Pokračujem v opise meditačných techník, ktoré patria do oblasti šamanizmu. Tieto sú spravidla založené na tranzových stavoch. Píšem tu o koncentrácii do kože a na povrch kože. Precvičuje sa tu schopnosť tvoriť totemové zvieratá z bioenergie a vlastnej predstavy. Zápis má autentickú nahrávku MP3.

Celkovo sú tieto cvičenia založené na vhodnom naladení na prírodu a zvieratá. V predstavách sa odpútate od obrazov civilizácie a aktivizujete obrazy prírody. V tomto prípade je to túžba žiť v prírode ako šaman, ktorý má svoje totemové zvieratá.

Celá táto meditácia vyžaduje v prvom rade koncentráciu na kožu, jej vrstvy a povrch. Tak isto je potrebné mať schopnosť tvoriť bioenergie za pomoci Reiki systému. Túto bioenergiu vytesňovať do aurického obalu okolo fyzického tela. Treba mať rozvinutú fantáziu, schopnosť videnia postáv a zvierat v aurickom obale. Ďalej je tu potrebná schopnosť fyzickej koncentrácie do kože, vsugerovať si rôzne druhy poškodenia kože. Sugerácie musia byť mimoriadne dôveryhodné, aby fungovali. Teda nácvik totemového zvieraťa vyžaduje zvládnuť rôzne druhy techník. K týmto technikám patrí aj technika veštecká a až tá dovoľuje komunikáciu s totemovými zvieratami a totemovými predmetmi. Tiež je potrebné postupne zvládať techniku tranzu.

Pri koncentrácii do kože treba koncentráciou preniknúť a vizualizovať sieť potných žliaz. Následne si treba vsugerovať blokáciu alebo odumretie potných žliaz. Sugerácia musí byť mimoriadne dôveryhodná a musíte ju dokázať udržať počas celého cvičenia.
Keď sa do kože v rôznych častiach tela koncentrujete, tak je potrebné, aby ste do tejto oblasti valili množstvo bioenergie zo svojho tela alebo z iných živých zdrojov. Bioenergiu je potrebné neustále zosávať, koncentrovať do predstavy totemového zvieraťa, ktoré ste z bioenergie vytvorili na povrchu kože po zablokovaní potných žliaz sugeratívnymi technikami.

Dôležité sú aj cvičenia, pri ktorých sa otvára fantázia a to fantázia umelca, ktorý vidí v oblakoch, skalách, v horúčave nad cestou určité objekty a najlepšie časti zvierat. Vhodné je vytvoriť si z vodných farbičiek rôzne druhy fľakov a potom hádať, čo by mohli znamenať a aké zviera by mohli vytvoriť. Takéto uvoľnenie psychiky je možné dosiahnuť utkvelým pozeraním sa na fľakatú stenu, až kým tam neuvidíte rôzne druhy zvierat.

Najdôležitejšou zložkou je schopnosť vytvoriť tranz a to buď predstavou pohybu, alebo predstavou zvuku. Všetko sa deje na úrovni mentálnych predstáv, ku ktorým použijete koncentráciu do nervových platničiek vo svaloch. Pri zvukových efektoch sa koncentrujete do oblasti hlasiviek. Všetko sa v šamanizme dosahuje správnym tranzom a nie premýšľaním a tlačením niečoho niekam.

Nutné je naučiť sa aj veštecký výkon do aurického obalu a to sugeráciou nekrotických žíl a tepien. Ide o sugeráciu kôrnatenia a rozpadu tepien a žíl. Tento stav je základom vešteckých techník s totemovým zvieraťom, ktoré si vytvoríte na povrchu kože, kde si vsugerujete blokáciu potných žliaz, skoncentrujete bioenergiu. Všetko toto dosahujete pomocou tranzových techník. Totemové zvieratá vám veštecky naznačujú na budúce okolnosti, ktoré sa nedajú vnímať klasicky zmyslami ľudského tela.

Na záver je vhodné cvičiť preliečenie totemovými predmetmi, ktoré vznikajú na mieste blokácie potných žliaz za účasti tranzových techník. Miesto objavenia sa totemových pierok, kúskov kože, kostí a podobne sa vyberá intuitívne a týmto stavom môžete preliečovať svoje fyzické telo.

Na záver je vhodné počúvať šamanské tranzové zvuky a naučiť sa tranzové stavy voľne uplatňovať v celom rozsahu šamanizmu.

Pridaj komentár