Zasvätenie aura. Historickí zasväcovatelia. Zasvätenie do úrovne kozmického vedomia všetkých 6 neurónových oblastí. Zasvätenie do vedomia veľkého mozgu. Zasvätenie do vedomia stredného mozgu. Zasvätenia do vedomia mozočku. Zasvätenia do vedomia miechy. Zasvätenia do vedomia brušného mozgu. Zasvätenia do vedomia ganglií.

Cieľom tohto zasvätenia bolo prevziať asi od 30. najlepších zasväcovateľov celej histórie objekty, ktoré slúžili na ochranu aury a objektov, ktoré sa tu nachádzali. Ochranné aurické objekty vyzerajú ako malé energetické chobotnice, ktoré dozorujú dianie v aure a dokážu likvidovať akékoľvek nežiaduce vplyvy a zásahy do aury.

Teda objekty zo zasvätenia dokážu aktívne blokovať a doslova pojedať špiritistické objekty, ktoré tvoria osoby komunikujúce s informačnými poliami mŕtvych ľudí v kostiach. Tak isto dokážu úspešne likvidovať a blokovať negatívne myšlienky a objekty akéhokoľvek druhu.

Tieto drobné energetické chobotničky s chápadlami dokážu do seba prijať cudzie rušivé objekty. Prípadne im zabrániť, aby mohli aktívne pracovať. Pri zasvätení sa prevzalo množstvo objektov, ktoré dokážu špecializovane niečo chrániť a niečo paralyzovať. Je zaujímavé, že pracujú samostatne a aktivizujú sa samé podľa toho, aký má zasvätenec zámer. V zásade je pre človeka, ktorý ide na duchovnej ceste a chce si udržať vlastné Ja ideálne, aby aurický obal a celé duchovné Ja bolo chránené práve takýmito aurický objektmi. Volajme ich ochranné chobotničky.

Na zasvätení sa robili rozmanité druhy rituálov, ktorých základ bol v kostiach rôzneho druhu. Za týmto zámerom sme museli zohnať kosti zvieracie tohtoročné, ale aj staré niekoľko rokov, prípadne niekoľko storočí. Ku kostiam sa pridali ulity mŕtvych slimákov a lastúr. To tvorilo základ magickej ritualistiky. Potom sa k týmto kostiam pridávali sviečky, špagáty, hlina, kvety, drevené kríže, špajdle a kusy látok a špagátov podľa toho, z ktorej krajiny bol dotyčný historický zasväcovateľ.

Každá osoba dostala robiť určitý rituál a magicky ho mala doladiť tak, aby zasvätenie prebehlo bez zásahu zasväcovateľa. To sa samozrejme podarilo iba niekedy, inak zasväcovateľ musel korigovať rituály dotyčnej osoby a pomáhal zasväcovanej osobe dostať sa do vhodného stavu. Ten bol sprevádzaný otvorením určitej roviny neurónov. Saša Pueblo bol počas zasväcovania v stave média, ktoré na povrchu šedej kôry veľkého mozgu aktivizovalo informačné polia historických zasväcovateľov. Neustále vykonával pokyny odkazu historických zasväcovateľov a to tak, aby sa dali odkopírovať aurické objekty dotyčného historického zasväcovateľa. Všetko sa dobre darilo a iba niekedy musel zasväcovateľ uvádzať dotyčné osoby na zasvätení do určitého emocionálneho stavu hnevu a túžby ochraňovať svoje územie práve cez objekty aurického zasvätenia.

Zasväcovateľ musel pripraviť celé zasvätenie nielen po materiálnej stránke, ale aj po stránke prieskumu možných historických zasväcovateľov, od ktorých by sa dali stiahnuť ochranné mechanizmy. Vlastne už išlo o špecifickú úzku oblasť výberu možných historických zasväcovateľov. Úplne iný stav bol pri zasväteniach energetických a liečiteľských, kde boli rôzne možnosti výberu. Pri zasvätení do ochrany vlastného aurického priestoru sa museli vziať všetci zasväcovatelia.

Tentokrát sa v priebehu troch hodín muselo zrealizovať skoro 30 magických rituálov a 30 zasvätení. Teda muselo sa ísť razantne a nebolo moc času na nácvik magických rituálov v tejto oblasti. Účastníci sú už dosť ostrieľaní a majú na mágiu k dispozícii aurické objekty, ktoré ich môžu navádzať na správnu magickú ritualistiku.

Možno si poviete, načo je dobré takéto zasvätenie. V prvom rade ide o to, aby sme robili duchovnú cestu aj do aurickej oblasti a robili aurickú ezoteriku. Mohli by sme si aj sami vytvárať aurické objekty v aure kvalitnou sugeráciou poškodenia nervovej sústavy. No v objektoch by bolo málo nabitých skúseností. Teda aurická ezoterika, ktorá obsahuje aj zasvätenie, dovoľuje prijať skopírované objekty iných historických zasväcovateľov a tým prijať ich určitú aktívnu prax. Cez objekty zasvätenia zasvätené osoby môžu dostať ezoterickú skúsenosť bezprostredne a to ich celkovo posúva vpred.

Po zasvätení nastupuje ďalšia fáza a to je fáza zbližovania a kontaktovania sa s objektmi v aurickom obale. Aktivitu objektov zasvätenia treba sledovať nepriamymi vešteckými výkonmi cez vytvorenú maketu v tele alebo v aure. Teda veštecky sa na makete napríklad v bruchu zisťuje, čo aurické objekty spravili. Treba sa to jednoducho naučiť. Chce to trpezlivosť a vyhľadanie vhodných techník.

Celkovo sa budeme usilovať od historických zasväcovateľov prevziať čo najviac historických objektov a využiť ich ako zaujímavý prostriedok na duchovnej ceste.

VIAC FOTOGRAFIÍ SI MÔŽETE POZRIEŤ V GALÉRII ZASVÄTENÍ – OCHRANNÉ ZASVÄTENIE AURA 1B.

Pridaj komentár