Zložitá problematika duchovného rozvoja na základe vlastného vnútra, alebo na základe zistených všeobecných skúseností. Večná dilema individuality a kolektívneho poznania reality.
Keď si podrobnejšie pozrieme významné osobnosti ezoterického sveta, do ktorého zahŕňame aj svet náboženský, tak zistíme, že doslova každá osobnosť tohto druhu išla akousi vlastnou individuálnou cestou. Hovoríme často o subjektívnej ceste do hĺbky svojej duše. Literatúra tohto druhu potom opisuje iba mytologicko-subjektívne putovanie do hĺbky duše dotyčných osôb. Takáto výpoveď je síce zaujímavá a aj sa pútavo číta, ale v skutočnosti je to len subjektívna cesta daného jedinca. Pre súčasného ezoterika má hodnotu beletristického románu. Vás osobne môže takáto literatúra inšpirovať na vlastnú duchovnú cestu podľa vzoru týchto ezoterických veličín. Teda si poviete: „Aj ja sa ponorím do hĺbky svoje duše a napíšem o tom román“. Pravdu povediac, mňa osobne to nijako neoslovilo. Akosi od narodenia neznášam veľké osobnosti. Asi už vtedy som mal dušu psychiatra. Vždy som za výnimočnosťou tušil vlastne neštandardnú nenormálnosť. Preto som sa rozhodol pre netradičný prístup a ešte netradičnejší postup. Zároveň som si uvedomoval potrebu zosumarizovať ezoteriku a spraviť v nej poriadok. Duchovnú cestu som nastúpil s vedomím výskumníka a nie mytologického dobrodruha. Teda cesta do hlbín ľudskej duše áno, ale ako vedecký bádateľ. To bolo na začiatku mojej duchovnej cesty. Preto som sa na cestu vybavil medicínskymi poznatkami a ako kompas som si zobral anatomické obrázky. Tieto anatomické obrázky mi pomáhajú nezablúdiť v labyrinte ľudskej duše. Stanovil som si aj smery, ktorými budem prenikať do vnútra svoje duše. Základom sa stali všetky choroby a čudné duševné stavy. V niektorých prípadoch ich bolo treba vyvolať, v extrémnych prípadoch nasugerovať. Svoju cestu vlastne opisujem ako cestovateľ a bádateľ. K tomuto prístupu som pridal aj iný rozmer a to skúmanie a bádanie iných do vnútra svojej duše. Meditujúci okolo mňa prijali zásadu, že do hlbín svojho duchovného rastu pôjdu tiež ako výskumníci. Nielen ako pútnici, ale aj ako bádatelia, ktorí tejto púti chcú aj rozumieť a nielen ju absolvovať. Takýmto prístupom môžu zisťovať a tiež overovať to, čo zistím ja vo svojom vnútri. Teda je tu určitá konfrontácia mojich zistení a zistení ďalších meditujúcich. Pri takomto koordinovanom postupe môže prísť k vytvoreniu všeobecných zákonitostí a pravidiel v oblasti ezoteriky. Teda v prvom rade prenikáme do svojich vnútorných svetov, aby sme ich prebádali a zistili cesty iných na sebe samotných. K upratovaniu v ezoterike sa pridal aj filozofický systém vytvorenia všeobecných zákonitostí. Zrazu tu vzniká nový fenomén, že do svojej duše môžeme prenikať na základe všeobecných skúseností a nie individuálnych pocitov. Zrazu je cesta do hĺbky duše realizovaná na základe určitých logických zákonitostí. Navyše takýto prístup realizuje najvýznamnejšie cesty veličín ezoterického sveta. Vlastne individuálny smer doterajších ezoterikov nebol spoločný, ale založený na autorite osobnosti. Často osobnosti doterajšej ezoteriky realizovali obmedzenú cestu diktovanú náhodným výberom prírody. Taký František Bardon nemohol byť zároveň aj Osho. No v systéme, ktorý praktizujem a presadzujem, dochádza k mutáciám tohto druhu. Máme tu upratovanie v ezoterike, výskum, hľadanie všeobecných zákonitostí a vytváranie nového ezoterického prístupu. Usilujem sa budovať systém zložený zo skúseností veličín ezoteriky. Preskúmal som spoločne aj s inými ezoterikmi skoro všetky oblasti ezoteriky. Stanovili sme určité všeobecné zásady, ktoré budú dovoľovať vytvorenie nového prístupu v ezoterickej praxi. Aj to cítiť, že táto všestrannosť dovoľuje kombinovanie a párenie toho najlepšieho a najprogresívnejšieho v oblasti ezoteriky.
Zhrnul by som to asi do takého záveru: Nerobím subjektívnu cestu do svojej duše; robím vedecké badanie svojej duše. Robia tak aj ďalší meditujúci. Vytvárajú sa všeobecné pravidlá a zákonitosti fungovania ezoteriky. Vzniká možnosť ponoriť sa do vnútra svojej duše na základe všeobecných pravidiel a nie subjektívnych pocitov. Končí éra spisovateľskej ezoteriky a nejasných pojmov a termínov. Začala symbióza medicínskych poznatkov a duchovnej cesty. Bolo načase, aby odzvonilo mytologickému prístupu aj v ezoterike. Ďalej sa tu otvára možnosť všestrannej cesty a tak isto nájdenie aj úplne neznámych ciest a zákutí ľudskej duše. No v hĺbke duše som vlastne dobrodruh a dobrodruhom zostanem. Cesta do hĺbky vlastnej duše je skvelý, ale riskantný adrenalín.

Pridaj komentár