Na začiatku apokalypsa. Vysoké napätie. Blesk. Klinická smrť. Fantómové bolesti. Špiritizmus. Reinkarnácia svätca. Boží svet brontosaurích kostí. Boží svet fosílií. Boží svet zemského magnetizmu. Prijatie reinkanácie svätcov. Rehoľa reinkarnovaných svätcov. Náboženstvo budúcnosti. Sugerácia apokalypsy.

Keď nastúpiš na cestu svätca a svätosti prijímania živého Božieho sveta, tak musíš prijať prvý trest a utrpenie, ktoré ti ponúka živý Boh v tebe samotnom. Nechce po tebe, aby si riskoval smrť pod vedením vysokého napätia. Chce iba, aby si uveril v sugerácii, že sa tak stalo a ty si prežil kontakt s vysokým napätím. Uveril si tomu bez výhrad a tým si dokázal preskupiť neurónové oblasti veľkého mozgu tak, aby tu živá Božia prítomnosť mohla existovať ako vo svätcoch minulých období. Sugerácia musí byť bez jedinej pochybnosti a bez jediného slova spochybnenia. Keď sa ti to podarí, tak si absolvoval prvé zasvätenie a otvoril si možnosť na prijatie Božieho sveta v podobe všetkých Božích obrazov a znakov.

Tak isto môžeš absolvovať ďalšie zasvätenie a to bleskom. Boh po tebe nechce, aby do teba udrel blesk. Boh po tebe chce, aby si v sugerácii bezvýhradne uveril, že do teba udrel blesk. Nesmieš zapochybovať a nesmieš pojať žiadnu pochybnosť. Pokiaľ to dokážeš, tak si prepol neuróny veľkého mozgu na prijatie živej prozreteľnosti do svojho tela, aj duše. No si na začiatku cesty svätca.

Môžeš prijať aj stav klinickej smrti, prestať dýchať a prestať myslieť. No nie v skutočnosti. Tvoja viera v živého Boha a jeho prítomnosť musí byť taká silná, že keď si predstavíš sugeratívne vlastnú klinickú smrť, tak si ju už vlastne prežil. Pochybuješ, tak tvoja pochybnosť ti dáva iba Boha zo spomienok vlastnej mysle. Nepochybuješ, dostávaš cestu k živému Bohu.

To ovšem ešte nestačí, treba prijať aj ďalšie zasvätenie a to je zasvätenie fantómových bolestí. No tu ti už nepomôže iba sugeratívne uverenie. Tu tvoja absolútna vôľa nepôsobí. Musíš priniesť prvú obeť a to je obeť vzdania sa časti tela. V predstavách musíš úprimne chcieť, aby v tebe navždy zomrela určitá časť tela a do tejto časti mohlo vstúpiť informačné pole mŕtveho svätca.

Keď spravíš tento krok, tak si ho spravil navždy. Niet cesty naspäť. Je iba cesta do sveta mŕtvych náboženských duší. Odteraz môžu do teba vstupovať duše mŕtvych ľudí a zase odchádzať. To ti na oplátku dáva silu napojiť sa na obrazy a znaky v brontosaurích kostiach a pozostatkoch fosílií. Až teraz máš naplno otvorenú cestu k živej forme Boha v tele svätca. Týmto krokom si sa neodvratne vydal na cestu Božím svetom. A treba ísť ďalej, do kráľovstva Božieho.

Pridaj komentár