Náboženské postoje. Deštrukcia v neurónoch. Neuróny a chorobný stav. Neuróny a psychický stav. Negatívny vplyv na zdravie – čierne plochy. Bežiaca deštrukcia – čierne obrázky vojenského ťaženia. Negatívny vplyv na psychiku – niečo ako črepiny. Úplné psychické zlyhanie – niečo ako vojna anjelov.

Náboženská cesta do Božieho sveta prináša aj svoj praktický účinok. V prvom rade sa učíme svojím vedomím prenikať do neurónových oblastí v rôznych častiach mozgu. Neurónové oblasti si treba predstavovať ako 3 až 7 vrstiev pavučín a všade plno drobných pavúčikov, ktoré sú pospájané navzájom nožičkami. Prenikanie do neurónových oblastí vyžaduje, aby sme realizovali náboženskú cestu svätcov a svojím vedomím prenikali priamo do neurónov a nie iba do pamäťových záznamov. Pri klasickej náboženskej ceste iba vyvolávame spomienky z pamäte a teda priamo svojím ja neprenikáme do neurónových oblastí. Pod prienikom svojho ja treba rozumieť všetko, čo ste doteraz prežili a plus to, čo skrýva vaše vnútro.

Pri kontempláciách zameraných na priame prenikanie do neurónových oblastí je potrebné tu vnímané náboženské obrazy plne rešpektovať a v predstavách robiť to, čo požadujú, nie fyzicky, ale sugeratívne. Predstavíte si to, čo symboly chcú a bez výhrad uveríte, že sa tak stalo. Výsledkom takýchto kontemplačných techník je možnosť vešteckého zisťovania, čo sa deje v ľudských neurónoch a zároveň je možné sem charizmaticky zasahovať.

Samotné kontemplačné techniky, ktoré idú do vnútra neurónov robíme tak, že ich výhradne praktizujeme v tej časti mozgu, kde máme pocit, že neurónové schémy idú proti nášmu fyzickému a psychickému zdraviu. Charizmatickú liečbu prevádzame v každej časti mozgu osobitne a vždy vyhľadáme najchorľavejšie miesto. Postupujeme v schéme predný mozog, temenný mozog, spánkový mozog, senzorický mozog, stredný mozog, mozoček, predĺžená miecha, miecha, brušný mozog a ďalšie gangliové útvary po celom tele. Takto je zabezpečené, že v prvom slede slúžia kontemplácie svätcov na liečebné účely, čo si myslím, že je správny postup na ceste do Božieho sveta.

Neustále prebieha veštecké diagnostikovanie chorých osôb a zisťovanie, ako ich náboženské postoje vplývajú na neurónové oblasti v mozgu. Pokiaľ sú postoje nesprávne a nevedú k mysli svätcov, tak neurónové oblasti sa prepínajú do fyzickej a zdravotnej deštrukcie. U bežiacej rakoviny idú už čierne obrazy a výjavy z vojenských konfliktov. U psychických poškodení idú obrazy bojujúcich anjelov. Do tohto procesu sa dá určitými charizmatickými liečbami zasahovať. Napríklad aj na diaľku prevediete vo vnútri mysle chorej osoby kontemplačné techniky a neuróny sa pokúsite dostať do inej konštelácie.

Zaujímavé sú prípady ekzémov a kožných ochorení, kde sa neurónové oblasti rozhodli za nejasných okolností robiť vlastnú kontemplačnú prax. U všetkých zisťujem, že nábožensky intenzívne postúpili do Božieho sveta bez toho, aby zjavne vynaložili nejaké náboženské úsilie. Pripomína mi to stav poškodenia neurónových oblastí u ľudí po prežití klinickej smrti, úrazom elektrickým prúdom alebo bleskom. Jednoducho je pri kožných ochoreniach tendencia svojvoľného poškodenia neurónových oblastí hlavne u tých, ktoré sa nedajú nijako vyliečiť. V jednom aj druhom prípade je kontemplačná činnosť nevhodná.

Možno povedať, že je tu potreba správnej náboženskej psychohygieny, ktorá má vplyv na činnosť neurónov v mozgu človeka.

Text k obrázkom:

1. neuróny a neurónové oblasti prepnuté podľa automatickej kresby k zdravotným problémom.
2. obrazy podľa automatickej kresby, ktoré hovoria o tom, že vo vnútri tela beží silná deštrukcia, napríklad rakovina.
3. obrazy hovoria o tom, že zopnutie neurónov negatívne pôsobí na psychický stav.
4. obrazy automatickou kresbou naznačujú na súboj anjelov a hovoria o duševnej deštrukcii, ktorá končí v ústavnej starostlivosti.

Pridaj komentár