Praktická certifikácia vedie ezoterika k tomu, aby po zvládnutí teoretickej certifikácie nastúpil na praktickú cestu dosiahnutia kontrolovateľného psychického prieniku do miechy v chrbtici a vnútra neurónov. Psychicky ezoterik preniká aj do pohybových vzorcov, ktorých nositeľom sú práve miechové neuróny, ktoré tvoria 20% z celkového množstva neurónov s tým, že mozoček obsahuje skoro 50 % všetkých neurónov tela.

Pokiaľ sa ezoterik rozhodne realizovať aj prakticky túto oblasť ezoteriky, môže kontaktovať Sašu Puebla. Je možnosť sa nechať preskúšať, ako ovládate túto oblasť ezoteriky aj prakticky. Saša Pueblo môže na diaľku skontrolovať, ako ovládate psychický prienik do miechy. Tak isto je možné kontaktovanie cez internetový telefón skype a aj takto prekontrolovať, ako ovládate prakticky túto oblasť ezoteriky.

Ovládate teoretické základy 4 ezoterickej cesty?
Viete voľne hovoriť o 4. ezoterickej ceste, čo všetko obsahuje a čo všetko treba zvládnuť?
Ovládate písomný prejav a dokážete písomne vyjadriť, čo obsahuje 4 ezoterická cesta?
Ovládate myšlienkové pochody a racionálne úvahy o 4. ezoterickej ceste?
Ovládate určitú úroveň vešteckých schopností vnímať 4. ezoterickú cestu?
Ovládate anatomické predstavy súvisiace so 4. ezoterickou cestou?
Ovládate základné koncentračné techniky?
Ovládate koncentračnú techniku na základe anatomických predstáv?
Ovládate koncentračnú techniku na základe príkazu mozočku?
Ovládate koncentračnú techniku na základe mnohonásobného opakovania určitého pohybu?
Ovládate koncentračnú techniku na základe aktivity a pasivity nervových platničiek vo svaloch?
Ovládate koncentračnú techniku na základe určitej pozície tela alebo prstov?
Ovládate koncentračnú techniku na základe tlaku prstov na seba?
Ovládate koncentračnú techniku na základe tlaku dlane na určitú časť tela?
Ovládate koncentračnú techniku na základe určitých sexuálnych predstáv?
Ovládate koncentračnú techniku na základe vyvolania určitej bolesti a to fyzicky?
Ovládate koncentračnú techniku na základe znetvorenia tela do určitej pozície?
Ovládate koncentračnú techniku na základe zasvätení do miechy alebo pozerania sa na obrázky zo zasvätení?
Ovládate koncentračnú techniku na základe sugerácie chorobnosti miechy?
Ovládate koncentračnú techniku do 500 miest v miechových neurónoch na základe mozočku?
Ovládate koncentračnú techniku na základe tlaku dlane alebo sťahovadla, pod ktorým je uložený menší fyzický objekt?
Ovládate na sebe techniku nabodávania oblasti stavcov miechy tupým predmetom?
Ovládate psychický prienik do pohybových vzorcov, ktoré vybudovali sily magmatického jadra Zeme?
Ovládate psychický prienik do pohybových vzorcov orgánov v ľudskom tele?
Ovládate psychický prienik do pohybových vzorcov orgánikov v bunkách?
Ovládate psychický prienik do vyberania a vkladania myšlienok do pamäte?
Ovládate koncentračnú techniku založenú na autohypnotických predstavách pri udržaní stavu zaspávania?
Ovládate koncentračnú techniku na základe špiritistickej techniky reinkarnačného záznamu zo sveta mŕtvych?
Ovládate koncentračnú techniku na základe UFO odtlačku organického života v kozme?
Vybudovali ste si pohybový vzorec pre psychický prienik z tela cez mozoček v zadnej časti hlavy?
Vybudovali ste si pohybový vzorec pre svet mŕtvych spomienok?
Vybudovali ste si pohybový vzorec pre kozmické vedomie?
Vybudovali ste si pohybový vzorec pre bunkové vedomie cez mozoček?
Vybudovali ste si pohybový vzorec pre psychický prienik cez čierne diery?
Vybudovali ste si pohybový vzorec pre psychický prienik cez pulzary?
Vybudovali ste si pohybový vzorec cez mozoček, bunky a rezonancie na membránach až do sveta atómov?
Ovládate koncentračnú techniku deaktivizovať neželané pohybové vzorce a aktivizovať želateľné pohybové vzorce?
Ovládate pohybový vzorec ezoterik je otrok a anjelské sféry dyslektikov v bielej línii sú diktátor pre úspech?
Ovládate pohybový vzorec ezoterik je otrok a prinútené pudy v brušnom mozgu sú diktátor v oblasti zdravotnej kondície ezoterika?

Pridaj komentár