Pokračujeme v ďalších zasväcovacích cvičeniach Reiki systému. Tvorba vlastných bioenergií, zosávanie bioenergetických zdrojov zo zvierat, znaky Reiki na zosávanie energie. Tento zápis má autentickú zvukovú nahrávku MP3.

Základom môjho systému Reiki je tvorba vlastných bioenergií v systémoch ľudského tela. Tento systém neumožňuje liečbu iných osôb a v prvom rade slúži na vlastnú liečbu a tvorbu bioenergií. Tak isto aj zosávanie bioenergie z iných živých prírodných zdrojov je založený na tom, aby ste bioenergiu zosali a udržali v sebe. Pri klasickom Reiki sa bioenergia zosáva a poskytuje sa inej osobe.

Základným cvičením Reiki je koncentrácia do miest, kde sa prirodzene tvorí bioenergia Reiki. Koncentrácia pozornosti ide do ústnej dutiny alebo rohov predného mozgu. To je prvé základné miesto. Druhé základné miesto sú rohy spánkových lalokov. To je miesto vo vnútri mozgu asi dva centimetre nad ušnými lalokmi. Tretie centrum je v mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Štvrté centrum je umiestnené v oblasti brušného mozgu, teda oblasť pupku. Sem sa treba skoncentrovať v pocite, že sa tu niečo deje.

V Reiki systéme je možno využiť aj iné centrá a to brušný mozog, ktorý je v hrubých a tenkých črevách. V stene týchto čriev sú drobné neuróny v podobe malých šošovičiek. Tento systém cvičíme v Šaman sekcii. Z tohto centra v oblasti pupku sa vytvárajú dve centrá a to jedno centrum v ústnej dutine a druhé centrum v oblasti pohlavných orgánov. Keď cvičíte Reiki systém z tejto oblasti, tak je potrebné cítiť sa ako zviera a používať techniky tranzu. Bližšie Šaman sekcia.

Reiki systém má aj ďalšie možnosti a to celý systém cvičiť v šedej kôre veľkého mozgu. Jedno centrum je v šedej kôre predného mozgu, druhé centrum je v šedej kôre temenného mozgu, tretie centrum je v šedej kôre zadného zrakového centra a štvrté centrum je v šedej kôre spánkového mozgu. Možnosť cvičiť tento druh Reiki majú tí, ktorí sa venujú náboženstvu a zvlášť sekcii Cesta k Bohu. Tento systém Reiki môže využívať iba pár jedincov. Medzi meditujúcimi a cvičiacimi Reiki so mnou sú asi traja. Tento systém Reiki uvádzam pre úplnosť.

Koncentrujeme sa do vybratých centier ako je ústna dutina, rohy spánkových lalokov, mozoček a pupok. V týchto centrách postupne pociťujete a vizualizujete obrazy rúk, nôh, očí, uší a pery. Znaky v týchto centrách vizualizujete tak, aby došlo k tvorbe bioenergie, ktorú potom použijete na liečbu vlastného organizmu.

V ďalšom cvičení sa znovu postupne koncentrujeme do jednotlivých centier tvorby bioenergie a tu vizualizujeme znaky v podobe rôznych špirál. Pozri bližšie obrázky špirál. Podmienkou použitia týchto znakov je, že netvoria žiadne hrany a navzájom sa nedotýkajú. Tieto znaky znovu vytvárajú vlastnú bioenergiu, ktorou sa potom reikista preliečuje.

V ďalších Reiki cvičeniach sa znovu postupne koncentrujeme do jednotlivých centier a tentokrát si tu vizualizujeme rôzne hranaté tvary. K týmto hranatým tvarom, ktoré zosávajú bioenergiu z iných živých zdrojov, pridáme drobné ploché krúžky, aby takto získaná bioenergia zostala vo vašom fyzickom tele. Bioenergiu zosávame na diaľku zo zvierat, rastlín a mikroorganizmov.

Všetky cvičenia vedú k tvorbe bioenergie a to vlastnej alebo zosatej na diaľku zo živých zdrojov. Keď bioenergiu dostatočne nahromadíte, je možné ňou preliečovať jednotlivé časti tela alebo samotné orgány. Pri preliečovaní je vhodné, aby ste si orgány predstavovali alebo cítili ako choré. Liečba môže byť účinnejšia.

Pokračujeme v nácviku schopnosti napĺňať bioenergiou Reiki jednotlivé orgány, časti a systémy tela ako je krvný, lymfatický systém a nervový systém. Predstavy orgánov postupne upresňujeme na predstavu molekúl v celom organizme. Takýto prístup vyžaduje prísun obrovského množstva bioenergie zo živých zdrojov. A preto je potrebné zefektívňovať tvary znakov na zosávanie bioenergie. Tentoraz sme špeciálne upravili znaky Reiki na zosávanie bioenergie zo zvierat vo voľnej prírode. Všetko sa cvičí klasicky v jednotlivých centrách a do týchto sa kladú horeuvedené Reiki znaky. Tieto Reiki znaky môžete pri použití upravovať a modelovať tak, aby boli najúčinnejšie. Zásadou zostáva pridať všade krúžok, ktorý sa hranatých objektov dotýka. Tu zverejnené znaky neboli vymyslené, ale vytvorili sa špeciálnym skúmaním a hľadaním toho najoptimálnejšieho.

Prajem vám dokonalé zosávanie bioenergie zo zvierat. Prosím dodržujte etickú stránku Reiki a to je, že nebudete zosávať bioenergiu na diaľku z jedného zvieraťa alebo skupiny zvierat. Usilujte sa zosávanie prenášať na rôzne druhy zvierat v rôznych lokalitách.

Pridaj komentár