Venujem sa tu ďalšiemu napredovaniu v oblasti snovej ezoteriky. Veštecké sny. Snové meditácie. Využitie snov pre život. Spánok. Boh vstupuje do snov.
Neustálou meditáciou som postúpil až do neurónov šedej kôry mozgovej a tak isto do neurónov šedej kôry mozočku, miechy a stredného mozgu. Všade sa dá určitými koncentráciami a sugeratívnymi technikami vyvolať prítomnosť náboženských symbolov. Keď sa vám podarí prienik vašej túžby do oblasti neurónov šedej kôry mozgovej, tak z týchto centier prichádza prienik Božieho sveta do ostatných častí vášho tela, ale aj duše. V kabale hovoríme o koreňoch sefirotických systémov. To je mytologické vyjadrenie na základe obrazov, ktoré používa kabala. My budeme hovoriť, že nábožensky ladené centrá v šedej kôre veľkého mozgu prenikajú cez nervovú sústavu do ľudského tela a vytvárajú ďalšie miesta božej prítomnosti. Tento vplyv preniká do oblasti kĺbov, svalov, orgánov ľudského tela. Keďže sme v Snovej škole, tak náboženský vplyv bude prenikať aj do oblasti stredného mozgu alebo zvieracieho mozgu, ktorý je veľký asi ako päsť a je nad oblasťou predĺženej miechy asi tak v strede hlavy. Tento mozog počas noci mení svoju aktivitu a stáva sa po utíšení centrom snových aktivít. Pod snovými aktivitami považujeme vedomie, ktoré človek neriadi priamo, ale je ovplyvňované ľudskými zážitkami a želaniami. Keď chce človek riadiť svoje sny, tak sa musí týmto smerom naprogramovať. Teda minimálne pred spaním si človek vizualizuje, čo by mali jeho sny alebo jeho snové vedomie riešiť. Pokiaľ chce mať človek do snového vedomia prístup, tak sa musí zmeniť jeho snový režim. Jednoducho začne spávať zvieracím spánkom a musí sa naučiť pospávať aj počas dňa. Teda dokáže fungovať tak, aby v noci mohol snové procesy ovplyvňovať a cez deň vyriešené problémy vyberať. Pokiaľ by ste spali klasickým spôsobom hlbokého spánku s plným uzatvorením denného vedomia, tak takéto druhy výkonov nebudú možné. Prechod z ľudského spánku do zvieracieho prináša aj určité negatíva, a to napríklad mikrospánok počas dňa a určitú mľandravosť. Zvierací spánok je základ snovej ezoteriky. Do všetkého však časom môže vstúpiť nový fenomén a to je preladenie činnosti neurónov veľkého mozgu. V niektorých častiach šedej kôry veľkého mozgu sa nainštalujú náboženské symboly a tieto začnú presadzovať svoj vplyv aj do snového mozgu. Je potrebné zvládnuť základy sekcie K Bohu. Náboženské symboly a Boží svet prenikajú do snového sveta a menia niektoré neurónové schémy na povrchu stredného mozgu. Zrazu do snov preniká Božia prítomnosť a snové predstavy sa začínajú zasadne meniť. Otvára sa niečo nádherné, čo sa dá v alchýmii, a hermetizme nazvať Let holubice. Tak isto by sme na to v alchýmii použili obrázok vypustenie Božieho posla do náboženského sveta skrytého práve v snovej mysli stredného mozgu. Tak, ako sa pestujú náboženské symboly v šedej kôre jednotlivých častí, tak isto je možné pestovať aj náboženské predstavy a symboly vo vnútri stredného mozgu. Posol Božieho sveta v podobe holubice otvára Boží svet práve v strednom mozgu. Verím, že spoločne vstúpime do ďalších častí Božieho kráľovstva.

Pridaj komentár