Možnosti vyučovania strojom. Možnosti učenia na diaľku. Každý krok podrobne prepracovať. Aktivita učiteľa. Aktivita žiaka. Spoločné kontakty žiakov. Mailové kontakty žiakov. Teória učenia. Vlastné cvičenia. Zasväcovanie. Spoločné stretnutia. Kurzy na internete. Kurzy fyzické. Náročnosť školy. Minimálne a maximálne.

Venujem sa tu úvahám nad vytvorením internetovej školy, ktorá by sa venovala meditáciám a duchovnej ceste do vnútra vlastnej duše. Stanovil som si tento cieľ ako ďalšiu možnosť postaviť ezoteriku na pevné nohy a aj takýmto spôsobom dať ezoterike punc serióznosti. Určite už vo svete existujú školy tohto druhu, budem sa usilovať prevziať ich metodiku a skúsenosti, pokiaľ to bude možné.

Špecifikum tejto ezoterickej školy je to, že základom fungovania bude internet, ktorý takto môže byť dostupný každému, nech sa nachádza kdekoľvek. Problémom je neosobnosť takéhoto vzdelávania, a tak isto kontrolné mechanizmy na overenie toho, či dotyčná osoba dané veci cvičí správne.

V prvom rade bude potrebné rozpracovať všetky výučbové hodiny a výučbové postupy čo najdetailnejšie a podľa možnosti aj bočné vývojové línie. Budem musieť vytvoriť ku každej oblasti úvodný kurz a myslieť na úrovňové testy podľa talentovanosti dotyčnej osoby. Pokiaľ som niekoho učil ezoteriku za jeho fyzickej prítomnosti, tak som nemusel byť až tak detailný. Stačilo mi to povedať a potom skontrolovať a napraviť. Pri učení na diaľku nemám možnosť niekoho ihneď kontrolovať, či to robí dobre alebo zle. Preto budem musieť napríklad podrobne opísať všetky druhy nesprávnych prevedení niektorých cvičení. Tak isto budem musieť podrobnejšie rozpísať prípravu na samotné cvičenie a podmienky jeho prevedenia.

Určitou možnosťou kontroly správnosti prevedenia daného cvičenia bez fyzickej prítomnosti danej osoby je moja schopnosť napojiť sa na dotyčnú osobu aj na diaľku. Predstavujem si to tak, že sa s dotyčným dohodnem na termíne diaľkovej kontroly a preskúšania. Spojíme sa a on odcvičí určitý cvik. Ja sa budem počas cvičenia naňho sústreďovať a prevediem kontrolu. Po skončení mu napíšem, či v skúške obstál alebo nie. Aj toto by mohol byť jeden z modelov kontroly.

Iný model kontroly je model osobného stretnutia na niektorom druhu zaškolenia. Teda dotyčná osoba by prišla na preskúšanie fyzicky v dohodnutom termíne. No takýto druh fungovania je finančne náročný a v niektorých prípadoch až nedostupný. Napríklad dotyčný nemá z cudziny na finančne náročnú cestu.

Pri diaľkových meditáciách sa musí mimoriadna pozornosť venovať predpríprave cvičenia. Predpríprava musí byť rozpísaná do najmenších podrobností. Tak isto musia byť popísané mechanizmy samokontroly toho, kto cvičí. Predprípravu môžem spraviť písomne pomocou textov na internete, ale môžem k tomu pridať aj zvukovú podobu, ako sa na cvičenie pripraviť. Pokiaľ to bude žiaduce, všetko podrobne nakresliť alebo inak doložiť obrázkami. Tiež bude treba opísať nevhodné druhy postupov.

Samotný akt cvičenia treba prepracovať mimoriadne podrobne. Opísať možné správne postupy a nesprávne cvičenia. Dôležité bude opísať aj množstvo a počet opakovaní cvičení a za akých okolností sú cvičenia zafixované a fungujú ako automat. Teda vytvoril sa na ne stereotyp. Verím, že podrobnejším postupom všetko dobre pripravíme a cvičiaci bude mať čo najvyšší stupeň istoty, že keď medituje, tak to robí dobre.

Ďalším problémom je vlastne samotná teoretická časť ezoteriky. Mala by mať svoju historickú rovinu a v nej pohľad na ezoterické dianie. Ako základ by sme mohli použiť diela o histórii autora Mircea Eliade, ktorý mal vnútorne blízko k ezoterickému štýlu, ale tým, že ezoteriku necvičil, tak zostal mimo diania. No pre historickú zložku ezoterickej školy by jeho dielo poslúžilo ideálne. V tomto smere to bude vyžadovať množstvo práce a aj špeciálneho prieskumu ezoterických dejín. Doteraz som dejiny ezoteriky detailne neskúmal. Skorej som hľadal možné inšpirácie, ako historické súvislosti medzi ezoterikou a vývojom ľudstva. Samozrejme, že som sa usiloval v niektorých článkoch hľadať tieto súvislosti. Na druhej strane podrobný prieskum ezoteriky podľa štátov a kontinentov dovolí nový pohľad na ezoteriku. Všetko asi budem robiť za pochodu.

Tak isto do historicko – teoretickej časti bude treba zahrnúť aj osobnosti ezoteriky a žiakom predstaviť vrcholové diela ezoteriky aj od iných autorov. Zároveň môžeme diela autorov podrobiť kritike rozumu a vyťažiť na chybách druhých. Tiež si znovu môžem všetko predcvičiť, odstrániť prípadné nejasnosti a prísť na nové postupy. Teoretická časť by mala obsahovať aj slovník výrazov a čo v tejto škole pod výrazmi máme rozumieť.

Teda jeden z predmetov ezoterickej školy bude nesporne ezoterická história, ďalším predmetom bude anatómia. To je nad slnko jasné, že anatómia tu musí byť. Ďalej ezoterická terminológia, základy psychológie. K odborným predmetom by mala patriť bioenergetika, liečiteľstvo a psychoterapie.

Pridaj komentár