamanizmu: 1.Aura. 2.Šamanské centrá v aure. 3.Zvieracie vedomie z brušného mozgu v tenkých črevách. Vytvorenie šamanskej mriežky z čerstvého dreva. Vytvorenie šamanskej bábiky z textílie.

Pomôcky, ktoré sme použili pri zasväcovaní: čerstvé drevené konáriky, čerstvú kôru, mušle, magicky ošetrené kamene. Tieto kamene sú pravidelné prítomné na šamanských meditáciách. V rukách šamansky ladených osôb vykazujú určitý druh hromadenia ľudskej bioenergie a cítiť okolo nich magnetické sily vzájomnej odpudivosti a nie priťahovania sa. Keď ich točíte, tak stále voči sebe reagujú odpudivo. Ďalej sme používali zeminu z lesa, drôtiky, špagáty, látku.

Prítomní absolvovali prednášku o tom, čo je aura a ako šaman prírodného charakteru vytvára okolo seba pol metrový aurický obal. Účastníkom zasvätenia sa meralo bioenergetické vyžarovanie okolo fyzického tela. Po prednáške zasväcované osoby vytvorili pred sebou drevenú mriežku z konárikov, ktoré poviazali špagátikmi a drôtikmi. Každý pracoval vo zvláštnom psychickom stave a vlastne si pred sebou na stole vytváral komunikačný prostriedok so svetom aurického obalu. Znovu som niektorým nožnicami narušil ich výtvor z konárikov. Jednoducho som mal pocit, že vytvorili umelecké dielo zo školských lavíc a o to tu nejde.

Po vytvorení komunikačného magického objektu, ktorý pracovne voláme mriežka, som zahájil zasväcovania. S úctou som prijal do mozgu spomienku na zasväcovateľa, ktorý žil v minulosti a mal schopnosť zasväcovať. Cítil som, ako sa informačné pole šamana dožaduje, aby som si na prsty namotal drobné drôtiky a na ne zavesil kovové krúžky. Každému som do komunikačnej mriežky kládol orechy.

Potom som okolo zasväcovanej osoby robil hypnotické pohyby. Hýbal som celým telom v určitom tanečnom rytme. Kreslil som znaky okolo zasväcovanej osoby. Potom som v aure a v drevenej konštrukcii vytvoril zvláštny energetický objekt, ktorý sa dostal do zasväcovanej osoby. Mal som pocit, že z aurického priestoru prenikla do aury zasväcovanej osoby ochranná bioenergia.

Pokračovali som v prednáške o vnútornom svete šamana a práci s bioenergiami. Išlo o tvorbu vlastnej bioenergie v aurickom obale, a tak isto o schopnosti sťahovať do aury bioenergiu z iných živých zdrojov na ľubovoľnú vzdialenosť. Potom sme si vysvetľovali a skúšali dostať do aurického obalu okolo tela magmatickú energiu magmatického jadra zeme. Do aury sme vkladali spomienky zvnútra ľudskej mysle. Ďalej sme sa usilovali v aure zhusťovať bioenergiu.

Nasledovalo vytvorenie novej drevenej mriežky a do mriežky sme voľne sypali lesnú hlinu. Vytvárali sme si zvláštny komunikačný prostriedok s aurickým svetom okolo fyzického tela. Ja som prijal do mozgu cez tento systém spomienku na zasväcovateľa a do rúk som si podľa jeho pokynov zobral pletenú rukavicu a naplnil som ju hlinou. Potom som začal zasväcovacie rituály. Moja aura sa zmiešala s aurou zasväcovanej osoby. Snažil som sa magickými a hypnotickými ťahmi otvoriť celý psychický rozsah zasväcovanej osoby. Potom som požiadal aurický svet a magický objekt z dreva a zeminy, aby vytvoril ochranného ducha pre dotyčnú osobu. Robil som znovu magické pohyby celým telom. Tak isto som kreslil prstami magické čiary rôzneho druhu, ako to žiadala duša šamanského zasväcovateľa.

Pokračovali sme prednáškou o brušnom mozgu, kde je uložené vedomie cicavcov a snažili sme si uvedomovať, ako fungujú cicavce. Cez brušný mozog sme prenikali do ganglií v celom tele. Pod gangliami tu rozumie rôzne neurónové objekty v celom tele od veľkosti nechtu na palci až po veľkosť drobných šošovičiek. Z roviny ganglií sme prenikali do buniek tela.

Zasväcované osoby vytvorili pred sebou z kusa textilnej látky určité postavičky. Podobalo sa to handrovým bábkam, ktoré sa vypchali drievkami, minerálmi a lastúrami. Bábiky sa položili na magickú drevenú mriežku.

Znovu som prijal do svojho mozgu informačné pole šamanského zasväcovateľa. Podľa jeho pokynu som vyrobil postavičku, ktorú som celú poviazal drôtom a špagátikmi. Začalo sa zasväcovanie podľa už naznačenej schémy. Tentoraz z aurického obalu prichádzala celá postava. Bol to nesmierne zvláštny pocit. Mal som dojem, že sa v aurickom obale vytvorilo niečo jedinečné.

 

Pridaj komentár