Dynamizácia bioenergetického Reiki. Klasické techniky dopĺňame o netradičné prístupy. V tomto prípade spájame prax Reiki so znakmi s technikou astrálneho putovania.

Klasicky možno Reiki systém vnímať ako ezoterický systém práce s ľudskými bioenergiami vo vlastnom tele a okolo vlastného tela. Z hľadiska medicínskeho by sme mohli hovoriť aj o určitom poškodení organizmu a toto poškodenie by sme mohli nazvať ketanázne stavy. Silné bioenergetické pôsobenie by sme tiež medicínsky mohli zaradiť medzi migrenózne ochorenia. Tak isto aj klimakterické potiaže sú sprevádzané silnými bioenergetickými aktivitami. V medicínskych prípadoch však ide o nevedomé a nekontrolovateľné prejavy porušenia bioenergetického režimu organizmu z dôvodu určitého patologického poškodenia.

Naopak v Reiki systéme ide o vedomú činnosť, ktorá je vyvolávaná zámerne a je tiež dôsledne kontrolovaná. Dá sa spustiť a dá sa ukončiť. Zvyčajne schopnosť pracovať s vlastným bioenergetickým systémom ľudia získavajú zasvätením alebo pravidelnými cvičeniami. Skoncentrovaná a zhustená Reiki energia prispieva k možnosti liečby seba aj iných osôb.

Z hľadiska ezoterického je Reiki systém schopnosť vnímať bioenergetické pomery vo vlastnom organizme. Hovoríme o senzibiloch, ktorí sú schopní doslova počúvať šumenie bioenergie zmyslovými centrami v spánkových lalokoch. Nikdy nie priamo orgánmi ucha. Mohlo by sa stať, že ucho zachytí aj podprahovú hladinu zvuku, čo by mohlo mať nepriaznivý vplyv na psychiku dotyčnej osoby. Senzibilné počutie bioenergie vlastného tela je základom pre prácu s bioenergiami Reiki. Nie každý zasvätenec Reiki je schopný senzibilne vnímať bioenergie vo vlastnom tele a tiež v tele inej osoby alebo v živom objekte rastlín a zvierat.

Z hľadiska zdravotného stavu je vhodné tvorbu bioenergie nastaviť tak, aby reagovala úplne automaticky na vzniknutý zdravotný stav a svojou silou a koncentráciou podporila rýchlejšie uzdravenie. Na druhej strane je možné, že niektorí jedinci majú bioenergetické pomery trvale poškodené a bioenergetické reakcie sú neadekvátne príliš silné, čo namiesto liečby spôsobuje zhoršovanie zdravotného stavu z dôvodu neadekvátnej ketanáznej reakcii organizmu. Aj v tomto prípade zasvätenie Reiki môže pomôcť vhodnejšie nastaviť bioenergetické reakcie organizmu.

Centrom bioenergetických reakcií sú niektoré drobné plochy vo veľkom mozgu. Ide o vývojovo najstaršie drobné miesta. Jedno sa nachádza na prednom mozgu v čelovej časti, druhé sa nachádza na konci spánkového laloka a toto miesto sa volá rohy spánkových lalokov. Je zachytené aj v anatomických atlasoch. Ďalšie centrum je v mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Tieto tri centrá v hlave sa dajú aktivizovať silnou koncentráciou a sugeráciou ťažkej vzpieračskej práce, prípadne čo najživšou sugeráciou únavy a chorobnosti organizmu.

Ďalšie významné centrum sa nachádza v oblasti pupku. Odborne sa táto oblasť v medicíne nazýva brušný mozog. Ide o tenké a hrubé črevá, v ktorých je spleť nervov a neurónových zhlukov. Tento brušný mozog sa dá aktivizovať predstavou extrémnej záťaže. Brušný mozog sa spontánne aktivizuje u ľudí v extrémnych životných situáciách. Zvyčajne vtedy, keď fanaticky niečo presilia. Žene zomrie muž a ona sa rozhodne ako chlap dostavať dom za každú cenu. Na stavbe pracuje a robí ťažké mužské práce. Vtedy sa bioenergeticky táto oblasť silne aktivizuje. Pomáha danej osobe vydržať životný nápor.

Aby sa dali riadiť bioenergetické pomery v organizme, tak na to si Reiki systém vytvoril systém Reiki znakov, ktoré pravidelne v iných príspevkoch zverejňujem. Ide o Reiki znaky, ktoré aktivizujú vlastné bioenergetické zdroje a tiež pomáhajú zosávať bioenergiu z iných živých zdrojov.

V určitom momente aktívnej liečby seba alebo iných osôb nie je vhodné sa preliečovať iba vlastnou bioenergiou. Každé preháňanie škodí a preťažuje organizmus. Preto je vhodné nadštandardné bioenergie získať z iných živých zdrojov. V tomto prípade ľudské telo sa môže správať ako silný vysávač a zosať bioenergie zo živého zdroja kdekoľvek na svete. Tak isto Reiki liečiteľ môže bioenergiu presunúť zo seba do inej osoby a takto ju liečiť nie vlastnými energiami, ale cudzími. Masérka, ktorá liečila iných vlastnými energiami, by sa bola časom zdravotne doničila. Na odporúčanie si robí Reiki kurz, aby sa naučila zosávať bioenergiu z iných živých zdrojov a nie z vlastného tela. Bioenergiu používa pri masáži pacientov. Nepriamo zvyšuje účinky zdravotnej masáže a dopĺňa ju o efekt bioenergetický. Robí ju to nesporne úspešnejšou.

Celý problém Reiki systému je v schopnosti zosať čo najúčinnejšie a čo najviac bioenergie buď do svojho fyzického tela, alebo aj na povrch tela do aurického obalu. Treba vedieť zosávacie sily dynamizovať a to pomocou vhodných Reiki znakov. Tu je možnosť zvýšiť zosávacie a kumulujúce schopnosti Reiki pomocou techniky astrálneho putovania. Základom kombinácie Reiki techniky s technikou astrálneho putovania je schopnosť vsugerovať si reálne poškodenie okostice, ktorá je okolo kostí v ľudskom organizme, ide o tenkú blanu. Sugerácia vedie k tomu, že organizmus oklamete a vyvoláte možnosť astrálnej projekcie. Veštecky sme diagnostikovali množstvo žijúcich aj nežijúcich ľudí, ktorí majú schopnosť astrálneho putovania. U všetkých bola okostica narušená, prípadne rástla na povrchu orgánov. Táto sugerácia zvyšuje úspešnosť naštartovania astrálnych schopností.

Iná jednoduchšia technika dovoľuje vytvoriť Reiki znak v sebe, ale najlepšie na povrchu organizmu. Ide o aurický obal vytvorený vlastným vyžarovaním organizmu. Tu vytvorenému znaku pridáte silnú koncentráciu zmyslov na tento znak. Koncentráciu zvyšujete, že si uvedomujete, že sa na znak koncentrujete a toto uvedomenie vsuniete do znaku. Tak isto silu koncentrácie na znak zvyšujete tým, že si uvedomujete, že na znak sa koncentrujete cez neuróny mozgu. Prípadne, že cez neuróny vášho mozgu sa koncentruje sám Boh. K zvýšeniu koncentrácie na znak prispieva aj pocit, že chodíte po miestnosti a postupne sa túlate po celom svete a až do kozmu. Z bioenergie vytvoríte vlastnú postavu, môže byť aj malá maketa a tá sa túla kozmom. Takýto druh vedomia posilňuje zosávacie a liečiace parametre bioenergie Reiki. Skúste aplikovať vo vlastnej praxi.

Pridaj komentár