Klasický nácvik hinduistickej jogy, ktorá má fyzické telo pripraviť na vyššie stupne indickej ezoteriky, Dharana, Dhjana, Samadhi a Sahadza joga. Táto meditácia má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3.

Neustále napredujem na duchovnej ceste a aj tí, ktorí so mnou meditujú. O jogu sa už zaujímam mnoho rokov, skôr to bolo získavanie informácií a skúseností do pamäťových záznamov ako pestovanie živej jogy vo forme meditácií. Jednoducho som plnil svoj mozog všetkým, čo za sebou zanechala jogínska prax.

Ide o mŕtvu meditáciu, pri ktorej žijete s jogínskym odkazom ako jeho živou formou. Na všetko môže byť množstvo rôznych pohľadov a tak isto aj na jogu samotnú. Prvý pohľad je pohľad športový a ako to ja nazývam spartakiádny. Teda jogínske cvičenia slúžia na fyzické cvičenia, ovládnutie fyzickej podstaty pohybového ústrojenstva, svalovej ohybnosti a podobne. To je pohľad fyzický, ktorý ma nesporne dobré účinky na fyzické telo. Potom tu máme pohľad psychologický a ten je skutočne mimoriadne výborný. Nehybnosť, koncentrácia na seba ukľudňuje, utišuje a spomaľuje. Keď si uvedomíme, že žijeme vo svete hysterikov, tak joga je pre spomalenie hysterických reakcií priam stvorená.

To je pohľad psychologický a zachádzajúci do pohľadu psychiatrického. Takéto pohľady nesporne jogu a jej hlavný zámer skresľujú. K joge môže byť aj pohľad zaujatého fandu, ktorý sa obklopí všetkým, čo má visačku joga. To je venovanie sa joge v mŕtvej podobe. Skôr je to zberateľ ako živý jogín. K joge môže byť aj pohľad náboženský a tento má k joge mimoriadne blízko. Nesporne vnímanie jogínskej praxe cez náboženstvo a hinduistické božstvá je veľké priblíženie k jogínskej praxi. No pokiaľ je to zberateľská vášeň, tak je to mŕtva jogínska prax. Z psychiatrického pohľadu sa na niečo hráme a niekedy sa aj okrášľujeme. Skutočnou jogínskou praxou je pestovanie živého Boha v nás samotných. Na tento živý odkaz je potrebné, aby sme precvičili cestu k Bohu, ktorú si nájdete na mojich internetových stránkach.

Základom je presunutie vedomia do šedej kôry veľkého mozgu a preladenie neurónových schém na prijímanie hinduistických náboženských symbolov. Viem, že živé pestovanie jogínskej praxe nebude zrovna tá najrozšírenejšia parketa pre jogínskych fandov. No môžu aspoň pri cvičeniach myslieť na hinduistické božstvá a po cvičení akejkoľvek jogy naplniť vlastnú fyzickú aj psychickú podstatu náboženskými obrazmi. To je vlastne aj vhodný prechod do štandardnej jogínskej praxe. V podstate celý systém jogy je vlastne štandardný nácvik na prijatie božského princípu a to si TY Bože. Z mojich skúsenosti vyplýva, že jogínski majstri často dokonale pripravia svoje fyzické a psychické Ja na prijatie hinduistického náboženstva, no akosi zastanú na pol ceste a to môže byť aj nebezpečné. Treba si uvedomiť, že joga je osobná cesta a príprava na prijatie božieho TY do svojho vnútra. Keď jogín, ktorý sa joge venuje mnoho rokov tento krok nespraví, tak môže mať z cvičení jogy aj psychické a zdravotné problémy. Takýchto jogínov voláme výstižne sušená slivka. Pripravil sa dokonale pre prijatie božieho TY a nenaplnil sa touto božou šťavou.

Zahájime tu práve takú jogínsku prax, ktorá dopomôže k pestovaniu osobného Boha vo vlastnom tele. V zásade pôjde o klasický jogínsky výcvik, ktorý bude neustále pod myšlienkou prijatia hinduistického náboženstva. Iné prístupy, ktoré som hore menoval, pôjdu do úzadia a tak isto fakírsky prístup k joge ako získaniu mimoriadnych schopností dosahovaných asketickým utrpením všetkého druhu. Stránka fyzická, psychická, historická sa nevytratí, ale nebude prvoradou záležitosťou. Pôjde do pozadia.

Usadíme sa do určitej vhodnej polohy na niekoľkohodinovú meditáciu. Uvedomíme si základnú psychickú pozíciu a to túžbu pestovať v sebe živú prítomnosť osobného Boha. To si TY. Ďalej si uvedomíme základnú techniku na prípravu vlastného fyzického aj psychického Ja na takéto prijatie. Tá základná technika je koncentrácia na jednotlivé časti svojho fyzického tela. Na začiatok to môže byť koncentrácia na hlavu. Začnete sa koncentrovať a koncentráciu v niektorých momentoch prenášate na inú časť tela. Po chvíľke sa vrátite naspäť a v koncentrácii pokračujete. V žiadnom prípade si nepredstavujete hlavu anatomicky. Nesnažíte sa popisovať, čo sa tu deje. To je nežiaduce a patrí to do Silva školy. Tu neustále rozjímate a premýšľate o tom, ako vytvoríte zo svojho tela vhodný príbytok na život hinduistického Boha a hinduistických Božstiev. Nie zdravie a ani psychiku, či mimoriadne schopnosti. Takýto spôsobom prejdete hrudnú časť, brušnú časť, ruky a nohy. Pri cvičeniach vám dobre pomôže sugerácia toho, že vaša okostica na povrchu kostí je mimoriadne tenučká a chorá. Takáto sugerácia podporuje koncentráciu na fyzické oblasti vášho tela.

Prikročíme k ďalšiemu jogínskemu cvičeniu, kde je zase základnou technikou koncentrovanie na fyzické oblasti tela. Pri tejto koncentrácii si uvedomujete chvíle, keď sa koncentrujete, ale aj chvíle, keď sa nekoncentrujete na nič. Dobre si tento stav uvedomujte. Tento stav vzniká v momente zmeny koncentrácie na inú oblasť vášho fyzického tela. Nekoncentračné techniky patria skôr do kompetencie Zenu než jogy, ale v zásade to nerobí žiadny problém. Takýmto spôsobom dynamizujete koncentračné úsilie, ktorého momentom je aj dekoncentrácia.

Pokračujeme v ďalších koncentračných cvičeniach, pri ktorých sa aj dekoncentrujeme. No pri tomto type koncentrácie si začíname uvedomovať aj to, kto sa koncentruje. Teda sa tu koncentrujete Vy osobne a vo vás Božský princíp. Preto je vhodné pred cvičeniami čítať Bhagavatgítu alebo prezerať si hinduistické obrázky. V tomto meditačnom stave sa koncentrujete a nekoncentrujete a zároveň si silne uvedomujete, kto sa koncentruje cez vás.

Budeme pokračovať v ďalšom koncentračnom cvičení, pri ktorom sa budete postupne koncentrovať do jednotlivých oblastí vášho fyzického tela. Zároveň si uvedomujete, kto sa cez vás koncentruje a stav koncentrácie. Keď si toto uvedomíte tak je dobré, aby ste sa aktívne spojili s miestom, kde sa koncentrujete a egoisticky ho obsadili obrázkami, zvukmi a pocitmi prítomnosti hinduistických božstiev. Tým ste začali svoju živú jogínsku prax. Na záver si môžete vypočuť indické mantry. Nezabúdajte, že hinduizmus bude hlavne o zvukovej ezoterike. Pre túto úroveň jogy je vhodné mať precvičené základné poznatky a techniky jogy.

Pridaj komentár