Zvuk, jeho tvorenie a prijímanie v človeku. Pozerám sa na tento problém z hľadiska medicínskej anatómie a patológie.
Pokiaľ sa chceme seriózne venovať muzikoterapiám, tak je potrebné ich poriadne prešpikovať jednak anatomickými výrazmi, a potom aj patologickými výrazmi. Anatomické výrazy nám nedovolia utiecť z poľa reality a patológia stanoví určité možnosti jedinečných schopností, ktoré vždy stoja na nejakom druhu patologického poškodenia.
Zoznam anatomický výrazov vhodných pre muzikoterapiu: ucho, bubienok, kladivko, nákovka, slimák, sluchovod, ušné laloky, nervstvo, časť spánkového mozgu. Ďalšie sú: hlasivky, hrdlo, jazyk, zuby, svaly. K tomu treba pridať časť predného mozgu, kde je v ľudskej mysli uložené centrum vnútorného hlasu. Tak isto časť spánkového laloku, kde je centrum riadenia zvuku a tiež jeho počúvanie zvnútra, napríklad v prípade počutia vnútorného hlasu. Tak isto potrebujeme elementárne základy fungovania sluchu. Schopnosť prijať a spracovať vonkajšie zvukové podnety. Schopnosť vytvoriť zvukové podnety a to hlavne v hlasivkách hrdla a aj tieto zvukové podnety prijať cez uši. Schopnosť pracovať s vnútorným hlasom a tento vnútorný hlas aj počuť cez centrum sluchu v spánkových lalokoch. Výnimočná schopnosť je počuť cez centrum sluchu v spánkovom laloku nervový vzruch, tlkot srdca, tep a podobne. Ďalej sem musí patriť schopnosť uložiť do pamäte zvuky a tiež ich z pamäte vybrať a používať. Anatomicky veľký mozog. Nasleduje určitá patológia a to hluchota a tiež sluchové halucinácie spôsobené poškodením určitých oblastí ľudského tela. Ešte by som dodal, že v prednom mozgu môžu byť dve centrá vnútorného hlasu. Jedno v ľavej hemisfére je spevavé a v pravej hemisfére rozumové. Toľko o základných pojmoch medicínskej anatómie a patológie aplikovaných do muzikoterapie. V základných meditačných cvičeniach alebo terapiách sa zameriame na to aby sme si rozumovo osvojili základné medicínske poznatky. V druhom kroku sa naučíme koncentrovať sa do všetkých oblastí tvorby, spracovania a vytvorenia zvuku. Keď si osvojíme rozumové poznatky, naučíme sa koncentrovať do zvukových orgánov. Tak je vhodné si vsugerovať rôzne poškodenia zvukových orgánov. Ide o náznak ich poškodenia a zisťovania, ako to v psychike funguje. Sugerácia hluchoty a neschopnosť prijímať zvuk. Neschopnosť premýšľať alebo si spievať. Sugerácia halucinácie zvukových efektov. Tento výcvik sa dá prirovnať k ušnému lekárovi, ktorý si chce všetko na sebe vyskúšať, pochopiť a prežiť pomocou meditačných techník. Malo by platiť, že pokiaľ ušný lekár prešiel všetkými ušnými chorobami, ohluchol a znovu získal sluch, tak by mal byť vo svoje profesii najlepší odborník. To som nemyslel vážne, ale iba ako ideu dokonalosti.
Základný vstup do muzikoterapie máme za sebou. Budem sa s vami tešiť na ďalší postup do muzikoterapie, ale aj duchovného rastu skrytého v ezoterických mantrách.

Pridaj komentár