Realizuje sa cez mozoček, ktorý sa nachádza v zadnej časti hlavy. Ide o oblasť výskytu neurónov, ktoré dovoľujú ezoterikovi vnímať svet v sebe aj okolo seba pomocou znakov. Je to cesta kabaly, ktorá psychicky operuje z tejto časti tela a všetko sa vníma pomocou znakov.

Ezoterik má tendenciu prenikať do tejto oblasti psychicky a usadiť sa tu koncentráciou a silou vôle. Po psychickom prieniku do tejto oblasti dokáže ezoterik pomocou centra fantázie vnímať, ako mozoček sníma všetky procesy v tele a prepracováva ich do tvaru geometrických konštrukcií a množstva kombinácií rôznych bodov, úsečiek, priamok a geometrických útvarov. Mozoček spracováva enormné množstvo informácií a aby tento neustály tok informácií zvládol, tak ich kóduje do znakov a značiek.

Ezoterik preniká do každej z 20 častí a ovláda ich svojou vôľou. To mu dovoľuje v prvom rade pracovať s veľkým množstvom informácií aj z oblasti ezoteriky. A práve až keď sa ezoterik venuje meditáciám a duchovnej ceste mnoho rokov, je potrebná pomoc mozočku, ktorý s enormným množstvom informácií pracuje rád a nahradí ľudský spôsob myslenia, ktorý to nedokáže. Pokiaľ ezoterik nezvládne duchovnú cestu cez mozoček, nebude mu sprístupnená cesta do ezoteriky ganglií, ktorých je veľké množstvo a sú okolo každého orgánu, každej časti tela. Pod gangliami si predstavujte drobné špendlíkové hlavičky plné neurónov. Bežná ľudská myseľ sa dokáže naraz koncentrovať tak akurát na 10 ganglií naraz, ale nie na 500 ganglií naraz. To je za bežných okolností vylúčené, ale cez mozoček je to možné. Teda pokiaľ ezoterik nezvládne duchovnú cestu cez mozoček, je blokovaná cesta aj do ezoteriky ganglií.

Ezoterik musí zvládnuť duchovnú cestu mozočku aj z dôvodu psychického prieniku do neurónov v bunke. Nedá sa poriadne ani spočítať, koľko má človek v tele buniek a je úplne nemožné preniknúť psychicky naraz do všetkých buniek tela. No s mozočkom to nie je žiadny problém. Čím po mozočku žiadate extrémnejšie množstvá, tým radšej ich spracuje. A tak je duchovná cesta mozočku vstupná brána do dvoch oblastí a to je duchovná cesta ganglií a duchovná cesta buniek.

Ezoterik potrebuje duchovnú cestu mozočku aj do sveta mŕtvych spomienok, tak isto do psychického prieniku do kozmických diaľav. Ezoterik potrebuje prenikať do magnetických záznamov v magmatických poliach Zeme, ale aj jednotlivých planét. Tu sú uložené spomienky ľudí a zvierat celej histórie ľudstva. Ezoterik bude potrebovať mozoček aj pri reinkarnačných pochodoch okolo svojich spomienok, ktorých je v mozgu uložené extrémne množstvo. A bez mozočku sa bude programovanie a špeciálne ošetrenie spomienok všetkého druhu robiť veľmi ťažko. Jednoducho robiť ezoteriku bez duchovnej cesty mozočku sa nedá a skôr či neskôr ezoterik narazí na potrebu realizovať aj duchovnú cestu mozočku.

Ezoterik bude potrebovať pri rôznych prienikoch do kozmu a sveta mŕtvych rýchlo vyhodnocovať miliardové vzdialenosti vo svetelných rokoch. Bez mozočku a znakov, ktoré produkuje, ťažko vyhodnotí to, čím prechádza a kde sa má koncentrovať. Ezoterický prieskum je bez duchovnej cesty cez mozoček galejnícka práca s mizernými výsledkami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.