2. ezoterická cesta sa realizuje cez stredný mozog. Túto ezoterickú cestu odmietame robiť počas spánku. Neželáme si pamätať žiadne sny, narušovať spánok budením a experimentovaním.

Ezoteriku a duchovnú cestu treba robiť tak, aby nenarušovala zdravie a psychické štandardy. Ezoterika má posilňovať zdravie, šťastný osud a úspešnosť ezoterika. A preto sme namiesto zasahovania do spánku prijali realizovať 2. ezoterickú cestu pomocou autohypnózy. Ide o to, aby sa ezoterik stíšil, spomalil činnosť orgánov svojho tela do relaxačnej pohody a postupne prepol činnosť hormonálnej žľazy hypofýzy v blízkosti stredného mozgu do stavu, keď ide 30% dennej chémie a 70 % nočnej chémie. Je to stav zaspávania, v ktorom ezoterik nestratí kontrolu nad svojím stavom a neprepadne sa do hlbšieho spánku, pri ktorom nevníma, čo sa okolo neho deje. Ezoterik si tento stav podrží trvalo a keď sa prepadne do nevedomia, tak sa vráti naspäť.

V tomto stave už ide viac nočná chémia, z 32 častí stredného mozgu o veľkosti orecha je už viacej ako polovica prepnutá do nočného režimu a ostatné časti zostávajú v dennom režime. Tým, že časť neurónových oblastí sa preplo do nočného režimu, ktorý podporuje aj nočná chémia z hypofýzy, otvorila sa aj snová pamäť v neurónových zhlukov stredného mozgu. A to je vhodný stav na zahájenie autohypnózy, kde sa ezoterik správa ako hypnotizér a zároveň ako médium. Nie je to zrovna jednoduchý stav, keď ezoterik už zaspáva a zároveň je pri vedomí.

V tomto stave na hrane zaspania si už možno želať, aby začal proces liečenia. Ezoterik si drží túto žiadosť, zároveň sa do tela nalieva biochémia z oblasti stredného mozgu a objavujú sa predstavy podobné snovým obrazom. Ezoterik si dáva pozor, aby do deja bežiacich obrazov nezasahoval a nechal ich voľne bežať. Je tu potrebný kus dôvery voči spánkovému stavu. A môže začať liečivý proces ako počas noci. Prípadne sa ezoterik môže programovať tým, že si požiada o to, aby v noci najprv prebehli liečivé procesy a to pokiaľ možno geriatrické na základe pudov v brušnom mozgu. Aby sa upratali zážitky z celého dňa pod nočnou chémiou, aby sa riešili pracovné veci, aby sa netratili nameditované veci a boli uložené do vnútra pamäte. Až potom, keď vystal čas, je možné nepriamo meditovať na základe naprogramovania toho, čo chcete v autohypnotickom stave robiť.

Ezoterik, ktorý má žiť duchovne aj na základe toho, že jeho génové zväzky sú príliš uvoľnené a nerobí tak počas dňa, tak to doháňa v spánku, čo narúša klasický nočný režim. A to je na škodu samotného ezoterika. Osoba, ktorá rýchlo a násilne prijala zmenu vo vonkajšom svete často žije starým spôsobom počas noci. Ešte horší stav vznikne vtedy, keď ezoterik bojuje aj v snoch s podvedomím a nedovolí ani v snoch rozvíjať duchovnú cestu.

Ezoterik využije autohypnotický stav aj na spracovanie zážitkov, ktoré prijal počas dňa. V stave zaspávania si želá, aby prebehol proces spracovania spomienok z dňa pod nočným režimom. Výhodou je lepší a hlbší spánok a viac priestoru pre nočné meditácie. Ezoterik si v autohypnóze bude želať a túžiť, aby sa doriešili aj traumatické udalosti, ktoré do snovej pamäte boli zapísané v emočnom stave veľmi silne.

Ezoterik si v autohypnotickom stave programuje, aby v snoch doriešil pracovné veci a našiel vhodné riešenie problémov, ktoré ho trápia. A potom vyriešený problém zo snov získal aj počas dňa. A najlepšie keď vyberie riešenie zo snovej pamäte, predstaví si ho nad hlavou a potom ho realizuje skoro ako námesačná osoba. Tak isto je možné v autohypnotickom stave rozprávať na určitú ťažkú a komplikovanú tému. Niečo ako hovorenie zo spánku.

Ezoterik sa môže počas niekoľkých rokov naučiť fungovať s tým, že hypofýza pôjde na dennú chémiu a určité časti stredného mozgu budú pracovať v nočnom prepnutí aj počas dňa. To ezoterik prešiel z ľudského spánku do zvieracieho. Zvierací spánok nie je nikdy taký hlboký ako ľudský spánok, zviera nedosiahne úplne dennú chémiu a denný režim ako človek. Ezoterik sa musí naučiť zvládať mikrospánok, fungovanie v somnambulnom stave a často hovoriť ako námesačný. Dá sa na to zvyknúť. Výhoda je, že ezoterik je pod nočnou chémiu aj počas dňa a môže dlhšie a intenzívnejšie upratovať a regenerovať svoje vnútro. Tak isto má svoj snový archív lepšie k dispozícii.

Ezoterik využije autohypnotický stav aj za iným účelom. Nahodí si z kombinácie snov určité snové obrazy a cez tieto sa môže dostať do kozmického vedomia, klinického vedomia, bunkového vedomia UFO a iných ezoterických stavov.

Ezoterik v autohypnotických stavoch spracúva svoje spomienky. Želá si, aby svoje spomienky uložil v snových obrazoch. Tieto bežia a ukladajú sa do pamäte pomocou snových symbolov. Ezoterik si želá a programuje snové magické rituály a takto spracováva spomienky k reinkarnácii. Ezoterik svoje spomienky prepracováva aj cez nervové platničky vo svaloch ako pohybový rituál. Tak isto si želá, aby si nasugeroval stav stigiem po tele a všetky spomienky v autohypnóze uviedol do vhodnej pohybovej dynamiky. Tak isto ezoterik pretlmočí do snových spomienok aj samotnú magickú ritualistiku, iba tak pre seba. Ezoterik si uvedomuje, že prepísanie spomienok cez stav autohypnózy je vhodnejší pre svet mŕtvych. Ezoterik v autohypnóze spracuje svoje spomienky za prítomnosti organického života UFO a znovu bude do snov ukladať kontakt s UFO.

Ezoterik svoj hypnotický stav posilňuje určitými hypnotickými predstavami ako je točiaca sa špirála, kyvadlo, predstava ťažoby a ľahkosti. Pocit padania, kolísania, chaosu, pocit počítania, pocit embrya. Tak isto je zaujímavé dosiahnuť stav necítenia bolesti.

Ezoterik v nočnom procese používa s rozumom dyslektické anjelské sféry, ktoré pomôžu pri meditáciách.

 

Pridaj komentár