Magické myslenie. Vedomie prírodného človeka. Otvorenie prírodného vedomia civilizovanému človeku. Všeobecne platná ritualistika. Individuálna ritualistika.

Na to, aby ste praktizovali magický spôsob myslenia, je potrebné mať otvorené prírodné vedomie ľudí, ktorí sú silne spojení s prírodou. Ďalej si otvoriť psychopatickú povahu v hrdle, teda aktivizovať bioenergiu v mandliach a to obyčajnou koncentráciou. Múdre je naštudovať a odcvičiť otvorenie psychopatickej povahy. Vyhľadaj.

Prírodné vedomie si otvoríte nácvikom šamanizmu a praktizovaním bežných magických úkonov. Otvorenie prírodného vedomia šamanov sprevádza zmena bioenergetických a biochemických pochodov v tele meditujúceho. K tomu si zo stredného mozgu otvoríte psychopatické vedomie v ranom štádiu ľudstva. Energia je v hlasivkách a mandliach. Bez týchto nalaďovacích aktivít bude vaše snaženie neúčinné. Ďalej budete vplývať na dotyčnú osobu tým, že ju na diaľku musíte dostať do roviny prírodného vedomia a tu pôsobiť. Pokiaľ budete pôsobiť do roviny ľudského vedomia, tak magický úkon sa minie účinku.

Dnešným problémom uplatňovania magického spôsobu pôsobenia na seba, ľudí, zvieratá, ale aj prírodu je ten, že zachované a spísane magické úkony uplatňovali individuálne osoby a nikto sa neusiloval spísať všeobecné zásady magického myslenia. Teda to, čo tu uverejňujem, je všeobecne platný magický úkon, ktorý vznikol pozorovaním viacerých dnes žijúcich magikov, ale aj informačných polí mŕtvych magikov. Teda nepíšem tu, ako je zvykom, o svojich rituáloch alebo rituáloch nejakej osoby. To nie je mojím cieľom. Tak isto nie je mojím cieľom praktizovať magické úkony inej osoby.

Teda všeobecne platný rituál na oslobodenie niekoho od niečoho vyzerá asi takto: vždy treba mať nejakých 5 objektov, do ktorých sa dá niečo uložiť alebo naliať. V zásade stačí, aby to bolo päť kusov kôry, päť kusov pohárov, misiek, kúskov orechov a podobne. Ich rozloženie je ľubovoľné. Vždy treba mať nejakú časť dotyčného človeka. Pokiaľ rituál realizujete na mentálnej rovine, tak vždy treba z dotyčnej osoby na diaľku zosať určité množstvo bioenergie a túto v ritualistike na mentálnej rovine použiť. Tak isto treba zosať bioenergiu z piatich objektov a všetkých objektov, ktoré používate v predstavách. Vytvoríte si predstavu rituálu v obrazoch, zvukoch, pocitoch a zároveň k tomu treba zosať bioenergiu aj na diaľku zo všetkých objektov. V predstavách máte 5 objektov a bioenergiu z dotyčných objektov. K tomu niečo z dotyčnej osoby a bioenergiu dotyčnej osoby. Potom fyzickou rukou nakreslíte nad týmito predstavami rôzne ľubovoľné znaky. Zvyčajne sa kreslí 3 až 5 znakov. K tomu zamrmlete niekoľko viet a slov, ktoré podporujú rituál. To sa robí individuálne. Na to všetko v predstave pridáte určitú tekutinu, môžu to byť sliny, krv a podobne aj s bioenergiou dotyčných objektov. Na to všetko v predstave sypete chrobáky, huby a bylinky a tiež bioenergiu týchto objektov. Nakoniec po všetkom poskáčete a obúchate to niekde. Účinné je zavesiť za auto, aby sa to trvale o niečo búchalo a aktivizovalo. Niekedy je vhodné všetko rozsypať.

Takýmto spôsobom môžete individuálne niekoho oslobodiť od hnevu, od pocitu krivdy, od lakomstva, od prchkosti, od rozčuľovania sa, od netrpezlivosti, od nepokoja, od túlania sa, od pocitu zlých úmyslov, od zvedavosti a od tajnostkárstva.

V prvom rade píšem o magickom myslení preto, že niektorí ľudia majú potenciu pôsobiť takýmto spôsobom na iných ľudí a každý má právo o tejto možnosti vedieť. Proti vplyvu všeobecne platných rituálov je všeobecne platný rituál s hadom. Predstavíte si živého hada a k tomu bioenergiu hada a ako ste postriekali krvou hada dotyčnú osobu, ktorá mala určité zámery manipulovať s vašou psychikou.

Veštecky sa naladím na svoje okolie a skúšam pociťovať manipulačné snahy svojho okolia. Je ich niekoľko. Všetky pozisťujem a použijem proti nim rituál.

Pridaj komentár