Pokračujeme v nácviku vešteckých schopností na základe klasického výcviku a zvládnutia takého prístupu, ktorý dovoľuje robiť veštecké výkony bez poškodenia zraku a ďalších zmyslov. Tento textový zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3.

Na začiatok sme sa vnútorne naladili na veštectvo. Spomenuli sme si na predchádzajúci výcvik. V mysli sme si vybavili spomienky, keď sme mali dobrú intuíciu. Tak isto sme sa vciťovali do ľudí, ktorí majú dobrú intuíciu a veštecké schopnosti. Zároveň sme si dopodrobna prezreli tarotové karty, ktoré si nájdete v Tarotovej galérii.

Sústredili sme sa na očné buľvy, sluchové ústrojenstvo, nos a končeky prstov. Všetko sme si predstavili ako unavené a utíšené. Zároveň sme pozornosť prepli na čuchové centrum v šedej kôre predného mozgu. Pozornosť smerovala aj do zadného zrakového mozgu, kde je centrum vnímania a vyhodnotenie zrakových podnetov. Potom sme sa skoncentrovali na povrch spánkových lalokov, kde je centrum vnímania sluchu a potom do oblasti temenného mozgu, kde je hmatové centrum. Všetky tieto centrá sme otočili na vnímane vnútorného sveta a orgánov v tele. Nasledovala koncentrácia z vnútra do vonkajšieho sveta okolo nás. Teda nie cez očné buľvy a uši, ale cez centrá mozgu von cez lebečnú kosť. Je to síce náročný veštecký tréning, ale neničí to zmysly tak, ako u klasicky ladených ľudí.

Pokračovali sme koncentráciou do oblasti mozočka. Tu sme sa usadili a vytvárali určitú aktivitu. Tým, že sme sa sem koncentrovali, sme mohli precvičovať schizofrenickú povahu, ktorá sa vyznačuje tým, že dotyčná osoba nemá vlastné ambície a chce žiť život druhej osoby, chce sa obliekať ako druhá osoba a chce vycítiť, čo by dotyčná osoba potrebovala a želala si. V tomto stave sme si predstavili veštecky ošetrovanú osobu a chceli sme uhádnuť, čo by potrebovala a čo by si želala. To patrí k základným vybaveniam dobre ladenej vešteckej osoby. Bližšie o schizofrenickej povahe v Psyché škole.

Pokračovali sme nácvikom sklerózy multiplex a to koncentráciou do oblasti miechy a chorobného stavu v mieche a iných orgánoch. Nácvik tohto stavu vedie univerzálne k vešteckým technikám automatickej kresby, ku kresleniu vešteckých znakov a práci s virguľou alebo kyvadlom. Ide o štandardný výcvik v kineziológii. Tak isto sme si pred seba predložili špeciálne znaky na odsanie bioenergie z tela. Tieto znaky zbavia telo bioenergie a začnú ju z tela intenzívne odsávať. Každý vyzeral ako trojdňová mŕtvola. To je ideálny veštecký stav. Potom sme si zobrali do rúk virguľu a snažili sme sa s ňou voľne pracovať. Bližšie vo Virguľa poradni alebo Vešteckej škole.

Kreslili sme si číselné a písmenkové znaky, ktorými sme sa snažili prenikať do veštecky ošetrovanej osoby, každý znak dovoľoval zistiť u dotyčnej osoby určité vhodné informácie o psychickom a zdravotnom stave. Tak isto sme zisťovali veštecký a zdravotný stav u seba.

Nakoniec sme vyskúšali vyharmonizovať ľavú aj pravú mozgovú hemisféru a to všade rovnako. Tak isto sme si púšťali rezonančnú hudbu, ktorú si nájdete vo Frekvenčnej hudbe. Nacvičovali sme vnútorný hlas, ktorý dokáže danú osobu zhodnotiť maximálne pragmaticky a triezvo. Ide o iný typ vešteckých schopností.

Pridaj komentár