Pomôcky. Prednáška. Naladenie. Primáty. Prírodní ľudia. Šaman. Zasvätenie. Nácvik zasvätenia. Magické myslenie. Bioenergia šamanstva. 7 centier, teda čakier. Fyzické objekty v aure. Kamene. Virgule. Pierka. Dýchanie do aury. Magmatizmus Zeme. Biomagnetizmus. Bioelektromagnetizmus. Kirlianova bioenergia. Sexuálne energie párenia.

Pokračujeme v aktívnom nácviku šamanstva prírodného človeka. Takýto pravidelný nácvik vo vnútri fyzického tela a stále aktívnejšie aj v aurickom obale nám dovoľuje pochopiť dušu šamana, a tak isto otvoriť svet prírodného človeka v nás samotných. Prírodný svet šamanov a tiež primátov je už prekrytý civilizáciou a dnešnou dobou. Preto je pri výcviku v prvom rade potrebné naučiť sa potlačiť civilizačnú výchovu a civilizačné návyky. Robí sa to tak, že zo spomienok vyberiete tie, ktoré súvisia s prírodou a dovolenkami. Spomínate si na tieto prežité chvíle a tieto potom koncentráciou distribuujete do jednotlivých častí fyzického tela.

Spomínate si na všetky zmyslové podnety ako je čuch, hmat, zrak a chuť. Nezabúdate na pohybové pocity. Počas týchto meditácií je vhodné prepadať sa do spánku a mikrospánku šoférov za volantom počas nočnej jazdy. Dokonca takéto stavy sú základom vedomia prírodného človeka.

Centrom snaženia je stredný mozog, ktorý sa tiež volá aj zvierací mozog. Nachádza sa fyzicky v strede hlavy medzi hypofýzou a epifýzou a má približne veľkosť vajíčka. Končí v ňom predĺžená miecha. Je vhodné naštudovať si aspoň elementárne základy anatómie ľudského tela. V tejto časti sa nachádza mozog primátov – goríl, šimpanzov. Tak isto sa tu nachádza aj vedomie prírodného človeka.

Mimoriadne dôležitou zložkou celého nácviku je potlačenie klasického myslenia pomocou vnútorného hlasu a prechod na magicko rituálne pôsobenie na seba, ale aj na svoje okolie. Ide o to, že keď sa chcete skoncentrovať do hlavy, tak v ľudskom vedomí tak spravíte pomocou schopnosti sústrediť svoju pozornosť a vaše ja do daného miesta. No v šamanstve sa to deje inak, koncentráciu a čokoľvek chcete dosiahnuť dosahujete pomocou pohybu celého tela. Nejde ani tak o tanec, ale o magický pohyb, ktorý dovolí vhodnú koncentráciu a určité pôsobenie v hlave. Potom je tu možnosť tento efekt dosiahnuť pomocou pohybov ruky a prstov. Pohyb je pri každom šamanovi individuálny a jedinečný. Tak isto magické efekty možno dosahovať aj pomocou spôsobu dýchania, spôsobu vydávania určitých zvukov ako je detský džavot cez pery alebo chrčanie cez pľúca. Tak isto sa magické efekty dosahujú pomocou vytvorených magických obrázkov z fyzických objektov ako sú kosti, drievka kamienky, krv a podobne. Bližšie v Magickej škole a Magickej poradni.

No pre dnešného šamana je potrebné robiť ritualistiku v predstave s celkovým napojením na nervové platničky vo svaloch. Predstava pohybu a navodenie aktivity nervových zakončení vo svaloch ako pri normálnom pohybe. Prípadne rituály robíte v sede za pomoci prstov rúk a to fyzicky pred sebou. Bez zvládnutia magického myslenia je postup v šamanizme ťažký a zložitý. Nemýľte si magické myslenie šamanov s čarodejníckymi kúskami dnešných eskamotérov, ktoré sú založené na klamaní ľudských zmyslov. Je aj vrcholové magické myslenie vo vytváraní bioenergetických objektov v aurickom obale okolo seba a ich magická kombinácia.

Pokročíme spoločne ďalej a pokúsime sa pripraviť na dlhú sériu zasvätení. Pri zasvätení do šamanstva ide o to, že v aurickom obale sa vytvoria mechanizmy šamanstva, ktoré fungujú ako automat, teda samé. Pod aurou tu budeme rozumieť priestor okolo tela, ktorý je plný molekúl vzduchu a vlastných bioenergií, prípadne zosatých iných bioenergií. Predstavíte si, že sa v zrkadle vidíte zväčšený celkovo o desať centimetrov. Potom si v aurickom obale predstavujete rôzne prírodné objekty najčastejšie kosti zvierat, konáriky, minerály a podobne.

Pokračujeme v bioenergetickom nácviku šamanstva. Celkovo ide o to zostať vo vedomí šamana a otvoriť 7 centier, ktoré sprevádzajú šamanizmus. Ide o fyzické centrá, ktoré sa nachádzajú v koži alebo pod kožou a niektoré tesne pod kožou. Tieto centrá idú v poradí čelo, ústa, krk, hruď, pupok a pohlavie. Výnimočne môžu byť na povrchu hlavy, dlane a chodidlách zospodu. Použijeme šamanské znaky Reiki a vytvárame v sebe vlastnú bioenergiu. Tlačíme ich cez 7 centier a to postupne. Potom zoberieme znaky pre zosávanie bioenergie zo živých zdrojov celej planéty a zosatú energiu ženieme cez jednotlivé čakry, ktorých je spolu 7. Kto má realizované zasvätenie Reiki, ten do 7 centier môže napúšťať bioenergiu zo znakov a systému Reiki.

Pokračujeme v práci so 7. centrami a teraz bioenergiu budeme magnetizovať predstavou fungovania magnetu. Všetko dosahujeme pomocou magických rituálov. Bioenergia vlastná alebo iná sa stáva biomagnetická. Znovu ju tlačíme cez sedem centier. V ruke môžeme držať fyzické magnety. Všetko cez magické rituály. Potom v predstave vytvoríme bioelektromagnet. Dáme si pred seba ruky. Zatlačíme do seba prsty jednej aj druhej ruky a bioenergiu vedieme cez jednu aj druhú ruku proti sebe. Všetko dosahujeme pomocou magického myslenia a nie silou koncentrácie ľudského vedomia. Všetko znovu cez 7 centier.

Pokračujeme pomocou znakov v koncentrácii na magmatické jadro, ktoré je v hĺbke pod nami asi 6 000 kilometrov, asi ako zo Slovenska do Ameriky. Vnímame znaky na zosávanie magmatických síl. Vlastne ide o prútikárske schopnosti. Prútikári dokážu hľadať vodu a iné nerastné horniny. Magmatické sily, ktorých je 5 druhov, tlačíme magickými rituálmi do 7 centier v daných miestach.

Pokračujeme v ďalšom liečivom nácviku. Magicky sa koncentrujeme do aurického obalu okolo nás a v ruke fyzicky držíme určité objekty ako pierka, kamene. Niektoré drevené, minerálne a kovové objekty sú na špagátiku a fungujú ako virguľa. Buď s nimi v aure pohybujeme magicky, alebo za účelom rozdimenzovania aury a to točením v oblasti srdca, kde to má najvýraznejšiu dynamiku. Tak isto do aurického obalu možno fúkať vzduch. Fyzická meditácia je nutná na dosiahnutie liečivých efektov. Zmyslom je zapojenie svalstva a svalových platničiek do liečenia.

Nakoniec sme sa uviedli do stavu párenia a to pomocou magmatických sexuálnych predstáv. Otvorilo sa centrum v ústnej dutine a postupne sa žeraví miecha z hlavy až po pohlavie. Žeravenie prebieha iba pri správnej sexuálnej ritualistike. Potom sme prešli cvičiť Kirlianov efekt a to magickou konfrontáciou silnej sexuality a asexuality. Keď sa všetko dobre cvičí, tak v aurickom obale senzibil alebo veštec vníma drobné plamienky, iskry alebo farebnú bioenergiu.

Na záver sme počúvali autentickú etnickú hudbu domorodcov rôznych kontinentov.

Pridaj komentár