Tranz. Zvukový tranz. Pohybový tranz. Tranz pomocou obrázkov. Autentická hudba. Prírodná hudba. Mentálne navodený tranz. Liečba a psychoterapia. Pohyb zvierat. Správanie zvierat.

Pokračujeme v nácviku šamanizmu a šamanských techník. Všetko nacvičujeme na základe mentálnych cvičení, to znamená, že sa nepohybujeme, ale sedíme na stoličkách. Všetko robíme v predstave. V predstave používame sugeratívnu techniku. Ide o techniku uverenia, že som zviera a prírodný šaman. Poviete si, že ste šaman a uveríte bez toho, aby ste nad tým pochybovali a premýšľali. Keby ste šamanizmus cvičili fyzickým spôsobom ako je pohyb, zvieracie zvuky a rôzne bylinné preparáty, tak by ste si otvorili staršie vrstvy psychiky, čo by mohlo mať neblahé následky na vaše ľudské správanie a preto je tu nácvik šamanizmu výhradne na báze sugeratívnej a pomocou spomienok. Na fyzickej úrovni je počúvanie šamanskej hudby a tranzovanie sa autentickou hudbou prírodných národov. Ide o zvukové nahrávky, ktoré sú pokiaľ možno bez umeleckých a pre nás umelých zásahov.

Dosahovanie tranzových stavov je základným predpokladom pre ezoterickú prax šamana. Ide o zvláštny stav, v ktorom sa v prvom rade nemyslí. Teda vnútorný hlas, ktorým sa premýšľa, sa zmenil na jednoduché zvuky zvierat. V tranzovom stave sú zablokované spomienky na civilizáciu. Silne sú aktivované spomienky na prírodu. Tak isto je utíšené správanie na základe premýšľania a toho, čo by ste chceli robiť vy osobne. Všetko sa deje na základe inštinktov. Vaše prejavy sú vo vnútri ako u zvierat, no neprechádzajú na fyzickú úroveň. Cítite, že na okolie reagujete ako zviera, ale do fyzickej aktivity to nikdy neprejde.

Tranzový stav sa navodzuje sugeráciou, že ste zviera. Treba uveriť a postupne sa cítiť ako niektoré druhy zvierat. K tomuto stavu pomôže počúvanie zvukov prírody. Je to základné naladenie na myseľ prírodného človeka.

V druhom stupni je to naladenie na šamanskú myseľ prírodného šamana, ktorý disponuje rôznymi jedinečnými stavmi svojho tela a mysle. V prvom rade sa vyjadruje pomocou posunkovej reči rúk a tváre. Ďalej sa dokáže vyjadrovať pomocou napodobňovania pohybu zvierat, ale jedinečným spôsobom. Síce základ je napodobňovať pohyb zvierat ale tak, aby to jeho samotného uvádzalo do tranzu a tak isto osobu, ktorá má byť napríklad liečená alebo zasvätená do určitého stavu tela a mysle. Vsugerovávajú sa rôzne chorobné stavy mysle zvierat.

Počúvajte autentickú šamanskú hudbu, ktorá vás prirodzene uvádza do základných tranzových stavov. Púšťajte si šamanské nahrávky. Pustite si autentickú hudbu na 5 minút a potom ju vypnite. Medzi jednotlivými nahrávkami sa buď preliečujete, alebo sa ponárate do rôznych šamanských stavov a schopností.

Pri počúvaní hudby si mentálne predstavujete pohyb rôznych druhov zvierat. Všetko si sugeratívne predstavujete vo svojej mysli. Koncentrácia je do svalov a svalové platničky sa jemne mykajú. Hovoríme o mikropohybe svalových platničiek. Vsugerujete si chorobnosť poškodenia teliesok na koordinovaný pohyb. Teda neschopnosť normálneho pohybu a pohybových vzorcov. Ide o imitáciu pohybu zvieraťa, ale s prvkami, ktoré vás uvádzajú do špeciálneho tranzového stavu. Napodobňovaním určitého druhu zvieraťa idete do určitého druhu tranzového stavu. Tranzové stavy rozlišujeme podľa druhu imitovania pohybu určitého zvieraťa. K určitému druhu zvieraťa použijete špecifické zvuky dotyčného zvieraťa, ktoré tiež vhodne upravíte. Vhodná je aj sugerácia toho, že na sebe máte kožu zvieraťa, tak isto kosti a zuby. Do tranzového stavu sa dostávate aj kreslením tranzových obrázkov.

Pridaj komentár