Pokračujem v sérii článkov, ktoré sa zaoberajú testovaním psychického zdravia a jeho nápravy. Špeciálne sa tu budeme venovať problematike schopnosti robiť špeciálne športové pohyby.
Meditujúci, ktorý sa dostal do pásma duševných problémov či už preto, že postúpil hlbšie do svojho vnútra, alebo sa duševné problémy vyplavili na povrch ako dedičstvo po rodičoch, musí zastaviť svoj duchovný rast a venovať sa stabilizácii svojej psychiky.
V prvom rade je potrebné pri psychických problémoch vedieť základnú informáciu a to, či je mozog meditujúceho fyzicky poškodený, alebo nie. Preto je vždy potrebné absolvovať EEG vyšetrenie a keď je potrebné, aj vyšetrenie CT hlavy. Je fajn, keď jedno aj druhé vyšetrenie bude negatívne. Pokiaľ je však pozitívne a v mozgu sa niečo porúchalo, je potrebné dať na prvé miesto liečbu u lekára a k tomu pridať vhodné meditačné techniky, ktoré v prvom rade podporujú zásahy lekára. Treba sa správať rozumne.


Pokiaľ je po fyzickej stránke v mozgu všetko v poriadku, tak vzniknuté problémy spojené s neštandardnými stavmi sú psychického stavu. V takomto prípade treba poriadne otestovať vzniknutý stav a začať sa venovať obnoveniu noriem štandardného správania. A práve tu vám môže účinne pomôcť to, o čom tu píšem. Budete postupovať pragmaticky a pomocou tu doporučených návodov sa otestujete. Po otestovaní vznikne zoznam neštandardov vo vašom správaní. Tento zoznam je základom pre vlastné terapie. Neštandardy odstraňujete vytrvalo a cvičíte aj vtedy, keď už problémy pominuli a objavujú sa už iba sporadicky.
Využite možnosť otestovať svoju psychiku na základe pohybových vzorcov v športe. Na testovanie je vhodné požičať si knižku, v ktorej si nájdete určitý druh cvičení, ktoré môžete cvičiť aj doma bez potreby nejakých pomôcok. Vyberiete si knižku v knižnici alebo si ju kúpite. Knižku si preštudujete a začnete s prvým testovaním a to je schopnosť predstaviť si vo svojej mysli vyobrazené cvičenia čo najreálnejšie. Vidíte obrázok určitej fázy fyzického cvičenia a skúsite si všetko predstaviť v statickej nehybnosti priamo v hlave alebo pred sebou. Potom si otestujete, či dokážete prekresliť daný obrázok ceruzkou na papier. V ďalšej fáze testujete, či ste schopní slovne opísať cvičenie, ktoré je zobrazené v knižke alebo nakreslené na papieri pred vami. Pokiaľ zistíte určité nedostatky, tak si ich poznačíte a stanú sa základom vašich psychoterapií.
Pokračujeme ďalej a pôjdeme do fázy fyzického precvičenia pohybu. Vytvoríte si priestor a podľa obrázku precvičíte to, čo sa po vás očakáva. Zisťujete, ako presne dokážete cvičenie zrealizovať. V ďalšej fáze zisťujete, ako odcvičíte cvičenie z vnútra vašej pamäte. Zistené nedostatky zapíšete a stanú sa základom pohybových psychoterapií. Potom je možné zistiť, ako viete niektoré cvičenia odcvičiť na základe pokynov inej osoby.
Ďalšie testovanie pohybových vzorcov je možné na základe vykonania rôznych klasických činností v domácnosti. Vykonávate určité domáce činnosti a vy alebo iná osoba vás sleduje a hodnotí štandardnosť vašich pohybov. Nedostatky sa stanú základom psychoterapie.
Môžete podstúpiť aj ďalšie testovanie. Podobá sa na pohybové aktivity detí pri hre zvanej Hádaj, aké remeslo robím. Predstavíte si činnosť pekára a bez rôznych pomôcok začnete napodobňovať jeho pohyby. Osoba, ktorá je pri vás zisťuje, do akej miery dokážete realisticky napodobniť pohyby pekára. Takto môžete precvičiť viacero remesiel. Zistené nedostatky sa stanú základom terapeutického plánu, ktorý postupne realizujete.
Meditujúci by sa mal sledovať permanentne a všetky vážnejšie anomálie vo svojom správaní neustále odstraňovať.

Pridaj komentár