Nájdete si tu teoretické otázky z duchovnej cesty cez brušný mozog, ktoré by mal ovládať ezoterik, ktorý sa rozhodol ísť aj touto duchovnou cestou. Teoretická časť je sformovaná do otázok, na ktoré by mal nájsť ezoterik odpoveď pomocou vyhľadávača slov a inej odbornej literatúry. Túto teoretickú certifikáciu vám odobrí po zaslaní Saša Pueblo.

Kde sa nachádzajú v ľudskom tele črevá?

Popíšte neurónové zhluky v črevách, ako vyzerajú, ako sú spojené:

Popíšte spôsob koncentrácie do neurónov čriev:

Ako sa koncentruje do brušného mozgu pomocou kreslených anatomických obrázkov?

Ako sa koncentruje do brušného mozgu pomocou originálnych röntgenových snímok vlastných čriev?

Ako sa koncentruje v stave zaspávania do brušného mozgu, ktorý nazývame aj stav autohypnózy?

Prečo treba potlačiť rozumovosť a vnímať svet ako deti v materskej škôlke, ako rozprávky?

Prečo treba používať rozprávkovú symboliku o jaskyni?

Prečo treba používať v symbolike jaskýň výhražné obrazy?

Prečo treba dostať do pamäte obrázky jaskýň?

Akú úlohu zohrali v histórii ozdravenia organizmu a dlhovekosti práve jaskynné priestory?

Popíšte, aké pudy sa nachádzajú v neurónoch hrubého čreva:

Popíšte, aký pud sa nachádza v neurónoch tenkých čriev:

Popíšte, čo obsahujú ganglie v stenách čriev a aké sú veľké:

Uveďte dôvod, prečo pri ceste cez brušný mozog treba ovládať koncentráciu a techniku v mozočku, ktorý je v zadnej časti veľkého mozgu:

Uveďte dôvod, prečo treba pri ceste cez brušný mozog ovládať koncentráciu a techniky miechy, ktorá sa nachádza v chrbtici:

V ktorej časti hrubého čreva sa nachádza pud sebazáchovy?

V ktorej časti hrubého čreva sa nachádza pud rozmnožovací ?

V ktorej časti hrubého čreva sa nachádza pud teritoriálny?

Nachádza sa pud bunkový v tenkých črevách?

Uveďte dôvod, prečo treba pri prieniku do pudu bunkového ovládať 7. duchovnú cestu psychického prieniku do buniek tela:

Uveďte dôvod, prečo treba vedieť rozrezonovať membrány v tele z dôvodu psychického prieniku do pudu buniek:

Aká je pôvodná funkcia pudu sebazáchovy v brušnom mozgu?

Ako donútiť pud sebazáchovy, aby sa podieľal na procese starostlivosti o zdravie a dlhovekosť?

Aká je pôvodná funkcia pudu rozmnožovacieho v brušnom mozgu?

Ako donútiť pud rozmnožovací, aby sa podieľal na procese starostlivosti o zdravie a bezchorobnosť?

Aká je pôvodná funkcia pudu teritoriálneho v brušnom mozgu?

Ako prinútiť pud teritoriálny, aby sa staral o jedinečnú mikroflóru organizmov v ľudskom tele?

Aká je pôvodná funkcia pudu bunkového v tenkých črevách?

Ako prinútiť pud bunkový, aby dobíjal potenciál delenia buniek a životnosť trvácich buniek, alebo menil deliace bunky na trváce bunky?

Ako sa ezoterik správa ku všetkým štyrom pudom v brušnom mozgu?

Ako ezoterik komunikuje vešteckými technikami v centre fantázie s brušným mozgom?

Má ezoterik donucovať pudy, aby sa podieľali na zdravotnom stave?

Zdôvodnite najčastejšie chyby, ktoré blokujú činnosť pudov k zdraviu, ako je pocit, tehotnosti, pocit, že pud je nepriateľ, že pud je priateľ, že pud je hlupák a vy ste ten povolaný, že pud je dieťa, že pud je sexuálny votrelec, že pud je niečo nechcené do organizmu, že pud treba skúmať, že s pudom treba bojovať?

Prečo treba požiadavky pudov rešpektovať, nespochybňovať, realizovať podľa ich želania?

Pracujú pudy v brušnom mozgu na úrovni histológie buniek a na úrovni genetickej?

Aké bunky modifikuje pud sebazáchovy v organizme, aby dosiahol vhodný zdravotný stav?

Prenikajú tieto modifikácie blán priamo dovnútra buniek?

Koľko druhov blanovitých oblastí je v ľudskom tele a kde sú?

Aké bunky pre svoje účely modifikuje pud rozmnožovací, aby dosiahol svoj cieľ?

Koľko druhov chrupaviek je v ľudskom tele a kde sa nachádzajú?

Usadzujú sa tieto chrupavkové modifikácie na povrchu buniek?

Aké bunky pre svoje účely modifikuje v ľudskom tele pud teritoriálny?

Prenikajú tieto modifikácie do buniek, mikroorganizmov a vírusov v ľudskom tele?

Je treba dodržať postupnosť ovládnutia pudu sebazáchovy, pudu rozmnožovacieho, pudu teritoriálneho a pudu bunkového?

Ako funguje pud bunkový a na čom sa po donútení podieľa?

Ako modifikuje bunkový pud jadra buniek a chromozómy?

Ako sa modifikujú a zoskupujú bunky bieleho a hnedého tuku?

Koľko látok maximálne môžu do tela dávať modifikované a inak zoskupené tukové bunky?

Koľko druhov modifikácií je možné spraviť v bielom a hnedom tuku, treba vymenovať:

Aký má zmysel modifikovať bunky semenníkov a maternice po 50. roku života?

Čo sú to neželané modifikácie a zmeny v bunkách a ich jadrách?

Čo je celkovým cieľom 5. duchovnej cesty cez brušný mozog?

Pridaj komentár