Veštectvo. Kartárstvo. Kineziológia. Prútkarstvo. Astrológia. Bioenergia vlastná. Bioenergia z iného človeka. Strata bioenergie. Bioenergetické obrázky. Zmyslové centrá na šedej kôre veľkého mozgu. Mozoček. Postavička.

Tento zápis má aj zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadajte a počúvajte.

Každý z nás má do určitej miery rozvinuté veštecké schopnosti. Na nižšej úrovni je to intuícia. Niektorí majú to šťastie a svoje intuitívne schopnosti majú rozvinuté intenzívnejšie a preto môžu byť úspešnejší ako tí ostatní. Teda sú schopní vešteckých výkonov pre seba. Veštice sú, naopak, osoby, ktoré sú schopné robiť veštecké výkony hlavne pre iných a málokedy pre seba. Ich veštecké schopnosti sú zvyčajne rozvinuté na základe zložitých psychických a zdravotných problémov.

Pri vešteckom výcviku všetko stojí na dobrom zdravotnom a psychickom stave. Výcvik veštectva nestojí na chorobných stavoch. Celý veštecký výkon je založený pri mojom výcviku na tom, aby sa veštecky školená osoba vyhla vyvolaniu chorobných stavov. Veštecky školená osoba sa vie do vešteckého stavu dostať a po vešteckom výkone sa vie vrátiť naspäť do normálneho vešteckého výkonu. Zároveň veštecky školená osoba dokáže využiť veštectvo pre seba a tiež pre iné osoby. Ďalej veštecky školená osoba dokáže aplikovať pri vešteckých výkonoch aj rôzne druhy vešteckých techník.

Uviesť sa do vešteckého stavu je v prvom rade otázka vhodného naladenia. Treba si spomenúť na chvíle, keď človeku dobre fungovala intuícia. Teda vedome aktivizujete tento druh spomienok vo svojej mysli. Po tomto úkone je potrebné si uvedomiť, že telo veštca tvorí bioenergie ako v chemickom laboratóriu pri elektrolytických roztokoch. Spomeňte si na katódu, anódu a prietok elektrickej energie. Ľudské telo je zdrojom ľudských bioenergií. Veštec na rozdiel od liečiteľa energie nezberá a nedáva. Veštecky ladená osoba energiu v sebe stráca a z okolia energiu intenzívne zosáva do seba, ale ju neustále stráca. To je bioenergetický základ vešteckých schopností. Klasická veštica je v stave zosávania a strácania energie neustále, čo má postupne na ňu negatívny vplyv. Veštecky školená osoba sa do vhodného bioenergetického stavu dostane počas veštenia a po ukončení vešteckého výkonu sa vráti do normálnej tvorby bioenergie. Teda bioenergiu už nezosáva a nestráca ju.

Na rozdiel od veštice cvičený veštec realizuje veštecké výkony cez šedú kôru veľkého mozgu a tu uložené zmyslové centrá. Neškolené veštice tak robia na základe zmyslových senzorov. Teda veštecky si naladia očné bulvy, sliznicu nosa, jazyk, bubienok v uchu, končeky prstov a povrch tela. Neškolená veštica si postupne poškodzuje zmyslové senzory. Školený veštec realizuje veštecké výkony na základe zmyslových centier na povrchu šedej kôry mozgovej. Naštuduj anatomický atlas mozgu. V žiadnom prípade školený veštec nebude používať na veštecké výkony zmysly, ale šedú kôru. Neškolený veštec používa na veštecké výkony poškodený zrak alebo poškodený niektorý orgán v tele. Najčastejšie je to pečeň. Školený veštec používa pre veštecké výkony v prvom rade mozoček, ktorý si uvedie do vhodného vešteckého a bioenergetického stavu. Neškolený veštec je často osoba, ktorá má oslabené ego a dokáže byť vždy niekým iným ako sám sebou. Viac myslí na iných ako na seba. Školený veštec potlačí svoje ego a svoje túžby iba na čas vešteckého výkonu, a potom obnoví svoje túžby a ciele.

Veštecky neškolené osoby postupne devastujú svoje ego a strácajú silu vôle. Veštecky školená osoba dokáže používať vnútorné veštectvo a v mozočku si vytvárať predstavu seba alebo osoby, ktorú bude veštecky ošetrovať. Predstaví si danú osobu o veľkosti niekoľkých centimetrov a to ako figúrku z dreva. Predstaví si seba alebo dotyčnú osobu do posledného detailu. Potom dokáže vyvolať pri postavičke určité situácie. Ponúkne danej veštecky ošetrovanej osobe napríklad určité jedlo a zistí, ako by reagovala. Teda zistí, čo by spravila a čo by nespravila. Tu je základ vnútorného vešteckého výkonu. Ďalší veštecký výkon smeruje k tomu, aby ste si zo spomienok v mozočku vytvorili sklenenú guľu a veštecky ošetrenú osobu vložili do tejto sklenenej gule. Zároveň vidíte, čo práve dotyčná osoba robí. Zo začiatku testujte osoby, ktoré sú vo vašej blízkosti a postupne vzdialenejšie osoby. Neškolený veštec si zoberie sklenenú guľu pred svojimi očami a všetko, čo dotyčná osoba robí, vidí v sklenenej guli. Takýto druh veštectva devastuje zrak. Školený veštec si vytvorí v oblasti mozočku postavu človeka a ošetruje ho systémom postavičky z tarotovej karty.

Školený veštec si povie, aby drobná postavička z tarotovej karty označila dobrého človeka. Keď sa okolo postavičky veštecky ošetrovanej osoby objaví asi 30 postavičiek, tak viete, že veštecky ošetrovaná osoba je normálne dobrá. Keď sa pri veštecky ošetrenej osobe zjaví 60 drobných postavičiek z tarotových kariet, vtedy je osoba až chorobne dobrá a dá sa predpokladať, že ju iné osoby budú zneužívať. Keď sa pri veštecky ošetrenej osobe objavia 3 postavičky z tarotových kariet môžete konštatovať, že dotyčná veštecky ošetrená osoba je mimoriadne zlá a deštruktívna. Veštecky vytvorenú maketu v mozočku veštecky ošetrovanej osoby môžete doplniť o rôzne veštecké znaky, ktoré rovno do postavičky vložíte, hoci číslo 7. V momente vloženia sa vám objaví obraz zo života dotyčnej osoby. Vždy, keď do veštecky ošetrovanej makety v mozočku vložíte určitý obraz alebo symbol, dostanete určitý iný obraz zo života dotyčnej osoby.

Veštecky školená osoba pokračuje ďalej. V šedej kôre temenného mozgu má pohybové centrá pre svaly, kĺby a šľachy celého tela. Skoncentruje sa sem do temenného mozgu a odtiaľto sa skoncentruje do mozočku, kde má vytvorenú maketu seba alebo veštecky ošetrovanej osoby. Do postavičky vhodí určitý liek a zistí, či je vhodný pre dotyčnú osobu. Keď maketa osoby zosilnie a stuhne, tak je liek vhodný. Keď maketa osoby oslabne, tak liek nie je vhodný. Veštecky ladená osoba sa skoncentruje do oblasti temenného mozgu a tu dosiahne stav oslabenia celej nervovej sústavy. Predstaví si oblasť temenného mozgu ako chorú. V mozočku je predstava seba alebo veštecky ošetrenej osoby a okolo nej vytvorí ceruzku. Povie si, aby ceruzka označila, či je veštecky ošetrená osoba dobrá. Ceruzka kreslí množstvo drobných a točených čiar. Vie, že osoba je chorá. Pokiaľ ceruzka kreslí hrubé čierne čiary, osoba je deštruktívna.
Aby ste zvýšili veštecké schopnosti, je vhodné napojiť sa na magnetické sily Zeme. Svoju bioenergiu posielate zo svojho tela do magnetického jadra. Zároveň pociťujete prílev magnetickej energie do svojho tela. Čím je prútkarsky ladená osoba harmonickejšia a to rovnako vľavo aj vpravo, o to viac magnetickej energie priteká do dotyčnej veštecky školenej osoby. Zároveň sa veštecky školená osoba stará o to, aby sa magnetizmus Zeme strácal z tela preč. Veštecký výkon je intenzívnejší a efektívnejší. Vlastne sa tu cvičia kinetické schopnosti veštca. Veštecký výkon je presnejší.

Pridaj komentár