Venujeme sa 2. ezoterickej ceste, ktorá sa realizuje cez neuróny stredného mozgu. Ten sa nachádza v strede hlavy a je veľký ako orech. Skladá sa z dvoch častí a každá jedna časť obsahuje 16 častí o veľkosti malých zrniek. Spolu je ich 32.

Ezoterik sa skoncentruje do stredu mozgu a to v 100 % rozumovosti, ako keď rieši bežné životné situácie. K tomu si v mysli vybaví anatomické obrázky stredného mozgu. Koncentruje sa vlastnou vôľou. K tomu použije pomôcku ako je sugerácia predstavy chorobnosti mozočka. Ezoterik môže použiť aj 10 % koncentráciu do mozočka z celkovej koncentrácie, ktorú práve vyvíja a požiada mozoček, aby ho skoncentroval na každú z 32 častí v strednom mozgu. Bez pomoci mozočku to nepôjde a to z dôvodu z množstva častí.

Zároveň sa môže ezoterik skoncentrovať napríklad do všetkých centier v tejto oblasti, ktoré riadia všetky druhy biochemických procesov v organizme siahajúc až do vnútra všetkých buniek a orgánikov, ktoré sú tu uložené a produkujú biochemické látky. V tejto oblasti je aj hypofýza, ktorá vypúšťa do krvi hormonálne látky a tieto riadia iné hormonálne žľazy. Tak isto sa tu nachádza epifýza, ktorá riadi všetky sexuálne procesy. Pod stredným mozgom je aj prívesok mozgový, ktorý riadi procesy hladu a nasýtenia. Tak isto je tu amigdala, čo je mikrožľaza pre rast organizmu. Teda v tejto oblasti je veľa chémie a centier na ich riadenie.

Ezoterik si uvedomuje, že hypofýza pracuje v dvoch režimoch a to je režim dennej chémie a režim nočnej chémie. Keď ezoterik zaspáva, tak hypofýza prechádza z dennej chémie do nočnej a denná chémia ide napríklad na 80% a nočná chémia ide na 20 %. Pokiaľ by ezoterik zaspal úplne, tak hypofýza pôjde v nočnom režime na 100% . Tak isto sa postupne prepína aj 32 častí stredného mozgu z denného režimu na nočný.

Ezoterik odmieta realizovať transcendentálne meditácie počas nočného spánku. Uvedomuje si, že v noci treba spať a prechádzať stavmi, kedy rozumovosť v rôznych fázach spánku klesá na 50 % a v hlbokých fázach klesá až na 1%. Ezoterik akceptuje realizovanie snových meditácií v autohypnotickom stave. Ide o stav stíšenia a skľudnenia, rozumovosť sa zámerne oslabuje na 50 % a začína proces tvorby snovej symboliky. Ezoterik do tejto symboliky nezasahuje a iba si želá, aby všetko, čo počas dňa prežil, prešlo cez voľne sa tvoriacu symboliku. Ezoterik si uvedomuje, že keď sa mu tvorí snová symbolika zabíjania zvierat, tak to nie je reálne zabíjanie zvierat. Keď ezoterikovi idú predstavy krásnych vecí, tak to je symbolika a nie krásna reálna vec. Ezoterik si nevyberá symbolické snové predstavy a prijíma všetky rovnako, či sú krásne, alebo odporné. Autohypnotický stav vyžaduje nezaspať, ale držať sa na hrane zaspatia. Ezoterik je pri vedomí a vie, čo robí. Pokiaľ by sa prepadol do mikrospánku a stratil by vedomie, tak by to nebol autohypnotický stav, ale skoro hypnotický stav. Ezoterik má pri autohypnotickom stave všetko pod kontrolou a riadi proces snových symbolov a pocitov.

Ezoterik vie tento autohypnotický stav využiť aj pred celkovým zaspatím a stratou vedomia. Teda prepadnutie sa do bezvedomia a hlbokého spánku. Spraví tak vtedy, keď napríklad intenzívne pracoval celý deň približne 16 hodín a prijal veľké množstvo informácií a podnetov. V tomto prípade by spánok neprešiel do tých najhlbších fáz a to z dôvodu prepracovanosti. A preto si ezoterik pred spaním vyvolá autohypnotický stav, v ktorom zasekne zaspávanie a nechá prebehnúť symbolické predstavy s túžbou spracovať získané informácie v celom tele. To potom dovolí realizovať aj hlbšie fázy spánku v značne krátkom spánkovom čase 4 hodín.

Ezoterik sa naučí aj počas dňa nebyť neustále v plnom nasadení a odnaučí sa pracovať v režime, že hypofýza ide neustále na 100% dennej chémie. Spraví tak iba v prípade krízového stavu alebo veľmi veľkých pracovných problémov. Ezoterik vlastne neustále funguje v stave autohypnózy a priebežne spracováva všetky podnety prijaté v priebehu dňa. Takýmto režimom získava psychickú sviežosť a môže pokračovať v nasávaní informácií a psychických výkonov. K tomu môže ezoterik pridať myslenie cez mozoček, ktorý dokáže operovať s extrémnym množstvom informácií a nahradí myslenie cez predný mozog. K tomu pridá z geriatrického programu podpornú chémiu z tukových buniek. Namiesto klasických 50 litrov biochemických látok dostane z tukových buniek ďalších minimálne 50 litrov chémie navyše. Tieto fenomény dovoľujú psychicky zarezávať vo vysokom výkone a dlhé obdobia.

Ezoterik sa drží neustále v autohypnotickom stave a má želanie, aby sa upratala vzorne psychika počas noci. Zároveň koncentráciou preniká do snovej pamäte, ktorá je uložená v 32. neurónových oblastiach stredného mozgu. Vo vnútri 32. zrniečok je šedá kôra obalená na povrchu bielou mozgovou hmotou. Potom si želá, aby prebehli zdravotné procesy a znovu je koncentrácia dovnútra stredného mozgu. Ezoterik nič nerobí, všetko necháva voľne bežať a iba má želanie zdravia. Takto postupuje v autohypnotickom stave pri želaní, aby sny riešili pracovné a osobné problémy. Tak isto má ezoterik ďalej želanie, aby to, čo namedituje v noci, prešlo do neurónov v tele a nestratilo sa.

Potom je tu možnosť, aby ezoterik otvoril vo všetkých 32. oblastiach stredného mozgu celú snovú pamäť a to od prvého až po posledný sen. Samozrejme, že v neurónoch stredného mozgu nie sú uložené žiadne obrázky a žiadne zvuky. Sú tu iba niečo ako nervové záznamy, ktoré potom idú do centra fantázie v prednom mozgu a tu sa môžu zmeniť na obrázky, zvuk a určité pocity. V neurónoch je to skorej uložené ako zdigitalizovaný zvuk cez mobil. Hovoríme, že ezoterik vstúpil koncentráciou do snového archívu a môže tu začať robiť veľké upratovanie. Napojí sa psychicky cez časť neurónov cez mozoček a zomierajúcu osobu a požiada ju, aby mu pomohla pozmeniť nežiaduce snové symboly na iné snové symboly, ktoré budú podporovať zdravie, psychickú pohodu, riešenie problémov a spracovanie ezoterických poznatkov a cvičení. A môže sa začať upratovanie, pri ktorom ezoterik svojou psychikou nezavadzia.

Keď všetko beží, ako sa patrí, tak z mozočku vyteká biochémia do celého tela a ezoterik vie, že v snovom archíve nie sú žiadne nežiaduce snové symboly, ktoré by blokovali efektívny nočný spánok.

Ezoterik v snovom režime využíva aj inštitút snových anjelských sfér, ktoré vytvorili detskí dyslektici a po fyzickej smrti ich uložili do sveta mŕtvych spomienok. Treba však varovať, aby sa po anjelských sférach tohto druhu žiadalo len to najnutnejšie a to je ochrana v prípade nežiaducich snov a doladenia snovej symboliky. A to musí stačiť. Ezoterik nie je priateľ anjelských sfér tohto typu a iba ich využije na svoje účely. Pokiaľ by boli anjelské sféry počas noci pečené a varené, tak by to mohlo poškodiť snový režim a nočnú chémiu. A na to si treba dať pozor.

Nakoniec sa ezoterik zameria na snové záznamy uložené vo vnútri snovej pamäte. Želá si nahodiť napríklad kozmické vedomie. Všetko ide v autohypnotickom stave, ale teraz už zo snových spomienok, ktoré sa skombinujú iba z úsekov a kúskov snov. Ezoterik nič nerobí, iba si želá kozmické vedomie. V snovom archíve sa skombinujú snové symboly samé a nahodí sa kozmické vedomie bez námahy. Dokonca nie je pri tom potrebné, aby pomáhali anjelské sféry. V momente nahodenia kozmického vedomia sa ezoterik preberie z autohypnotického stavu a v 100% rozumovosti a s vlastnou vôľou vrazí do nahodené stavu a pokračuje reálne v astronomickom kozme. Inak by sa pohyboval vo svojom snovom stave a to je neželané. Tu je vlastne vytvorený systém, ktorý môže konkurovať jedincom, ktorí sa narodili s kozmickým vedomím a nemusia si ho stále nahadzovať. Teraz už ezoterik ide do autohypnózy a prieniku do snového archívu v strednom mozgu. Tu si iba želá dosiahnuť určitý ezoterický stav a snový archív tak spraví bez akéhokoľvek snaženia a veľmi rýchlo. Je to výborný systém pre pokročilých ezoterikov, ktorí prešli tvrdým výcvikom napríklad kozmického alebo klinického vedomia.

Pridaj komentár