Venovať sa tu budeme harmónii, pohode a konfliktom v partnerskom vzťahu. Povieme si niečo o tom, ako prerastá manželský problém do manželského konfliktu a do poruchy zlyhania vzájomného vzťahu.
Nie je ľahké písať o tejto téme, ktorá je plná rozličných úskalí a nečakaných reakcií. Aby nevznikol manželský konflikt a manželský kolaps, je nutné neustále ošetrovanie partnerských vzťahov. Pokiaľ sa nechajú niektoré problémy prezrieť, tak môže prísť k stavu, že manželstvo je permanentný konflikt. Také manželstvo sa podobá vojenskej situácii na bojisku. Keď volíte variant odkladania nutných riešení, tak automaticky posúvate manželstvo do tohoto pásma konfliktnosti, následných porúch a zlyhania. Tie dvojice, ktoré potrebujú poradenstvo inej osoby, sa dostávajú do druhého pásma a odtiaľ je už iba krôčik do pásma tretieho a to je blízkosť kapitulácie. Tie dvojice, ktoré si vybudovali schopnosť sami ošetrovať svoje manželské vzťahy na úrovni problémov, majú omnoho väčšiu šancu pracovať nie na terapii problému, ale na terapii udržania lásky a rozvoja vzájomných vzťahov. Teda radšej permanentná terapia, ktorá z manželského konfliktu vytvára možnosť terapie lásky. Skúste svoju pozornosť zamerať na terapiu lásky a každý začínajúci konflikt využiť na smer k láske a nie od lásky.
Často z úst manželských jedincov počujem pohŕdanie a úškrn nad slovom láska a zamilovanosť, ktorá bola na začiatku ich vzťahu. To je pochabosť, to je zbytočnosť, to sú zbytočné úlety puberťákov. A práve tu musí začať terapia lásky, aby si každý z partnerov uvedomoval, akú obrovskú a nevyčísliteľnú hodnotu majú pre dlhodobý vzťah práve tieto momenty života dvojice spojenej v manželstve. Keď manželská terapia, tak ju vždy začať spomienkou, ako sme sa zamilovali do seba a ako tento plamienok romantiky budeme strážiť. Napodobníme tradíciu udržiavania olympijského ohňa, ktorý nikdy nezhasne a neustále horí. To je najvyšší vrchol každej terapie manželskej zamilovanosti. Vo vzájomnom vzťahu sa vždy snažiť o to, aby tento plamienok niekto z partnerov nesfúkol a tiež nedávať k tomu zámienku. Plamienok lásky dovoľuje, aby boli v rámci partnerského vzťahu rozumným spôsobom uspokojované potreby každého z partnerov a tiež aby boli rozumne zotreté hranice extrémnych požiadaviek. Prednosť má vždy partnerský vzťah a nie vlastné egoistické ambície. Možno si poviete, že ľahko sa to píše, ale ťažšie realizuje. V značnej miere máte pravdu, ale je tu možnosť sa v oblasti partnerských vzťahov vzdelať a niečo začať pre harmonické manželstvo robiť. Napríklad aj to, že si dáte spraviť veštecký profil partnerských vzťahov, aby ste mohli pochopiť konanie svojho partnera aj z hľadiska jeho podvedomých procesov. Tak isto aj vypĺňanie dotazníkov v tomto smere dovoľuje zamyslieť sa nad vzájomnými vzťahmi.

Pridaj komentár