Nácvik špiritistických schopností. Špiritista zo špiritistickej seansy. Informačné polia mŕtvych ľudí a zvierat. Špiritistický základ náboženstiev. Celé informačné pole mŕtvej osoby. Iba časť spomienok. Čo po fyzickej smrti ?

Pokračujeme v nácviku a skúmaní špiritistických fenoménov skrytých v ľudskej psychike. Základom špiritistických schopností naďalej zosáva nácvik fantomových schopností. Sugeratívne schopnosti tu prerastajú do skutočného poškodenia psychiky. Psychiatria popisuje stavy fantomových bolestí ako stavy, ktoré zažijú osoby po amputácii končatín tela. Dotyčná osoba po amputácii neverí, že jej amputovali napríklad nohu a cíti ju ako skutočnú. K špiritistickým schopnostiam sa môže človek dostať aj psychickým šokom, napríklad matka zo smrti dieťaťa. Smrť dieťaťa berie ako keby odumrela čas jej tela, čo sa dá vcelku pochopiť. Dieťa je skutočne po narodení časť jej samotnej. Špiritistom sa človek môže narodiť, alebo sa ním môže stať počas stavu klinickej smrti. To je stav, keď človek prestane prirodzene dýchať a v tomto stave zotrvá asi 6 minút. Potom už dochádza k nenávratným poškodeniam. Existujú aj výnimočné a nevysvetliteľné prípady, keď je čas klinickej smrti dlhší a napriek tomu nedôjde k poškodeniu fyzickému, ale nesporne psychickému.


Naďalej platí, že osud netrénovaných špiritistov je traumatický a deštruktívny na seba a svoje okolie. Najviac je to viditeľné u matiek, ktoré sa pri strate dieťaťa stali špiritistkami. Deštrukcia je mimoriadne dynamická.
Cvičený špiritista prejde výcvikom sugerácie fantómových bolestí a tak isto si na vnímanie informačných polí mŕtvych osôb špeciálne upravuje svoje zmysly. Musí dokázať vidieť, počuť, čuchať, hmatať informačné polia mŕtvych osôb.
Ďalej špiritista musí prejsť špeciálnym výcvikom na očisťovanie sa od informačných polí mŕtvych objektov ako sú ľudia a zvieratá. Musí vedieť zobudiť akékoľvek informačné pole mŕtvej osoby a zvieraťa a vrátiť ho naspäť do kľudovej roviny v mieste hrobu alebo v mieste pozostatkov. Na to musíte ovládať magické rituály na likvidáciu informačných polí mŕtvych osôb. Tak isto špiritista musí vedieť likvidovať informačné objekty iných špiritistov, v ktorých informačné polia prebývajú. Živý špiritista s informačným poľom mŕtvej osoby alebo viacerých mŕtvych osôb dokáže vytvárať bioenergetické objekty a tieto zahusťovať vlastnými želaniami. Toto sa treba tiež naučiť likvidovať. Ďalej sa stáva, že z mŕtvej osoby sa zosajú iba niektoré a nie všetky informácie o jeho živote. Aj tento fenomén sa treba naučiť likvidovať. Likvidácie treba viacej rokov cvičiť a vytvoriť si na likvidáciu informačných polí mŕtvych osôb stereotyp vo vlastnej psychike. Teda informačné polia mŕtvych osôb sú likvidované neustále bez toho, aby som musel do toho zasahovať. Zasahujem iba vtedy, keď sa objaví niečo nové, čo moje centrum likvidácie informačných polí mŕtvych ľudí nepozná a nevie zlikvidovať.
Zároveň sme si viacerí špiritisti vytvorili v sebe iný mechanizmus komunikácie s informačnými poliami mŕtvych objektov ako doteraz. Ako špiritista som neustále napojený na všetky informačné polia mŕtvych osôb a zvierat. No zároveň každé informačné pole po je príchode okamžite zlikvidujem. Tak isto som napojený na všetkých špiritistov na svete a môj systém neustále zisťuje a likviduje všetky objekty živých špiritistov. Iba keď niečo potrebujem a hľadám požadované informácie, tak vtedy ponechám v sebe mŕtve informačné polia, ktoré podrobne skúmam. Naposledy som skúmal informačné polia eskimáckeho národa Inuitov. Pustil som ich do seba a po prieskume som ich vrátil do stavu neustále príchodu a neustáleho likvidovania.
Pokročili sme aj v nácviku sugeratívnej klinickej smrti, pri ktorej sa koncentrácia organizmu a všetkých systémov sústredí do neurónových oblastí mozgu. Cieľom je ochrániť neurónové oblasti. Tu vzniká nový fenomén a schopnosť z mŕtvych informačných polí zosať iba niektoré informácie. Napríklad skúmam oblasť Reiki. Vtedy zosajem do seba iba to, čo vo svete mŕtvych bolo spojené s Reiki systémom alebo niečím podobným. Preskúmam a zlikvidujem do neustáleho vyberania a vracania niektorých informácií z mŕtvych informačných polí. V zásade sa nám podarilo vyriešiť problém, ako byť a zároveň nebyť špiritistom.

Pridaj komentár