Dlaň a tri tlačiace a kmitajúce prsty. Bioenergia sa stráca. V mozgu veštecký výkon. V mozgu kmitajúce efekty. Kmitajúce spomienky. Zvláštne spojenie neurónových oblastí. Sexuálna energia a budúcnosť. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku Silovej technológie manipulácie s vlastným mozgom a psychikou. V prvom rade sa budeme venovať mikropohybom tela. Ide o pohyb očí, o pohyb svalov tváre, o pohyb tela, o pohyb rúk a prstov na rukách.

Naučíme sa vyberať spomienky z pamäte pomocou pohybu očí. Chcem si spomenúť na nejakú udalosť, tak to budem v mozgu hľadať pomocou pohybu očí či už otvorených, alebo zatvorených. Spomínate si klasickým spôsobom a k tomu pridávate podporu vhodným pohybom očných buliev. K tomu postupne pridáte mierny pohyb svalov tváre. Nakoniec pridáte vyhľadávanie pomocou pohybu tela a rúk. Len na vás je, aký to bude pohyb. Riaďte sa intuíciou. Nebráňte sa žiadnym pohybom a gestám. Na začiatku výcviku si dovoľte akékoľvek pohyby. Neskoršie prejdete na jemnú a nenápadnú pohybovú bázu.

Potom pokračujeme v nácviku rezonujúcich bodov veľkosti šošovice. Postupujeme tak, že si dáme, najlepšie tri prsty, spolu dokopy. Spravíme tzv. cibuľku. Otvoríme dlaň druhej ruky a tromi prstami na ľubovolné miesto dlane zatlačíme a pri zatlačení mierne zavibrujeme. Podnety z dlane v zlomku sekundy prejdú do šedej kôry veľkého mozgu. Znovu a znovu tlačíme na jednu aj druhú ruku tromi prstami a to palcom, ukazovákom a prostredníkom. Zatlačíme na druhú dlaň a zavibrujeme. Takto rozvibrujeme množstvo bodov v šede kôre veľkého mozgu.

Rozvibrujeme značné množstvo neurónových oblastí v mozgu, ktoré si predstavujme ako 3 až 7 vrstiev pavúčikov a pavučín. Nutnosťou je pohybom očí, pohybom svalov tváre a prstov v mozgu ponechať rezonanciu a všetky energie odsať ako pri vešteckom výkone. Teda cez drobné body bioenergia z celého tela odteká do nekonečného priestoru. Tento stav je nutné udržať za každú cenu. Teda v mozgu je permanentne nedostatok bioenergie. Toto je základný bioenergetický stav mozgu. Pokiaľ budeme mať v štruktúrach mozgu priveľa energií, tak nebudeme môcť v mozgu operovať veštecky. Ide tu vlastne o zvláštny stav mysle, kde je všetko v nízkych energetických potenciáloch. Mozog je nízko energetický a zároveň intenzívne veštecký. K tomuto stavu si dopomôžete aj znakmi písmen naplnenými bodkami s krížikmi. Kmitajúci a veštecký stav v mozgu neustále kontrolujeme .

Teraz máme cestu otvorenú, aby sme si na povrchu šedej kôry aktivizovali zmyslové centrá a uviedli ich do vhodného stavu. Zároveň vyhľadávame v mozgu postupne zrakové, sluchové, chuťové a pohybové spomienky. Všetko vyberáme pomocou pohybu očných buliev, tuhnutím a uvoľnením svalov.

Nakoniec tu máme špeciálne cvičenie – nabíjanie budúcnosti. Do oblasti ústnej dutiny zosajeme na diaľku dostatok sexuálnej energie. Do jednej polovice úst mužskú sexuálnu energiu a do druhej polovice ženskú bioenergiu. Potom si voľne spomíname na všetko, čo by sme mohli v budúcnosti dosiahnuť a všetko touto sexus energiou dobíjame.

Pridaj komentár