Znovu sa vraciam k nácviku práce s virguľou. Tentoraz je to precíznejší pohľad na základe prieskumu patológie tých, ktorí pracujú s virguľou alebo s ňou pracovali a už nie sú medzi nami.
Základom celého systému práce s virguľou je schopnosť vsugerovať si, že nervové uzliny vo vašom tele sú mierne poškodené a niektoré nefunkčné. Pokiaľ máte nervové uzliny v tele zdravé ako repa, tak záujem o veštenie pomocou virgule vám bude chýbať. Z hľadiska histórie najlepší v práci s virguľou bol veštec, ktorý mal choré nervové zhluky v tele a boli na nich narastené aj nezhubné novotvary. Teda základný výcvik práce s virguľou vyžaduje, aby ste si naštudovali niečo o nervovom systéme. Na nervovom systéme sa nachádzajú nervové uzliny alebo ináč povedané nakopené nervové bunky do malých hrčiek ako fazuľa. Nachádzajú sa na zmyslových nervoch v hlave, okolo predĺženej miechy, okolo celej miechy po jednej aj druhej strane a pri každom orgáne v tele človeka. Všade tu je potrebné sa skoncentrovať a dočasne si vsugerovať, že sa tu nachádzajú mŕtve bunky. Vyhnite sa tomuto cvičeniu v blízkosti srdcovej uzliny. Mohlo by to byť riskantné. Sugeráciou tu považujeme schopnosť uveriť, že nervové uzliny sú poškodené a v nich sa nachádzajú nefunkčné bunky. Samozrejme, k tejto koncentrácii potrebujete mať základný veštecký výcvik a veštecké naladenie na seba alebo inú osobu. V správnej koncentrácii a v správnom vešteckom naladení sa môžete venovať základnému výcviku práce s virguľou. Vyhotovíte si virguľu a pomocou nej skúmate, ako sa bude hýbať a správať, keď v blízkosti bude nejaký objekt, fotografia alebo kresba. Virguľa vám vytvára určité jednoduché geometrické značky, ktoré slúžia ako znaky pre veštecký výkon. Tieto znaky je potrebné spájať s určitými obrazmi. Skúmate dva kamene. Jeden bol otlčený a druhý nebol ničím otlčený, je nepoškodený. Virguľou sa sústredíte na jeden kameň a potom na druhý kameň. Virguľa nakreslí pri každom kameni iný obrázok. Nakreslené znaky vám z vašej pamäte vybavia obrázky poškodenia alebo nepoškodenia. A to už máme veštecký výkon pomocou virgule.

Pridaj komentár