Meditačný prienik do strednej časti mozgu, kde je uložený aj snový mozog. Prenikanie do tejto oblasti budeme realizovať pomocou rôznych techník.
Veštecky som začal ošetrovať aj oblasť stredného mozgu. V niektorej odbornej literatúre ho tiež nazývajú zvierací mozog a začal som zisťovať, že mnoho neúspešných ľudí nedokáže využívať v prospech seba snovú myseľ. Napríklad šťastie a úspech zažíva v snoch a snová myseľ dotyčnej osobe slúži ako únik z reality. To je už skôr všetkým jasné, že takáto osoba bude v bežnom živote málo úspešná až neúspešná. Niektorí zase v snoch riešia všetko možné aj nemožné a hlavne snové vedomie nevyužívajú pre dosahovanie úspechu vo vnútornom aj vonkajšom svete. Prečo tí úspešní dokážu tento druh ľudského vedomia využiť v prospech seba a sú múdrejší, intuitívnejší? Práve preto, že majú dar využiť snové vedomie na riešenie praktických otázok. Jednoducho majú takúto danosť a nič nebráni, aby ste aj vy osobne takúto danosť postupne získali. A práve tu si nájdete návod, ako takúto schopnosť získať a rozumne využiť vo svoj prospech.


V prvom rade je potrebné si naštudovať niečo o strednom mozgu a naučiť sa do tejto oblasti mozgu koncentrovať. Nájdete ho pod lebečnou kosťou v hĺbke asi 2 až 3 cm. V každom mieste od lebečnej kosti v danej vzdialenosti sa nachádza stredný mozog. Na to, aby ste sa uviedli do vhodného meditačného stavu je napríklad vhodné pozerať sa do diaľky a pritom nekmitať očami. Tento stav vás utišuje a automaticky uvádza do oblasti stredného mozgu, kde je uložený aj snový mozog. Tak isto aj nehybné sedenie bez pohnutia vás uvádza do tejto oblasti. Kľudne si zo Silvovky môžete požičať blikajúce rezonancie svetiel, zvukové pocity bubnovania a vibrovania elektromotora v práčke. Takéto predstavy a pocity dovoľujú lepšie prenikať do oblasti stredného mozgu. Kmitanie, vibrovanie a rezonovanie je technika, ktorou sa do oblasti stredného mozgu dostanete lepšie a rýchlejšie. Keď ste sa teda po 10 alebo 15 minútach utíšili a prenikli do oblasti spánkového mozgu, tak tu pocítite alebo vnímate množstvo točiacich sa špirál. Pokiaľ tu objavíte množstvo takýchto špirál, tak je všetko v poriadku a snová myseľ je dobre uzatvorená. Pokiaľ tu nachádzate príliš veľa nehybných plôch, kde chýbajú točiace sa špirály, tak sa usilujete všade špirály nechať, okrem jedného malého miesta. Teda všade špirály a na jednom malom mieste tichá plocha. Práve táto tichá malá plocha dovoľuje vytvoriť spojku medzi vami a snovým svetom. Programujete sa a cvičíte, aby takéto malé miesto zostalo natrvalo otvorené a aby ste tadiaľto mohli vchádzať a vychádzať do snovej mysle a zo snovej mysle naspäť. Nie je vhodné si otvárať množstvo takýchto utíšených plôch preto, že by došlo k zmiešavaniu snovej a dennej mysle, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvňovať vnímanie reality a celkovú aktivitu a činorodosť. Preto iba mála tichá plocha. Zároveň si programujete, aby ste počas noci mali malú točiacu sa špirálu a tá vám dovolí počas noci prenikať do snového diania. Teda na povrchu stredného mozgu je všetko tiché a uvoľnené, iba jedna oblasť je v stave špirálovitého vedomia. Pokiaľ by ste mali týchto plôch so špirálami viacej, tak by dochádzalo až k prílišnému narušovaniu nočného spánku. Každý, kto začne aktívne vykonávať tieto cvičenia, musí počítať s počiatočným zhoršením spánku a bude musieť naspať toho viacej a tak isto bude musieť počítať počas dňa s mikrospánkovými stavmi. Dávajte si pozor pri riadení motorového vozidla, ale aj na prechodoch cez cestu. Radšej sa v tomto období pozrite na cestu aj dvakrát. Pokiaľ riadite auto, tak pri dlhšej ceste si zámerne robte desaťminútové zastávky. Pokiaľ by vás počas denného odpočinku chytil mikrospánok, tak sa mu nebráňte a na chvíľu prispite. Snová myseľ prejde požadovaným mechanizmom a všetko je v poriadku.
Keď sa vám podarí otvoriť snovú myseľ, tak v prvom rade si želajte, aby požadované snové stavy prešli v poriadku a voľné kapacity z hľadiska času boli využité na riešenie praktických problémov všedného dňa. V prvom rade ide o riešenie zdravotných problémov, psychických problémov a problémov šťastného osudu. Programujte a buďte trpezlivý. Všetko chce svoj čas. Môžete toto cvičiť počas dňa, v noci, pred zaspávaním alebo zobúdzaním. Počas dňa si môžete zaviesť mechanizmus, že sa budete nasadzovať emocionálne iba na to, čo chcete vyriešiť. Uvedomte si, že emóciou nabité túžby, slová a obrazy sa dostávajú do snovej mysle ľahšie ako tie, ktoré sú bez emocionálneho a erotického podtextu. Teda nerozčuľujte sa, nesnívajte a netešte sa z toho, čo nemá ísť do snov. Emócie zviažte s tým, čo chcete v živote dosiahnuť a vyriešiť. To je v princípe jedno, či ide o emócie hnevu, strachu, zloby alebo dobroty. Dôležité, že sú to emócie a to poriadne silné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.