Požiadali ste ma, aby som sa pozrel na vašu cestu k Bohu v jednotlivých náboženských systémoch. Automatickou kresbou sa dá komplexne zistiť, ako hlboko vo vás náboženstvo zakotvilo. Zatiaľ ste v niektorých náboženských systémoch mimoriadne ďaleko a zároveň blízko k Bohu. V niektorých ste zase nekonečne vzdialená a cesta je uzatvorená. Začneme s tým príjemnejším.

Na kresťanskej ceste k Bohu vstupujete do Božieho kráľovstva a toto má možnosť, aby Boh samotný vstúpil do vás. Je potrebné, aby ste v každom človeku videli výhradne to božské, aj keď to môže byť iba zbytok Božieho kráľovstva. Zásadne zmeniť pohľad alebo uhol pohľadu na ľudí.

Na ceste k pravoslávnemu Bohu ste vstúpili do kráľovstva Božieho preto, že ste neprestali milovať svoju matku aj napriek tomu, že vám často negatívne ovplyvnila osud. V ďalšom napredovaní je potrebné, aby ste sa vo svojom vnútri stotožnili s obrazom Bohorodičky. Bohorodička by mala naplniť každú bunku vášho tela.

Na hinduistickej ceste k Bohu ste vstúpili tak isto do kráľovstva Božieho a Boh má možnosť usadiť sa vo vašej duši. Na to treba naučiť sa milovať a láskať každú časť svojho tela.

Cestu k budhistickému Bohu ste si uzatvorili tým, že pohŕdate slabými mužmi a silných mužov z celej duše nenávidíte. Nenávisť v sebe dusíte a to vás ničí. Aby ste mohli nastúpiť cestu k budhistickému Bohu je potrebné, aby ste si v každej časti tela vizualizovali postavu Budhu.

Cestu k islamskému Bohu ste dokázali uzatvoriť a ešte ju aj znenávidieť. Je to zlosť a nenávisť voči všetkým, ktorí mali otca a vy nie. K otvoreniu tejto cesty je potrebné, aby ste dokázali milovať mužský princíp. Keď stretnete muža, tak hľadajte v prvom rade predstavy lásky a splynutia. Nikdy predstavy toho, ako ho zmrzačíte a zničíte. To vám otvorí cestu aj k tomuto božstvu.

Tak, ako ste v niektorých náboženských systémoch na tom mimoriadne dobre, tak sú niektoré zničené hlavne postojmi vašej matky.

Prvý obrázok vyjadruje súčasný stav, druhý obrázok možný vývoj.

Saša Pueblo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.