Do sveta mŕtvych do ktorého sa dá prenikať na základe prežitej klinickej smrti alebo na základe nácviku ranných štádií klinickej smrti. K stavu klinickej smrti treba mať však veštecké schopnosti vyhodnocovať to čo vnímame v centre fantázie v prednom mozgu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadajte v Nahrávkach : Plazmatická škola.

Tento zápis má k dispozícii aj mapy sveta mŕtvych okolo planéty Zem, slnečnej sústavy, našej Galaxie. Pozri: Galérie: Mapy v ezoterike Názov: Svet mŕtvych našej Galaxie.

Do sveta mŕtvych sa vstupuje cez klinickú smrť a to všade, kde sa človek dostáva do stavu klinickej smrti. Zatiaľ nepoznáme iný prístup do tejto dimenzie. Ezoterik realizuje prvú duchovnú cestu a vie systémom stišovania a spomaľovania až zastavovania činnosti v orgánoch prejsť psychicky do veľkého mozgu. Objavuje sa na povrchu šedej kôry a tu sa neuróny zoskupujú tak, že je možný prienik do sveta mŕtvych, ktorý výhradne obsahuje iba spomienky organickej hmoty, ktorá odumrela alebo celkovo vyhynula. Pod organickou hmotou tu rozumieme organický život na planéte Zem, ale aj v ktorejkoľvek časti astronomického kozmu okolo nás. V prednom mozgu v centre fantázie sa tento stav môže symbolicky vnímať ako komín, z ktorého stúpa dym. Môžete mať aj inú symboliku.

Treba však dávať pozor, aby ste si nezamieňali svet mŕtvych s kozmickým priestorom. Aby ste si klinický svet mŕtvych nezamieňali so spomienkami v hlave. Aby ste si nevytvorili svet mŕtvych v aure. Aby ste ho nehľadali v inej osobe, alebo obrázku pred sebou. Treba sa naučiť kontrolovať tento stav a nerobiť omyly.

Pokiaľ dosiahnete tento stav, tak je rozumné, aby ste vstúpili do sveta ako turista, ktorý sa zásadne ničoho nedotýka a nechce si nič zobrať. Čo je dovolené robiť, je posielať fotky do svojej pamäte. Prípadne do centra fantázie a tu ich dekódovať veštecky a priradiť k nim vhodné obrazy. Veštecké vnímanie treba prepracovať a to v zmysle, že pokiaľ narazíte na anjelské sféry, posielate do centra fantázie v prednom mozgu foto anjelských sfér na veštecké vyhodnotenie. Foto ukladáte do pamäte. Je dobré ovládať v tomto prípade prakticky aj teoreticky Anjel školu.

Pokiaľ ste vo svete mŕtvych spomienok, môžete tu naraziť na kozmické inteligencie. Čo je pracovný názov pre organickú hmotu, ktorá odumrela v kozme a vytvorila vo svete mŕtvych spomienkovú bázu, ktorá je naprogramovaná, aby niečo konala vo svete mŕtvych. Zvyčajne fotí spomienky ľudí o kostiach, detstve, bunkách a embryách priamo zo sveta mŕtvych. Môžu ich časti vstupovať do sveta živých ľudí a zvierat, po smrti si brať potrebné spomienky a fotografie do sveta mŕtvych a tu ich spracovávať za určitým účelom. Tento účel je najčastejšie zahustiť sa, udržať sa vo svete mŕtvych a takto dosahovať nesmrteľnosť. Kozmické inteligencie môžu neustále naberať aj uvoľnené spomienky zo živých ľudí a niektorých druhov zvierat, pokiaľ nemá zomierajúca osoba reinkarnačné ambície a túžby, aby jej spomienky zostali pokope a naďalej pôsobili vo svete mŕtvych aj po smrti.

Doteraz sme spoločne viacerí ezoterici preskúmali kozmické inteligencie v blízkosti planéty Zem a tak isto našej Galaxie s veľkým G. Tu sme ich spoločne našli 30. Je ich tu nesporne viacej, ale už vyberáme, ktorým sa budeme venovať a ktorým nie. Pokiaľ sa niektoré kozmické inteligencie opakujú, tak sa s nimi nezaoberáme a ani ich neevidujeme. Bližšie treba pozrieť: Mapy.

Dnešným dňom sme ukončili prieskum celej našej Galaxie a spravili sme si určitú predstavu, ako fungujú anjelské sféry vo svete mŕtvych. Tak isto kozmické inteligencie. Vieme ich činnosť vyhodnotiť v hlave, v centre fantázie ako počítače na zber, vyhľadávanie, triedenie a spracovanie informácií. Kozmické inteligencie sa usilujú získavať informácie zo živej organickej hmoty celého nekonečného astronomického kozmu. Robia to ako fotoreportér, ktorý by vedel fotiť spomienky ľudí. Tak isto vstupujú do ľudí na základe klinickej smrti, ale často aj mimo nej. Prežije časť kozmickej inteligencie aj v ľudskej psychike a po smrti si zoberie žiaduce informácie do svojho centra, kde ich vhodne spracuje. Tak isto zbierajú spomienky po smrti človeka za 7 neurónových oblastí. Tak isto fotia spomienky niektorých kozmických inteligencií a niektoré sú schopné rozožrať aj kozmické inteligencie a to poriadne. Napríklad kozmická inteligencia vo svete mŕtvych v oblasti súhvezdia Mucha. Kozmická inteligencia dostala názov „Parazit“. Vyhľadáva kozmické inteligencie a likviduje ich nahromadené spomienky do svojej vlastnej centrály. Postupuje systematicky, decimuje úplne alebo čiastočne kozmické inteligencie a posilňuje samu seba. Napríklad kozmická inteligencia v súhvezdí Vlasy Bereniky pod názvom „Špirála“ je napojená na organický život počas celého jeho života, fotí, čo sa dá a po smrti zoberie všetko. Je proste všežravec a zoberie všetko. V súhvezdí Kružidlo sa nachádza svet mŕtvych a spomienky jogínov na techniku stromčekov, o čo sa budeme ešte zaujímať.

Teraz sa vydáme skúmať svet mŕtvych mimo našu Galaxiu. Budeme hľadať niečo netradičné podľa sektorov v Kozme tak, ako to robíme pri putovaní v astronomickom kozme okolo našej planéty Zem. Budeme sa naďalej učiť, ako funguje svet mŕtvych a to s cieľom realizovať vlastnú reinkarnáciu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.