Pokračujeme v nácviku šamanských schopností. Špeciálne sa venujeme počúvaniu autentickej prírodnej hudby. Ďalej pozornosť sústreďujeme na vyvolávanie rôznych stavov tranzu.

Tento zápis má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Môžete si ju stiahnuť a vypočuť. Nájdete si ju pod prednáškami.

Celkovo je šamanizmus založený na tranzových stavoch. Ide o špecifickú záležitosť, ktorá už zapadla do zabudnutia a preto nie je jednoduché tranz a jeho stavy oživiť. Aby sme sa tieto techniky naučili a zaviedli do svojej ezoterickej výbavy, snažíme sa počúvať autentickú šamanskú hudbu pokiaľ možno bez umeleckej úpravy. Počúvanie takejto hudby môže pomôcť k otvoreniu tranzu. Tak isto zvuková forma ezoterického šamanizmu je bližšia pôvodnému šamanizmu ako zraková forma ezoteriky. Je tiež zaujímavé počúvať jednu krátku zvukovú nahrávku dlhšiu dobu. Keď jednu krátku nahrávku počúvate aspoň pol hodinu, tak je možnosť sa uviesť do tranzového stavu. Keď sa do takéhoto stavu uvediete, je možné sa v ňom liečiť, napríklad koncentráciou na choré miesto. Takto môžete vyskúšať množstvo krátkych zvukových nahrávok a vyhľadať ten pravý stav tranzu vhodný práve na druh liečob, ktorý potrebujete. Do stavu tranzu sa dá dostať aj monotónnym búchaním do určitého predmetu. Takéto fyzické búchanie musí byť rytmické a trvá aj pol hodinu. Búchaním sa telo, zmysly a psychika dostávajú do zvláštneho stavu. Uvedením do tohoto stavu je možné začať určité liečebné procedúry, liečbu bioenergiou Reiki, popíjanie byliniek alebo ďalšie liečebné terapie. Pokiaľ sa všetko cvičí v skupine ľudí, tak tranzový stav sa navodzuje búchaním v predstave. Ide o sugeratívnu techniku, pri ktorej sedíme nehybne, ale zároveň si predstavujeme, ako do niečoho búchame. Teda z formy fyzického cvičenia prechádzame do formy mentálne prevádzaného cvičenia. Do vhodného tranzového stavu je možné sa uviesť aj vyvolaním bolesti alebo sugeráciou bolesti. Do tranzového stavu je možné sa uviesť aj pohybom niektorej časti tela alebo celého tela. Keď ste sami, môžete sa do tohto tranzového stavu uviesť napríklad točením na mieste jedným smerom. V sugeratívnej forme si točenie v mysli čo najreálnejšie predstavíte. Týmto sa uvediete do tranzového stavu. Uvedením do tranzového stavu všetko začína. Keď sa telo a myseľ dostanú do tranzu, tak v tranzovom stave sa liečite výhradne intuitívne a nie rozumovo. Napríklad ste natranzovaný búchaním päsťou do niečoho. V tomto stave sa skoncentrujete na choré miesto a začínate s tranzovou liečbou. To vás samé navedie k nejakej činnosti, ako je tlačenie niektorého miesta tela alebo masírovanie niektorej časti tela. Prípadne vás to vedie k určitej forme pohybu. Treba sa tomu podriadiť. Kto dobre ovláda sugeratívne techniky, tak všetko prevádza v mentálnych predstavách.

Tak isto treba tranz používať aj pri meditačnom nácviku všetkých cvičení, ktoré navodzujú určité šamanské stavy. Vojdete do základného tranzového stavu a ním sa uvediete do tranzu. Potom pomocou intuície vychádzajúcej z konkrétneho miesta alebo cieľa, ktorý máte, vojdete do stavu, ktorý ste sa rozhodli vyvolať. Ide o ďalšie pohyby, zvuky, predstavy a podobne. Všetko sa môže diať pomocou fyzického cvičenia alebo v mentálnej rovine, teda v predstave s prvkom sugerácie, ktorá všetko umožňuje prežívať ako skutočnosť.

Teda pred začatím šamanských meditácií a šamanskej liečby je potrebné, aby ste sa uviedli do základného tranzového stavu a potom prevádzali všetko intuitívne pod určitou kontrolou rozumu. Napríklad sa skoncentrujete do pečene. Tu si predstavíte určitý obraz alebo určitý pocit, emócie, zvuk a podobne. Keď objavíte liečivý obraz alebo zvuk pre pečeň, tak dokola niekoľko minút tento obraz znovu a znovu aktivizujete. Je to ako nekonečný film v podobe uzatvorenej slučky, ktorá sa točí dokola. Napríklad kazeta, ktorá sa na konci automaticky previnie a začne znova a znova dokola. Akým pocitom sa liečiť, je vec intuitívna. Tranzovým spôsobom sa dá liečiť fyzicky, odstraňovať stres, spoznávať svoje vnútro a napredovať na duchovnej ceste nie pomocou rozumu, ale pomocou intuitívne odhadnutého tranzu.

Základný tranz sa dosahuje pomocou počúvania neupravovanej šamanskej hudby, ktorá sa počúva aj pol hodinu, niekedy aj dlhšie. Najlepšie je počúvanie jednej nahrávky dlhšiu časovú dobu. Po základnom natranzovaní je potrebné stanoviť, čo chcete ďalej dosiahnuť, či už fyzickú liečbu, psychické odstresovanie, spoznávanie svojho vnútra alebo duchovnú cesta k prírodným božstvám, prípadne získanie mimoriadnych schopností.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.