Čo sa môže diať po fyzickej smrti človeka. Možnosť realizovať určitú nesmrteľnosť v dimenzii sveta mŕtvych spomienok podľa pravidiel, ktoré tu fungujú. Návrat k svetu mŕtvych a chuť sa vedome a dôsledne reinkarnovať. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj: Plazmatická škola.

V prvom rade tu musí byť chuť považovať svoj spomienky za to najhodnotnejšie, čo môže človek vyprodukovať počas svojho života. Samozrejme, že láska, dobrota, súcit a aj peniaze majú svoju hodnotu a potrebné miesto v živote aj ezoterika. Ale reinkarnácia, ktorej súčasťou sú spomienky ezoterika, bude v hierarchii ezoterika na prvom mieste. Ezoterik rešpektuje tento zákon a plne sa mu podriaďuje. Pre ezoterika je na prvom mieste reinkarnácia a zákony sveta mŕtvych, na ktoré sa počas svojej duchovnej cesty koncentruje. Ezoterik nikdy nespraví nič, čo by mu zahatalo cestu do sveta mŕtvych v spomienkovej podobe.

Ezoterik chce, aby určitá časť jeho spomienok po jeho smrti prešla do sveta mŕtvych a potom tu podľa určitých cieľov a programov pokračovala v duchovnej ceste. Síce ezoterik už o tom nebude vedieť a nebude to môcť sledovať. Aj to je zákon tejto dimenzie zo spomienok organickej hmoty, ktorá zomrela, zomiera alebo vyhynula. Do tejto dimenzie môžu všetky spomienky z ľudského tela, ale nie schopnosť vnímať to tak ako za života.

Do sveta mŕtvych prejdú všetky spomienky a patričné programy, ako majú tieto spomienky fungovať a čo majú plniť. Útechou pre ezoterika je možnosť do spomienok zakomponovať predstavu seba a toho, čo robil za života, odkiaľ je, čo má naplánované. Ako keď pustíte digitálny záznam o prezentácii firmy a toho, čo robí a ako funguje. To je zatiaľ všetko, čo môžete v tomto smere spraviť.

Pokiaľ chce ezoterik zrealizovať kompletnú reinkarnáciu do tejto dimenzie, tak by mal počas života absolvovať všetkých 7 duchovných ciest cez 7 neurónových oblastí, ktoré obsahujú 7 archívov rôznych informácií na rôznych úrovniach. Pokiaľ ezoterik realizuje iba jednu cestu, tak má menší potenciál preniesť všetky záznamy z neurónov do sveta mŕtvych.

Univerzálny ezoterik, ktorý preniká psychicky do veľkého mozgu, má nakoniec možnosť nacvičiť rané štádia klinickej smrti, vstúpiť do sveta mŕtvych a sám sa presvedčiť o tom, či existuje táto dimenzia, alebo nie. Ezoterik vie, že nie je možné priniesť priamy dôkaz o tomto svete a každému zostáva iba jedno – presvedčiť sa sám. Univerzálny ezoterik preniká aj do stredného mozgu, má otvorenú cestu do snového archívu a môže v autohypnotickom stave pracovať aj tu reinkarnačne. Ezoterik, ktorý preniká do mozočku a môže pracovať v znakovom archíve mozočku, môže ho previesť do reinkarnačnej podoby. Pokiaľ ezoterik pracuje v mieche, tak všetko o pohybe môže previesť do reinkarnácie. Pokiaľ ezoterik preniká do brušného mozgu, aj tu prítomné spomienky v neurónoch dostane do reinkarnačného balíka. Tak isto to platí o gangliách okolo orgánov a aj v neurónoch buniek.

Ezoterik si v mozočku vybuduje systém rozoznávania, ktoré spomienky patria do reinkarnačného balíčka a ktoré nie. Nie hovoríme všetkým spomienkam, v ktorých nám pomáhajú anjelské sféry a robia niečo za nás. To iste platí o spomienkach, kde za nás niečo robia kozmické inteligencie, alebo nám radia, čo máme robiť. A vlastne treba si vytvoriť cit na to, čo posilňuje a stužuje balíček spomienok zo 7. neurónových oblastí a 7. archívov.

Ezoterik vstupuje do svojich spomienok v 7. oblastiach ako kómatický autista. V ľudskejšom preklade to znamená nasugerovať, že ste v kóme a napojiť sa na takýto stav aj na diaľku, za účelom vycítenia, ako to funguje. Je tu sugerácia a uverenie, že prestali fungovať pľúca a beží respiračný prístroj. Že prestalo fungovať srdce a ide na prístroj. Že nefunguje trávenie a idete na žilovú výživu. Že sa nemôžete pohnúť a ani hovoriť s okolím, ale všetok pohyb vnímate a počujete, čo vám okolie hovorí. Čo môžete, je vstupovať do svojich spomienok a tu žiť ako pravý autista. Vonku už všetko skončilo, zostal vám iba vnútorný svet a nič iné. A nezostáva vám nič iné ako žiť vo svojich spomienkach. Týmto nechceme znevažovať autistické prípady a ani prípady kómatických stavov. No potrebujeme ich imitovať z toho dôvodu, že sú veľmi účinný prostriedok práce v spomienkach v 7. neurónových oblastiach.

Reinkarnačný ezoterik skúma dôsledne zákony vo svete mŕtvych spomienok. Na vyspelosť organického života v kozme sa pozerá už z pohľadu toho, čo vedeli o svete mŕtvych a ako sa na túto dimenziu pripravovali. Ezoterik odmieta znásilňovať svet mŕtvych pre svet živých. Ezoterik sa snaží realizovať vlastnú reinkarnáciu a pritom dodržiavať zákonitosti, ktoré v tejto oblasti platia.

Svet mŕtvych spomienok je o informáciách, ich získavaní, spracovaní a šírení. Po smrti spomienky ezoterika idú do tejto dimenzie a budú pokračovať v tom, čo ezoterik robil doteraz, ale inými prostriedkami. V prvom rade bude vo svete mŕtvych fungovať ako fotograf, ktorý si fotí spomienky organickej hmoty v celom kozme a to tak a za takým účelom, aby to spomienky posilňovalo a zhusťovalo. Tak isto bude fotiť všetko vo svete mŕtvych spomienok. Tak isto bude fotiť všetky svoje spomienky a bude ich ukladať vo vnútri seba.

Potom je tu proces zberu spomienok zo zomierajúcej organickej hmoty. Ide o spomienky tých jedincov, ktorí nemajú záujem o svoje spomienky v reinkarnačnom procese. A to sa bude usilovať u všetkej organickej hmoty v kozme. Tak isto časti spomienok môžu prenikať do organickej hmoty a tu fotiť a zhromažďovať spomienky. Po smrti organizmu ich berie do centra spomienok vo svete mŕtvych.

Potom tu musí byť proces foto všetkých druhov technológií spracovania spomienok inými kozmickými inteligenciami. Prijímané spomienky na všetky spôsoby sa vo vnútri spomienok zahusťujú, spracovávajú podľa toho, ako ezoterik žil za svojho života. Teda beží tu nejaké kopírovanie a rozmnožovanie vhodných spomienok v 7. oblastiach výskytu neurónov. Beží tu proces sugerácie stigmatických stavov na povrchu kože. Každá spomienka v 7. neurónových oblastiach dostáva stigmatické znaky na povrchu kože v mentálnej predstave.

Každá spomienka v 7. oblastiach dostáva magický rituál kombinácie určitých objektov a zauzľovanie spomienok. Každá spomienka dostáva program, aby sa s ňou pracovalo v nekonečnom priestore nekonečným počtom smerov a v nekonečnom čase. Každá spomienka sa kopíruje sama zo seba a bude tak robiť v nekonečnom čase. Tak isto bude fotiť a odoberať čo najviac vyhovujúcich spomienok a budovať z nich nedobytnú a všadeprítomnú technológiu na spracovanie a zasielanie informácií. Tak isto pôjde donekonečna systém fotografovania magma záznamov o živote človeka a zvierat. Ezoterik spraví čokoľvek vo vnútri seba, aby mohol vo svete mŕtvych konkurovať tu prítomným spomienkam kozmických inteligencií.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.