Koncentrácia na seba. Spomienky na blikanie svetla. Spomienka na kmitanie zvuku. Spomienky na vibrovanie technických zariadení. Kmitanie a veštecké stavy v mozgu. Operácie v pamäti. Učenie sa a nastavenie rezonančnej mysle v zmysle vešteckého stavu. Zasvätenie do kmitania a blikania. Aurické vedomie. Všetky druhy vedomia tu na zemi. Určité druhy vedomia v kozme a vedomie mesačné. Meteority. Reinkarnačné procesy. Ego. Rezonančná duchovná cesta. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračujeme naďalej v základom výcviku Sila psyché, ktoré sa venuje reálnejšiemu nastaveniu vnímania vnútorného sveta vo vnútri človeka, ale tak isto aj vonkajšieho sveta okolo fyzického tela meditujúceho. Vychádzame z vedeckých poznatkov o tom, že naše oči a celkovo naše zmysly vnímajú všetko ako nehybnosť. Pritom veci a objekty vo vnútri na úrovni molekúl sú v neustálom pohybe.

Nácvik vnútorného vnímania sveta ako kmitajúceho lepšie vyhovuje aktivite neurónov ľudského tela a vnímaniu procesov v aurickom obale okolo meditujúceho. Už sme spomínali, že aurický obal obsahuje molekuly vzduchu, fotóny, častice prachu. Tak isto aura obsahuje bioenergie a energie magmatického jadra zeme.
Zmyslom výcviku je vnímať zvnútra všetko dianie ako pod elektrónkovým mikroskopom. Takýto nácvik dovoľuje lepšie vstupovať a ovládať neurónové oblasti veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy a ganglií.

Cvičenie začíname uvedomením si svojho ega. Ego začína v momente spojenia sa vajíčka a spermie. Tam začína naše ego a toto ego je všetko, čo sa časovo udialo po tomto akte splodenia až do dnešného dňa. Tak isto si uvedomujeme, že vo všeobecnej rovine súčasťou ega je aj prehistorická minulosť našich predkov. Tak isto súčasťou ega je aj budúcnosť a do určitej miery aj reinkarnačné procesy, ktoré zasahujú do posmrtných záležitostí po ukončení fyzickej existencii tu na zemi. Každý môže využiť uvedomenie si svojho ega na jeho terapeutické ošetrenie. Kto má príliš silne ego, naučí sa ho krotiť a kto má slabé ego, bude sa ho snažiť posilniť. Máme tu na mysli túžby a ciele, ktoré si ego kladie za cieľ realizovať a tak isto aj činnosť, ktorá speje k realizácii cieľov. Množstvo a kvalita cieľov určuje silu vôle a celkového ega.

Základom ovládania svojho ega a celej psychickej zložky je nutnosť a schopnosť sa na seba skoncentrovať a v tejto koncentrácii do svojho vnútra vedieť svoje vnútro lepšie spoznávať a tiež ovládať. Za týmto účelom sa cvičí koncentrácia do svojho vnútorného sveta a zvlášť do oblasti neurónov.

Do neurónových oblastí sa mimoriadne dobre preniká, pokiaľ dokážeme vytvoriť pocit a predstavu kmitania všetkých druhov spomienok. Skoncentrujete sa napríklad do neurónových oblastí veľkého mozgu a tu si v spomienkach prestavujete blikajúce svetlo alebo máte pocit, že tam niečo v mozgu bliká. Tak isto máte pocit, že tu kmitajú zvukové spomienky, vibrujú hmatové spomienky. Tak isto si nastavujete zmyslové centrá na šedej kôre veľkého mozgu. Nie zmyslové ústroje ako je sliznica nosa, oči, bubienok ucha a nervové zakončenia na prstoch ruky. Teda zmyslové centrá na povrchu šedej kôry mozgovej. Postupným výcvikom sa stávate veštecky ladenými a tak isto sa stávate senzibilmi, dokážete vnímať aj tvorbu bioenergií vo vnútri tela a aj v aurickom obale okolo seba. Špičkový senzibil dokáže vnímať kmitanie aj v inom človeku. Prútikársky senzibil vníma kmitanie molekúl aj v anorganických objektoch ako sú napríklad minerály a horniny. Tento efekt dosahuje cez magmatické energie, ktoré pulzujú z magmatického jadra zeme.

Kvalitná koncentrácia do svojho vnútra, ktorá je spojená s rezonančnými efektmi kmitajúceho sveta, zvyšuje schopnosť aktívnejšie ovplyvňovať dianie v neurónových oblastiach tela. A tu prichádza ďalší efekt a to je efekt veštecký. Teda silná koncentrácia, ego, ktoré má určité ciele, kmitajúce vedomie a k tomu vedomie, ktoré zvnútra odsáva vzniknuté bioenergie a tieto sa strácajú ako pri aktívnom vešteckom výkone. Keď tieto predpoklady naplníte, tak svoju myseľ dokážete efektívnejšie ovplyvňovať ako doteraz. Určitou nevýhodou je príliš triezve a reálne vnímanie všetkého okolo seba. Na túto skutočnosť si treba zvyknúť.

Potom je tu schopnosť nastavovať neurónové oblasti vhodnejším spôsobom ako doteraz. Chcete vnímať a lepšie si spomínať, tak si v hore opísanom režime nastavíte neuróny vo veľkom mozgu, mozočku, strednom mozgu, mieche a gangliách svojho tela. Spomienky sa z mysle vyberajú efektnejšie. Pokiaľ k tomuto pridáte ešte aj zasvätenie do aurického obalu a rozkmitáte aurický obal, efektivita spomínania sa enormne zvyšuje. Keď chcete počítať, prípadne sa učiť, tak znovu preladíte neurónové oblasti a dosahujete lepšie výsledky ako je bežné. Vždy, keď sa chcete na seba a okolitý svet pozerať z inej pozície, tak upravíte neurónové schémy a použijete hore uvedené techniky. Chcete sa pozerať na svet matematicky, tak všetko vnútri vhodne naladíte. Chcete sa pozerať na svet filozoficky, tak zase mozog vhodne naladíte. Chcete sa pozerať na svet logicky, tak znovu neurónové oblasti vhodne nastavíte.

Celkovo sme otvorili aj problematiku posmrtného vedomia s prvkami reinkarnácie. Pod reinkarnáciou tu rozumieme špiritistickú líniu reinkarnácie, ktorú považujeme za najefektnejšiu reinkarnačnú cestu. Treba si uvedomiť, že v pozostatkoch zostane uložené informačné pole toho, čo ste robili a dosiahli počas života. Preto je reinkarnácia pre ezoterika, ktorý žije do vnútorného sveta, obzvlášť zaujímavá. No každý, kto sa chce reinkarnovať, nesmie byť spopolnený alebo mumifikovaný. Vtedy sa znehodnocuje informačné pole mŕtvej osoby. Po reinkarnácii treba mimoriadne túžiť a túžbu abnormálne rozvinúť už počas tohto života. Po fyzickej smrti to už nie je možné. Všetko je potrebné naplánovať a zrealizovať počas života. To je nutná podmienka. Vyššia reinkarnačná forma je u tých ľudí, ktorí sa posadnute a fanaticky venujú orgánom tela a zvlášť bunkovým štruktúram. Tu sú reinkarnačné úsilia pracovne označené ako Lama tulku. Teda osoba sa počas svojho života musí venovať bunkám tela. Napríklad v Tibete sú niektoré mandaly vlastne bunkové štruktúry. Musí to tak byť, ináč by reinkarnačné procesy neboli také efektívne práve v Tibete. Potom je tu potreba, aby ste verili a túžili sa reinkarnovať. Tak isto je treba reinkarnačné túžby nabiť programom, aby ste si po reinkarnácii spomenuli, kto ste boli v predchádzajúcom živote. Reinkarnát Lama tulku sa reinkarnuje v prípade klinickej smrti dieťaťa. Nereinkarnuje sa pri smrti dospelej osoby. Veštecky sa dá ošetriť, kto je alebo nie je Lama tulku. Každého upozorňujem, že tu nevediem debatu ani polemiku o reinkarnačných procesoch. Na to, čo tvrdím, nemôžem predložiť dôkazy. Ale vy sa môžete stať špiritistami a presvedčiť sa o tom sami. To je jediná cesta, ako si overiť moje tvrdenia. Pokiaľ máte iný názor, tak vám ho neberiem, ale ho neakceptujem. Na to mám plné právo.

Potom tu máme celú paletu druhov ľudského vedomia. Vedomie je usadené v šedej kôre veľkého mozgu. Takýchto prípadov som našiel veľmi málo. Vedomie je usadené v strednom mozgu. Pod usadením rozumieme trvalý nervový vzruch na úrovni psychického prejavu. Hovoríme aj o vedomí dnešného človeka, prírodného človeka, gorily, šimpanza a všetkých primátov. Človek je tu vlastne primát, ktorý dosiahol najvyššiu úroveň spojenú s procesom myslenia. Zle jazyky psychiatrov tvrdia, že človek je vlastne zviera, ktoré ochorelo schopnosťou myslieť. No čo už, aj takýto pohľad je nesporne zaujímavý. Potom je vedomie uložené v brušnom mozgu. Nachádza sa v neurónoch v stenách čriev. Ide o vedomie dnešných cicavcov. Odtiaľto ide cesta do ganglií, ktoré sa nachádzajú pri každom orgáne tela, pri každej časti tela a sú spojené klasickými nervovými dráhami. Potom je vedomie buniek. Do tohto vedomia sa ide cez ganglie. Potom je vedomie aurické, ktoré je najväčším fenoménom celej ezoteriky. Ide o aurický obal okolo tela a schopnosť vysunúť sem celý proces myslenia. Potom je ešte špeciálne vedomie umelo uložené do mozočku. Je tu uložená celá náboženská zložka kabaly a židovstva. Veštecký pohľad na židovsky orientovaných veriacich v tomto smere veľa naznačí. Budeme sa venovať podrobne aj tejto forme vedomia.

Potom je línia vedomia, ktoré nás čaká v budúcnosti a to je vedomie kozmické. Objavuje sa u kozmonautov, ktorí boli v kozme niekoľko týždňov. Senzibilní ľudia a veštecky vybavení ezoterici sa na takýchto jedincov môžu napojiť. Príklad vedomia kozmických ľudí sú kozmonauti, ktorý pristali na mesiaci. Treba nájsť vhodné mechanizmy simulovania ďalších druhov kozmického vedomia. Takže, vitajte kozmickí ľudia!

Pridaj komentár