Myslenie preč. Šamanské myslenie. Detská myseľ. Posunková reč. Reč tela. Šamanské zvuky. Šamanské obrázky. Zvieratá zo spomienok. Zvieratá z predstavy oblakov a hmly. Obrázky zvierat zo zhustených ľudských bioenergií. Šamanské veštectvo. Šamanské predmety. Šamanskí bohovia.

Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračujeme na duchovnej ceste do svojho vnútorného sveta. Tentokrát sme si to nasmerovali do prírodného človeka v sebe. Treba si uvedomiť, že človek premýšľajúci a intenzívne meniaci svoje okolie je desiatky tisíc rokov starý. Prírodný človek je mnohonásobné starší a žil zatiaľ v histórii ľudstva výrazne dlhšie ako súčasný mysliaci človek. Pozostatky prírodného človeka v nás zostali a civilizáciou Homo magora boli tvrdo potlačené tak, ako prírodný človek potlačil zvierací svet v sebe. Toto potlačenie vytvára v súčasnom človeku silné pnutie. A tak isto úsilie prírodného človeka potlačilo zviera v nás. My osobne sa pokúsime dať meditáciou a duchovnou cestou tieto tri položky mysle do náležitej harmónie.

Keď sa rozhodneme vstúpiť do vedomia prírodného človeka v nás samotných je potrebné, aby sme aktívne potlačili hlavne schopnosť myslieť, čítať a písať. Toto potlačenie spravíme dočasne a zámerne len na obdobie meditácie do prírodnej mysle v nás. Prenikneme do tohoto psychického fenoménu a naučíme sa žiť aj v tomto rozmere svojho ja. Dokážeme prírodné vedomie zobudiť a potom ho utíšiť a vrátiť sa do vedomia dnešného premýšľajúceho človeka. Tak isto sa naučíme prejsť z vedomia prírodného človeka do vedomia zvieracieho. Tak isto sa naučíme vracať sa aj zo zvieracieho vedomia do vedomia súčasného človeka. Keď už sa ponoríme do fenoménu prírodného vedomia v nás, tak to spravíme na úrovni šamanskej. Teda nielenže si otvoríme vedomie prírodného človeka, ale pokúsime sa v tomto prírodnom vedomí rozvinúť klenoty šamanského vedomia. Pôjde o vedomie jedinečných osobností šamanskej epochy ľudstva. Vedome sme si vybrali tvorbu totemových zvierat, totemových objektov a totemových božstiev. O čo tu vlastne ide? V prvom rade vo svojej mysli rozvinieme umeleckú fantáziu maliara a sochára. Dokážeme v predstavách vo svojej mysli vytvoriť rôzne objekty. Vyberieme si spomienky oblakov alebo horúčavy. V týchto predstavách vymodelujeme obrázky zvierat, predmetov a postáv.

Ďalej sa pokúsime tieto plastické predstavy nabiť vlastnými bioenergiami. Potom takto bioenergeticky nabitú predstavu vytlačíme do priestoru nad povrchom kože. Neustále do týchto predstáv plynie bioenergia či už z nás, alebo iných živých objektov. Tak isto tieto predstavy môžeme nabíjať magnetickými silami Zeme. Napríklad si zoženieme magnetovec. To je prirodzene zmagnetizovaný minerál. Zoberieme si ho do ruky a vytvorenú bioenergiu v nás tlačíme do energetického objektu na povrchu kože. Keď všetko dobre robíme, tak bioenergetický objekt sa lepšie zhmotňuje.

Na povrchu kože môžu vznikať rôzne takéto bioenergetické objekty a to hlavne tam, kde sú slabo aktívne potné žľazy. Na povrch kože môžeme prikladať rôzne minerály alebo prírodné látky. To potom dáva možnosť cez priložené objekty vytvárať rôzne zvieratá, iné objekty a božstvá objektov. Otvárame si svet mytológie a môžeme prežiť mytológiu doslova na vlastnej koži. Vytvorené objekty v podobe zvierat môžeme použiť na veštecké účely. Totemové zviera posielame na prieskum neznámych ľudí a neznámych priestorov, v ktorých sa chceme pohybovať. Totemové zviera nás môže zdiagnostikovať a určiť chorý organ. Choré miesto olizuje, hryzie a požiera. Totemovými predmetmi sa môžeme preliečovať.

Na to, aby ste silne zakotvili v šamanskom spôsobe myslenia, je potrebné rozvinúť v sebe schopnosť posunkovej reči. Predstavte si, ako by ste komunikovali so sebou, keby ste od narodenia nepočuli a nevytvorili by ste si schopnosť hovoriť a myslieť vnútorným hlasom. Vnútorné myslenie by sa zmenilo na obrázkové myslenie a s vonkajším svetom by ste museli komunikovať posunkovou rečou a pohybom, menším množstvom zvukov z pľúc, skôr sú to výdychy ako zvuky. A potom by ste používali žužlanie ako mále deti. Prípadne by ste so sebou a iným človekom manipulovali pomocou magických obrazov zostrojených z prírodných predmetov. To je nevyhnutné na prienik do šamanskej mysle v sebe.

Pridaj komentár