Špiritistické veštectvo. Špiritistické čistenie mysle. Špiritistická liečba. Špiritistický okultizmus. Špiritistický šamanizmus. Špiritistická evokácia. Špiritistické objekty. Magický špiritizmus. Ezoterická elita. Špiritizmus neurónov. Posmrtný život.
Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3.

Budem sa tu venovať problematike možností, ktoré poskytuje vedomý nácvik špiritistických schopností cez fantómové bolesti. Ide o techniku čo najživšie si predstaviť, že vám odrezali obidve ruky na chirurgii. Pre istotu si ich fyzicky založíte za chrbát. Pred sebou si predstavíte bioenergetické ruky v tvare reálnych rúk a takýmito rukami chytáte akože všetko okolo seba. Výcvik trvá niekoľko mesiacov. Potom treba zájsť na fyzický cintorín a cez fantómové ruky, ktoré sa dotýkajú hrobu, zosajete bioenergetické telo mŕtvej osoby z kostí. Táto osoba bola normálne pochovaná v truhle, nie spopolnená a nejako chemicky upravovaná. Pokúsite sa do seba zosať celé informačné pole jej života. Ide o všetky spomienky v jednom celku. Týmto úkonom ste sa stali špiritistom, pokiaľ ste ním neboli doteraz. Špiritista oživil v sebe spomienky mŕtvej osoby a jej túžby, ktoré dotyčná osoba za života nenaplnila.


Potom nasleduje ďalší výcvik a to je preladenie zmyslových centier na povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Ide o čuchové centrum na povrchu šedej kôry veľkého mozgu, o sluchové centrum na povrchu šedej kôry spánkových lalokov, o pohybové centrum na povrchu šedej kôry veľkého mozgu, o zrakové centrum na povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Môžete vhodne preladiť neuróny ďalších oblastí a to mozočku a stredného mozgu. Znovu si predstavíte, ako ich odoperovali a nemáte ich. Namiesto nich máte fantómové centrá. Predstavujete si, ako cez tieto centrá vidíte, počujete, čucháte, chutnáte a hmatáte vnútorný svet vo svojom fyzickom centre.
Skoncentrujete sa na dušu alebo informačné pole mŕtvej osoby. Toto pole s informáciami mŕtvej osoby môže mať rôzne veľkostný tvar. Treba sa naučiť vnímať, kde je a ako je veľké. Potom sa treba naučiť zmenšovať a zväčšovať podľa okolností.
Ďalej je potrebné naučiť sa informačné pole mŕtvej osoby vrátiť naspäť do hrobu. Použijete fantómové ruky, ktoré aj na diaľku napichnete na hrob a kosti v ňom. Použijete predstavy zlata, striebra, masla, medu, sviečok, stuhy, pentagram v tvare hviezdy, zlaté mince, krížiky a podobne. Informačné pole utíšite a uskladníte v kostiach. Tak sa ho zbavíte. To je základný výcvik, ktorý treba ovládnuť.
Ďalej sa budem venovať jednotlivým možnostiam špiritizmu. V prvom rade je tu možnosť sa liečiť bioenergiami ľudí pochovaných do zeme v drevenej truhle. To je možné asi 3 mesiace po smrti dotyčnej osoby. Energia je liečivá a blahodárna.
Potom je tu možnosť zosať energiu a dušu zomierajúcej osoby a touto bioenergiou v štádiu klinickej smrti možno pozmeňovať spomienky na udalosti vášho života. Prežili ste traumu a chcete zabudnúť, tak obnovíte spomienku a zmeníte ju na drobnú bodku. Už si spomeniete iba na bodku.
Zosaté celé informačné pole mŕtvej osoby naplníte predstavami chemických, a hlavne metalurgických postupov. Všetko napustíte do objektu mŕtvej osoby vo vás. Vaša psychika nebude mať možnosť reagovať neštandardne a nenormálne. Funguje aj na vážne psychické stavy.
Ďalšou možnosťou špiritizmu sú špičkové veštecké výkony. Informačné pole vám zistí rôzne udalosti, ktoré by sa mohli udiať v budúcnosti. Varujú vás a doporučujú niektoré riešenia.
Ďalšia možnosť umožňuje robiť duchovnú cestu vo svete informačných polí. Ide o nekromanciu. Vsugerujete si staré tkanivové spoje ako u trilobitov alebo skamenelín. Pred vami sa objaví postava a tá vás uvedie do sveta mŕtvych. Zaujímavá duchovná skúsenosť.
Špiritizmus môžete prevádzať priamo v neurónoch šedej kôry veľkého mozgu, kde sa sústredíte. Zosajete iba časť z informačného poľa mŕtvej osoby. Takéto čiastkové informačné pole zosajete zo všetkých mŕtvych duší podľa toho, akej problematike sa venujete. Nechcete žiadne, tak všetko odíde. Netreba špeciálne postupy.
Cez informačné pole čiastkové alebo celkové u mŕtvej osoby, ktorú máte vo svojom tele, môžete vytvárať špiritistické objekty, ktoré nabijete svojimi túžbami. Takto nabité objekty pôsobia na živé bytosti.
Špecialitou je šamanský špiritizmus a používanie duší zvierat v šamanských tranzoch. Totemové veštectvo.
Nasleduje kapitola o posmrtnom živote naplnenom túžbou prevteliť sa mnohokrát alebo nekonečne mnohokrát do žijúcich osôb a určitým spôsobom pokračovať v aktívnom živote v živej osobe. Všetko treba naprogramovať a vytvoriť počas fyzického života.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.