Neurónová ezoterika. Ezoterika veľkého mozgu. Ezoterika stredného mozgu. Ezoterika mozočku. Zmyslové centrá na povrchu veľkého mozgu. Zmyslové senzory oči, uši, jazyk, sliznica nosa a končeky prstov. Energetická ezoterika. Veštecká ezoterika. Koncentrácia do neurónových oblastí. Presun vedomia do neurónových oblastí. Schopnosti v neurónových oblastiach. Ezoterika v neurónových oblastiach. Tento zápis zo spoločnej meditácie má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Celú ezoteriku mení fenomén realizácie učebnice ezoteriky. Na jednej strane je to prestížna záležitosť, ktorá dá ezoterike určitú vážnosť. Tento počin možno pochváliť, ale treba sa vysporiadať aj s negatívnymi stránkami takéhoto zásahu do doterajšej praxe.

Delenie ezoteriky podľa neurónových oblastí je nutné a potrebné. Prinesie jasné delenie ezoteriky a dosiahne sa systém prvej úrovne upratania ezoteriky do 7 pododdielov. V tejto úrovni sme vybrali 3 druhy neurónov a to je neurónová oblasť veľkého mozgu, neurónová oblasť stredného mozgu a ako tretiu oblasť sme vybrali mozoček. Postupne sa znovu naučíme do týchto troch neurónových oblastí koncentrovať a tiež sem presúvať podvedomie. Podvedomie sa presúva výcvikom Silva kozmos, kde je nácvik reálneho vedomia kozmonautov na obežnej dráhe. Treba prejsť týmto výcvikom a potom budete podvedomie do neurónových oblastí presúvať bez problémov. Nesnažte sa zo začiatku pochopiť, čo to je podvedomie. Treba na to dobré veštecké a senzibilné schopnosti. Podstate si stačí prečítať veštecké profily podvedomia v Psyché poradni alebo Vešteckej škole. Tam zistené skutočnosti hovoria, čo je to podvedomá zložka neurónových oblastí.

Do všetkých neurónových oblastí sa koncentrujeme na základe určitej vhodnej stoličkovej asány. Jednoducho sa posadíte tak, aby spôsob sedenia podporoval koncentráciu do veľkého mozgu. Veľký mozog si predstavujete ako vrstvu dážďoviek a na nich 7 vrstiev pavučín a drobných pavúčikov.

Koncentráciu vždy začínate dotykom ruky na oči, na nos, na ucho, na jazyk a končeky prstov na ruke. Odtiaľto ide koncentrácia na povrch celej šedej kôry veľkého mozgu. Tu sa nachádzajú zmyslové centrá, ktoré spracovávajú vzruchy zo zmyslových senzorov. Už ide koncentrácia iba z povrchu šedej kôry na povrch veľkého mozgu, potom na povrch stredného mozgu, ktorý si predstavujete ako rozrezané menšie vajíčko, vo vnútri ktorého sú doslova včelie plásty, vnútro plástu je šedá kôra. Potom koncentrácia ide zo šedej kôry veľkého mozgu do mozočku v zadnej časti veľkého mozgu. Mozoček má veľkosť rozrezanej tenisovej loptičky. Toto je jediná forma bezpečného použitia veštecky orientovaných zmyslových centier. Je to veštecký výkon orientovaný do oblasti neurónov. Neničí oči a ostatné zmyslové senzory. Tak isto je možné sa dobre koncentrovať do neurónových oblastí pomocou spomienok kmitania, blikania a vibrovania. Ide o spomienky a nie aktuálne vytvorené predstavy. Spomienky sú nízko energetické a predstavy sú vysoko energetické.

Do vedomia veľkého mozgu sa dostavajú ľudia zriedkavo a to zvyčajne po klinickej smrti. Pod klinickou smrťou tu rozumieme nedýchanie minimálne 6 minút a viac. Ide o stratu vedomia a upadnutie do bezvedomia. Až teraz po dlhšej dobe si uvedomujem a veštecky zisťujem, že som sa v detstve počas choroby dostal do stavov klinickej smrti a vedomím som sa dostal do veľkého mozgu. Až neskoršie som sa meditáciou dostal do stredného mozgu. Teda teraz si už viem dobre vysvetliť tie čudné sklony a tendencie pre duchovno a netradičné prístupy k filozofii a všetkému všeobecne. Stavy kómy ma vlastne zmenili a uviedli do duchovného sveta. Pokiaľ sa koncentrujete a podvedomie presuniete do veľkého mozgu, tak vám bohužiaľ ľudia nehovoria nič a emočná stránka voči ľuďom je minimálna. Vždy som sa zaoberal iba svojím vnútrom, vonkajší svet mi moc nehovoril a v podstate ma ani nezaujímal. V tomto vedomí máte veľmi blízko k informačným poliam mŕtvych zvierat a osôb. Jednoducho môžete bez rizika sťahovať na povrch šedej kôry veľkého mozgu informácie z kostí mŕtvych ľudí a zvierat, ale vždy iba do 70 percent ich informačného poľa. Vtedy je tento druh špiritizmu bezpečný a dovoľuje dostatočný kontakt so svetom mŕtvych, čo sa dá využiť pri zasväcovacích rituálov popísaných v rubrike Zasvätenia. Na povrchu veľkého mozgu sú centrá pováh popísané na základe psychiatrického kľúča. Teda psychopatická povaha, hysterická povaha, epileptická povaha a schizofrenická povaha. Chápem, že tento kľúč bude pre veľa ezoterikov náročný, ale najlepšie zatiaľ vystihuje problematiku.

Pokračujme rezko do stredného mozgu, ktorý je najčastejším domovom dnešných ľudí. Skoncentrujeme sa sem a odtiaľto idú 4 spojky do zubov ako hysterická povaha, do temenného mozgu ako epileptická povaha, do mozočku ako schizofrenická povaha a po hrdla ako psychopatická povaha. Aké sú to povahy, si naštudujte v Silva škole. Potom môžete odmeditovať. Stredný mozog je v prvom rade centrum silných emócií. Pokiaľ sú pod kontrolou, tak sú hnacím motorom ľudského bytia niečo dosahovať a po niečom túžiť. Navyše stredný mozog je aj spánkovým mozgom a možno sa tu programovať, aby sny vyriešili rôzne aj meditačné problémy a dali vhodnú inšpiráciu. Dobré je dostať stredný mozog pod vplyv neustáleho programovania toho, čo chcete dosiahnuť. Tak isto treba dobre vnímať, čo sa programuje v spojkách stredného mozgu. Treba sem vkladať obrázky úspechu a dosiahnutia určitých cieľov.

A ideme do mozočku v zadnej časti pod zrakovým mozgom. Skoncentrujeme sa sem a presunieme sa sem aj podvedomím na základe sugerácie klinickej smrti. Takéto podvedomie je typické pre jedincov židovského a čiastočne japonského národa. Netvrdíme, že pre všetkých. Táto oblasť ma v prvom rade zaujíma z hľadiska písmenkových meditácií, ktorými sa dovnútra preniká jedinečnými postupmi. Do mozočku sa aplikujú geometrické tvary, piktogramy, číslice a písmenká. Skúmame, ako dokážeme do mozočka preniknúť na základe geometrických tvarov.

Pridaj komentár