Reiki energie. Zosávanie bioenergie. Znaky Reiki. Vlastné Reiki. Zosávanie zo živých zdrojov. Zosávanie Reiki cez znaky. Hromadenie bioenergie. Reiki pre samoliečbu. Pravidelné cvičenia. Textový zápis má aj zvukovú podobu MP3.

Naďalej pokračujeme s ďalšími Reikistami rôznych škôl a smerov v nácviku a rozvoji techník Reiki. Tak isto na spoločné stretnutia prichádzajú aj tí, ktorí sa chcú umeniu Rieki naučiť. Zároveň každé stretnutie je aj zasvätením do vyššieho stupňa.

Pozmenili sme celý klasický systém Reiki na systém, ktorý v prvom rade lieči samotného Reikistu a potom iné osoby. Liečiteľské Reiki pre iných sme postavili na základe schopnosti samoliečby. Ostatné systémy Reiki mimo nášho systému vám dávajú schopnosť liečiť iné osoby a príliš málo seba. Klasické Reiki zosáva bioenergiu zo všetkých živých zdrojov do svojho fyzického tela. Tak isto sa dá hromadiť bioenergia zo živých zdrojov v aurickom obale, ktorý je na povrchu tela a odtiaľto ho dodávať do inej osoby.

Pri bioenergii Reiki vychádzame z toho, že ľudský organizmus vie za určitých vhodných okolností zosávať bioenergiu z iných živých zdrojov ako sú ľudia, zvieratá, stromy, mikroorganizmy. Prečo je to tak, to nevieme vysvetliť. No senzibil a zasvätený Reikista to svojou praxou pocíti.

Z neživých objektov sa bioenergia nedá zosávať. Tu ale funguje iný systém, pri ktorom dávame bioenergiu Reiki do fyzického objektu, napr. minerálu. Bioenergiu nasmerujeme do minerálu, tu ju vhodne ošetríme a zosajeme naspäť do svojho bioenergetického tela alebo okolo tela.

Takto možno bioenergiu poslať aj do magmatického jadra Zeme alebo využiť vplyv podložia. Prípadne využiť magnetické jadro Zeme a anomálie, ktoré vytvára. Napríklad pošlete bioenergiu do oblasti Medžugoria. Odporúčam niekoľko kilometrov ďalej. pretože anomália magnetického pola sa posunula ďalej. Tu poslanú energiu ošetríte a zosajete naspať do seba. Predpokladáme, že takto ošetrená bioenergia Reiki bude mať liečivejšie účinky.
Ďalšou možnosťou je vzájomná výmena bioenergie zo živých zdrojov. Nejde iba o jednostranné zosávanie zo živých zdrojov, ale o výmenu a čistenie napríklad cez určité zvieratá a stromy.

Zistili sme, že zasvätením Reiki sa u dotyčnej osoby prečistia bioenergetické centrá, v prvom rade drobné časti v prednom mozgu. Ide o malé časti veľkosti fazule, ktoré sa nachádzajú po krajoch mozgu. Koordinát ide nad oblasť oka a čo najviac od nosa ku kraju. To na jednej aj druhej strane. Druhé bioenergetické centrum je na konci spánkových lalokov. Koordinát je nad uchom asi 2 centimetre. Toto miesto sa medicínsky nazýva rohy spánkových lalokov. Je na jednej aj druhej strane mozgu.

Tretie centrum sa nachádza v prednej časti mozočku, ktorý je v zadnej časti veľkého mozgu, presnejšie pod zadným zrakovým mozgom. Tu sú tak isto dve oblasti tesne vedľa seba. Zasvätením klasickým Reiki sa tieto centrá prečistia a preberú k činnosti. Na čas asi tak dvoch mesiacov sa priamo v organizme tvorí energia, čo môže mať liečivé účinky na zasvätenú osobu. No tento efekt je dočasný a postupne utícha. Nastupuje efekt zosávania energie a odovzdávania iným osobám. V starom systéme Reiki sa predpokladalo, že Reiki zasvätenie si spravia členovia celej komunity a budú sa navzájom liečiť. Preto osamotený Reikista lieči ostatných, ale jeho nemá kto liečiť.

Systém, ktorý rozvíjame s inými Reikistickými prívržencami, je v prvom rade postavený na tom, že Reikista dokáže aktivizovať vlastné bioenergetické zdroje a liečiť sa sám nezávisle na iných Reikistoch. Tým odstraňujeme základný nedostatok Reiki systému pre dnešnú dobu. To samozrejme neznamená, že nemožno liečiť aj iných ľudí. Stačí Reiki systém nastaviť do inej polohy a všetko funguje klasicky.

Ďalším problémom Reiki systému je, že v organizme nefunguje ako automat a samočinne sa nespustí v prípade ochorenia. My budujeme samospúšťací mechanizmus energie Reiki, ktorý sa po opakovanom výcviku vytvorí a bude sa spúšťať samostatne bez toho, aby sme sa na Reiki techniky nejakým spôsobom sústredili. Bohužiaľ, dnešný spôsob jednorazového zasvätenia nedovoľuje vytvoriť v tele Reikistu takýto mechanizmus. Na to je potrebné pravidelné cvičenie.

Zabudol som na ďalšie energetické centrum Reiki, ktoré je umiestnené v neurónoch hrubého a tenkého čreva. Zvyčajne sa toto energetické centrum otvára ľuďom, ktorí sa dostali do extrémnych životných situácií a išli fyzicky a psychicky na okraj svojich síl. Reiki systém otvára túto oblasť a z nej vznikajú dve ďalšie centrá a to v ústnej dutine a v oblasti pohlavných orgánov.

Zistili sme prieskumom zasvätených osôb, že zasväcovatelia Reiki môžu otvárať pri zasvätení iba niektorú oblasť a najčastejšie otvárajú bioenergiu v črevnom trakte. Teda črevá zosavajú bioenergiu práve do tejto oblasti a odtiaľto ju distribuujú do inej osoby. Toto centrum netvorí vlastnú bioenergiu, ale slúži hlavne ako oblasť na akumulovanie bioenergie a jej presun do inej osoby.

Pri výskume sme natrafili vlastne na dva základné systémy Reiki. Pri prvom systéme Reiki je možné používať vnútorné premýšľanie a ľudský rozmer ľudskej psychiky. Napríklad Reiki znaky sú v tomto systéme tenké, nemajú hrúbku 1cm. To je aj základný rozlišovací znak. Pri druhom systéme Reiki je potrebné zablokovať premýšľanie a cítiť sa ako zviera. Reiki znaky sú hrubšie a komunikácia s nimi funguje cez posunkovú reč ako u hluchonemých osôb. Teda ide o šamanské Reiki a o šamansko – tranzovú techniku. Treba toto delenie rozlišovať a dodržiavať. O šamanskom Reiki bližšie v Šaman sekcii.

Ďalej sme nastolili problematiku znakov Reiki, ktoré sme začali podrobne skúmať a deliť do dvoch základných oblastí. V prvom rade Reiki znaky rozdeľujeme na tenké znaky a hrubé znaky. Tenké znaky sú hrubé 2 až 3 milimetre, hrubé znaky až 1 centimeter. Reiki znaky sme začali deliť na znaky, ktoré vyvolávajú produkciu vlastnej bioenergie v Reikistovi. Teda energiu nezosáva zo živých zdrojov, ale bioenergiu produkuje vo vlastnom organizme. Ďalej tu máme znak na udržanie vlastnej bioenergie a to je tenký kruh alebo plný čierny kruh. Reiki znaky delíme na tie, ktoré vytvárajú bioenergiu a na tie, ktoré bioenergiu Reiki zosávajú a akumulujú. Tak isto máme znaky na dávanie bioenergie iným osobám.

Pracujeme na znakoch, ktoré energiu medzi Reikistom a živým objektom točia a upravujú stále dokola. Pracujeme na znakoch Reiki, ktoré dovolia bioenergiu upravovať a preparovať cez zemské podložie, magnetické jadro Zeme a kovy. Pri hrubých Reiki znakoch pracujeme na vytvorení vhodných tranzových obrazov a tranzovej komunikácie s Reiki znakmi.

Teda nami rozvíjaný systém dovoľuje tvoriť vlastnú bioenergiu a zároveň sťahovať bioenergiu zo živých zdrojov. Do určitej miery v chorobnom stave šetríme vlastný bioenergetický režim.
Na záver len toľko, že z vlastného Reiki výskumu si nechceme ponechať žiadne tajomstvá. Záleží nám na tom, aby sa Reiki ďalej rozvíjalo a prežilo rok 3 000.

Pridaj komentár