Tranz posunkovou rečou. Tranz zvukom bubna. Tranz pohybom. Tranz magickým obrázkom. Bez myšlienok. Cez ruku do zvieracej psychiky. Kontrola cez šedú kôru veľkého mozgu. Šamanský svet. Šamanské veštectvo. Šamanské liečby.

Zvuková nahrávka MP 3 k dispozícii dva mesiace.

Pokračujeme v systematickom výcviku šamanských schopností. Základom otvorenia vedomia šamanov a zvieracej psychiky je jednoznačne utíšenie vnútorného premýšľania, ktoré je treba pri výcviku čo najviac obmedziť. Vnútorné premýšľanie funguje skôr ako návrat do stavu vedomia mysliaceho človeka.

Ďalším najdôležitejším momentom je naučiť sa so svojím vnútorným svetom, ale aj s fyzickými orgánmi komunikovať na základe posunkovej reči hluchonemých osôb. Používate také pohyby rúk, ktoré dovoľujú sa skoncentrovať do určitej oblasti bez toho, aby ste to robili silou vôle alebo vnútorným hlasom. Musíte to dosiahnuť pohybom rúk, ale aj pohybom tela. Na začiatok si to môžete precvičiť doslova fyzicky a neskoršie výhradne v predstavách. Pri predstave pohybu môžete mať aktivizované nervové platničky vo svaloch celého tela, kde prebieha neustále mikropohyb. Tak isto sa meditačný stav dosahuje pretlmočením hlasu do bubnovania na duté drevo. Tranzovú komunikáciu môžete dosahovať pomocou určitých obrazov z minerálov, mušlí, paličiek a iných prírodných artefaktov. Nestále všetko dosahujete na základe tranzovej komunikácie a čo najmenej na základe vnútorného hlasu a klasickej koncentrácie do určitej časti tela. Bez zvládnutia tejto techniky nie je možné prenikať do zvieraťa v nás.

Ďalšou tranzovou komunikáciou je schopnosť operovať s bioenergiami Reiki v orgánoch a častiach tela. Pokiaľ udržíte utíšenosť vnútorného hlasu a teda premýšľania, tak môžete smelo pestovať zvieracie Reiki. Operujete s predstavou čiernych paličiek hrubých asi 1 centimeter a veľkými asi 10 centimetrov. K nim pridávate čiernu bodku o veľkosti drobnej mince. S týmito čiernymi znakmi komunikujete výhradne cez posunkovú reč. Inšpirujte sa vysielaním pre hluchonemé osoby, prípadne sa inšpirujte cvičením prstových módov, pohybom v systéme Čikung alebo Thajči. Tak isto správnou kombináciou čiernych znakov Reiki. Tranzová komunikácia so zvieracími znakmi Reiki dovoľuje produkovať bioenergiu vo vlastnom tele. Bioenergiu budeme potrebovať na dopĺňanie aurického obalu okolo tela. Práve aurický obal z bioenergií vytvára svet šamanských zvierat a božstiev. Ide o detskú psychiku a schopnosť vidieť v oblakoch, v dyme, v horúčave, v tme postavy a zvieratá. Treba si všetko pretrénovať.

V ďalšom kroku je potrebné, aby ste sa tranzovou komunikáciou skoncentrovali na povrch kože. Tu si vsugerovali blokáciu potných žliaz a dokázali vnímať bioenergetický svet. Ide o aurický obal neustále dopĺňaný bioenergiami vlastného tela alebo zosatými bioenergiami z iných živých objektov. Treba vhodne ovládať bioenergiu Reiki. Potom je tu snaha vnímať dianie v aurickom obale.

Ďalej je tu možnosť ovplyvňovať dianie v aurickom obale pomocou fyzických objektov alebo predstáv o týchto objektoch. Vložíte do aurického obalu okolo svojho fyzického tela minerál alebo bioenergetickú predstavu minerálu a môžete s aurou komunikovať veštecky alebo s cieľom poznať energetické bytosti fyzických objektov. Tak isto je možné využívať operácie v aurickom obale na duchovnú cestu do zvieracej psychiky v nás. Vždy do aurického obalu zasuniete pocit doteraz realizovanej duchovnej cesty a objavia sa vám ďalšie možnosti prenikania do zvieracieho sveta vo vás.

Pokiaľ v aurickom obale vizualizujete pierka a pocit fúkania, tak sa bioenergiou z aurického obalu môžete preliečovať.

Treba neustále dodržiavať zásadu, že počas cvičenia nedovolíte, aby došlo k úplnému vypnutiu ľudského premýšľania. Neustále musí prevládať kontrola ľudského premýšľania nad zvieracími stavmi. Nesmiete ďalej dovoliť aby sa na vám objavili neadekvátne fyzické alebo psychické prejavy zvieracej mysle. Všetko sa deje vo vnútornom svete a nie do vonkajšieho sveta.

Pridaj komentár