Asketizmus. Sugerácia asketizmu. Stoličková asána. Prstové módy. Bioenergie. Dýchanie. Bodová koncentrácia. Kataleptický stav. Fyziológia. Meditácia. Živá Božia forma. Zápis má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj.

Na začiatku meditácie sme sa sugeratívne uviedli do stavu super asketika. V skutočnosti sa asketizmus cvičí fyzicky a adept jogínskeho zasvätenia dosahuje asketizmus fyzickým odriekaním a askétom sa stáva natrvalo. Jogín v európskych podmienkach si takýto stav vo fyzickej podobe dovolí, iba keď má vážne zdravotné a psychické problémy. Vtedy pestuje fyzický asketizmus a doslova svoj stav zakonzervuje, ale nevylieči.

V našom prípade ide o asketizmus, ktorý sa navodzuje mentálne a s tým, ako keby sme výcvikom asketika aj skutočne prešli. Teda môžeme hovoriť o psychickej forme asketizmu. Pod asketizmom rozumieme stav odmietnutia všetkého vo svojom živote okrem samotného asketizmu. Nič vás nezaujíma, nič vás neteší a k ničomu nemáme žiadny vzťah. Nič vás nerozhádže a na nič nedokážete reagovať. K touto stavu pridáte vhodnú stoličkovú asánu. Ide o takú polohu rúk, nôh, hlavy a trupu, ktorá dovoľuje zafixovať psychicky získaný stav asketizmu.

K asketickému stavu, ktorý sme zafixovali pomocou asány, pridáme vhodnú pozíciu prstov jednej aj druhej ruky. Ďalej pridáme koncentráciu na niektorý bod vo fyzickom tele alebo okolo neho. Koncentrácia musí podporovať asketický stav. Ide o jednobodovú koncentráciu. K tejto jednobodovej koncentrácii pridáme novú asánu a k tomu novú pozíciu prstových módov. Všetko podporuje asketický stav a tiež jednobodovú koncentráciu.

K tomuto stavu asketizmu, jednobodovej koncentrácii pridáme určitý spôsob dýchania. Dychová technika musí podporovať asketický stav a jednobodovú koncentráciu. K tomu pridáme bioenergetický stav rotujúcich bioenergií. Máte pocit, že bioenergie sa v tele točia ako dym z cigarety. Všetko dýchanie a bioenergetické točenie musí podporovať asketický stav. Tak isto znovu upravíte pozíciu asány a prstových módov. Môžete pozmeniť bod koncentrácie. Všetko drží pomocou asány a myseľ je voľná a schopná premýšľať. Ide o taký stav, kde všetky vytvorené stavy držia na základe asány a prstových módov.

Pokračujeme v sugeratívne nastavenom stave a usilujeme sa o navodenie fyzického stavu katalapsie. Ide o po sebe nasledujúce stavy utíšenia, ukľudnenia, znehybnenia a umŕtvenia nervových dráh a zakončení v tele. Znovu upravujeme asánu, prstové módy, dýchanie, bioenergiu a bod koncentrácie.

Nasleduje posledná fáza a to je nainštalovanie znaku indického písma do aury o veľkosti asi 30 centimetrov. Tento znak sa udeľuje Indom, ktorí sa rozhodli meditovať v ašramoch alebo u jogínov samotárov. Potom sme na tieto zasväcovacie znaky individuálne meditovali a prehlbovali sme s nimi vzťah.

Pridaj komentár