Štatistické myslenie. Ezoterické hypotézy. Testovanie hypotézy ezoteriky. Znak, podľa ktorého triedime ezoterikov. Reprezentačná vzorka. Spôsob rozdelenia ezoterikov podľa určitého vhodného kľúča. Štatistická úvaha.

Budem sa tu venovať štatistickému skúmaniu základného súboru , ktorým sú ezoterici. Do základného súboru Ezoterik zahrnieme každého živého, ale aj mŕtveho človeka, ktorý sa v nejakej forme venuje alebo venoval ezoterickému umeniu. Pod ezoterickým umením tu budeme rozumieť úsilie dotyčnej osoby, ktoré je a bolo zamerané nejakým spôsobom do svojho vnútorného sveta.
Daní ľudia s označením ezoterik sa pravidelne alebo sporadicky koncentrujú do svojho fyzického tela. Účelom tejto koncentrácie na seba je napríklad vyzdravieť, dať sa psychicky do poriadku. Ideál ezoterika je človek, ktorý žije čo najviac do svojho vnútra a čo najmenej do vonkajšieho sveta. Do tejto kategórie ezoteriky budú patriť liečitelia, terapeuti, veštci, silvovci, reikisti, jogíni a nábožensky orientovaní ľudia. Všeobecne by sme mohli prijať označenie, že do tejto kategórie budú patriť ľudia s neštandardnou psychikou a jedinečnými schopnosťami za podmienky, že nestratili ľudský rozmer svojho bytia. Teda dokážu sa správať primerane ako človek, nie ako zviera.
Základný súbor môžeme deliť na živých ezoterikov a mŕtvych ezoterikov. Ezoterikov môžeme deliť aj podľa iného kľúča a to podľa toho, ako sa dostali k ezoterike. Niektorých pritiahol k ezoterike vlastný zdravotný stav a nutnosť liečiť sa sám. Iných zase zlý psychický stav a hľadanie samoliečebných postupov. Teda v jednom aj druhom prípadne išlo o praktický účel vyriešiť svoje problémy. K ezoterike sa človek dostáva preto, že má nešťastný osud a chce ho pomocou ezoterických praktík zmeniť. K ezoterike sa človek priblíži preto, že vnútorne cíti, že to má robiť. K ezoterike sa človek priblíži aj z dôvodu získania rôznych výnimočných schopností. K ezoterike sa človek dostane z dôvodu finančného. K ezoterike sa priblíži človek preto, že chce takýto život jednoducho žiť a je inak v spoločnosti stratený. Ezoterikom sa stáva človek aj na základe náboženskej výchovy, náboženskej tradície.
Ezoterikov môžeme deliť na tých, ktorí ezoteriku prekladajú, ktorí meditujú a potom o tom píšu knižky ako ezoterickí spisovatelia. Ezoterikov môžeme deliť na tých, ktorí sa ezoterike venujú sporadicky ako niektorému druhu relaxu a zábavy a na tých, ktorí sa ezoterike venujú pravidelne a seriózne. Ezoterikov možno podeliť aj podľa znaku, že ezoterické dianie skúmajú objektívnymi metódami. Ezoterikov možno deliť na tých, ktorí cvičia všetko vo fyzickej forme napríklad pohybový Čikung, Tai či a joga. Ezoterikov možno deliť na tých, ktorí robia ezoteriku mentálne a sugeratívne vo svojich predstavách. Ezoterikov možno deliť podľa toho, čomu sa najviac venujú. Ezoterikov možno deliť podľa druhu náboženstva, ktoré realizujú. Ezoterikov možno deliť podľa ezoterických smerov, ktorým sa orientujú. Ezoterikov možno deliť na mužov a ženy. Ezoterikov možno deliť podľa veku. Ezoterikov možno deliť na vodcovské osobnosti a radových ezoterikov. Ezoterikov možno deliť podľa patologického kľúča a to aký druh patológie v sebe majú. Posudzuje lekár, psychológ a psychiater. Ezoterikov možno deliť na tých, ktorí sú anatomicky zdatní v rámci medicíny. Ezoterikov možno vyberať podľa toho, či ovládajú psychiatrické poznatky alebo nie.
Sám seba zaraďujem do skupiny ezoterikov, ktorí prišli k ezoterike za účelom samoliečby vlastných zdravotných problémov. Po vyriešení chorobnosti som sa pustil do zmeny osudu. Až neskoršie prišla na rad chuť spoznať a praktizovať ezoteriku ako zmysel svojho života. Môžem sa zaradiť do skupiny ezoterikov, ktorí sú intelektuálne na vysokej úrovni. Môžem sa zaradiť medzi ezoterikov, ktorí majú ovládnuté rôzne mimoriadne schopnosti ako sú schopnosti veštecké, energetické, astrálne, špiritistické a podobne. Môžem sa zaradiť do skupiny ezoterikov, ktorí sú mimoriadne všestranní a majú všestrannú ezoterickú prax. No musím potvrdiť, že nemôžem robiť výberovú vzorku klasického ezoterika a to preto, že môj prípad je jedinečný a netradičný. Ezoterik, ktorý by prezentoval najčastejší druh ezoterika je ezoterik, ktorý neovláda medicínsku anatómiu, neovláda základy psychiatrie, nevenuje sa ezoterike ako svojmu životnému poslaniu. Ezoterika je pre klasického ezoterika viac folklórom a zábavou ako každodennou serióznosťou. Preto môžem smelo tvrdiť, že som biela ezoterická vrana a výberová vzorka pre netradičný prístup k ezoterike. Toľko štatistikou podfarbené úvahy nad ezoterikmi.

Pridaj komentár