Nasleduje ďalšia séria cvičení zameraných na otvorenie a ovládnutie zvieracej psychiky. Ide o otvorenie najstaršej vrstvy ľudskej psychiky a to je vedomie nižších živočíchov. Tento zápis má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3.

V poslednom období počúvame hudbu Inuitov, ktorí sú národom žijúcim v polárnych oblastiach. Treba si uvedomiť skutočnosť, že v polárnych oblastiach je intenzita magnetického poľa Zeme, ale aj magmatického jadra Zeme obmedzená vzdialenosťou, čo má zásadný vplyv na ľudskú psychiku. K týmto extrémnym podmienkam možno pridať aj zvýšený vplyv kozmu, z čoho asi vznikli aj anomálie polárnej žiary. Polárna žiara môže mať na človeka zvláštny hypnotický stav. Pripomína to situáciu z vyšetrenia EEG, kde vám mozog testujú slaboprúdom a hlbšie úrovne sa testujú pomocou blikajúcich svetiel v rôznom farebnom prevedení. Fenoménom tejto oblasti je aj nekonečné dlhé zimné obdobie skoro počas väčšiny roka. Rýchle získanie potravinových zdrojov a uzatvorenie sa do vnútorných priestorov snehového iglu. Tak isto tu zohrávala dôležitý význam neprístupnosť týchto oblastí pre ľudí iného etnika. Fádnosť prírody, všetko je večne biele, kruté teplotné pomery, neprítomnosť výmeny skúseností medzi etnikami, regulovaná pôrodnosť a nutnosť nájsť vhodné podnety viedlo k obráteniu sa do vnútorného sveta. Tak isto tento jav možno sledovať aj v himalájskej oblasti, mám na mysli Tibet. Silný vplyv kozmu vytváral z Eskimákov nedobrovoľných prvých kozmonautov. Všetko ideálne podmienky na silné vnímanie svojho vnútorného sveta.

Skoncentrovali sme sa na začiatok do jednotlivých častí tela a usilovali sme sa ich naplniť predstavami na prírodu. Išlo o spomienky hmatové, čuchové, zrakové alebo zvukové. Špeciálne sme sa koncentrovali do oblasti stredného mozgu, kde sme vkladali hlavne pocity primátov, šimpanzov a ľudoopov. Je tu snaha otvoriť skryté vedomie primátov, ku ktorým patrí aj dnešné ľudstvo. Pri koncentrácii do miechy sme sa sem snažili vkladať predstavy plazov. Do oblasti brušného mozgu, ktorý je skrytý v črevách, sme sa zvlášť snažili vkladať predstavy a všetky pocity cicavcov. Do oblasti svalov sme sa snažili vkladať predstavy a pocity nižších živočíchov. Zároveň sme si vsugerovali správanie týchto druhov živočíchov. Všetky koncentrácie sme sa snažili robiť pomocou tranzu, teda nie vnútorným hlasom a slovným rozkazom, ale na základe správnej pohybovej predstavy, správnej zvukovej predstavy a tak isto je možné požadované stavy dosahovať pomocou upravených prírodných obrazov.

Pokračujeme v koncentrácii do jednotlivých časti tela, orgánov a systémov a do všetkých oblastí vkladáme šamanov a ich rituály, ich oblečenie. Jednoducho impregnujme svoje vnútro šamanským fenoménom. Všetko sa usilujeme robiť pod vplyvom tranzu a nie pomocou špeciálnej ľudskej koncentrácie a rozkazov vnútorného hlasu.

Začíname si vsugerovávať, že v našom tele je množstvo nefunkčných buniek, drobných novotvarov, mŕtvych a nekrotických svalov. Tieto sugerácie sú potrebné k prevádzaniu rôznych šamanských schopností a schopností ako je tvorba bioenergie, veštecké techniky, astrálne putovanie a náboženské cítenie. Týmto druhom sugerácie získate základný predpoklad pre pestovanie jedinečných schopností.

Precvičujeme si aj uvoľnenie detskej fantázie vidieť v dyme, oblakoch, horúčave, vo fľakoch, v tme rôzne postavy, zvieratá a bytosti. Tento fenomén treba otvoriť kvôli vnímaniu zhustených objektov v bioenergetických potenciáloch cvičiacich. Vytvorenie bioenergie, jej zhustenie, neustále dopĺňanie a vhodné manipulovanie. Všetko pomocou tranzu a nie štandardného ľudského vedomia.

Nasleduje koncentrácia na povrch kože a svalov pomocou tranzových techník. Na povrchu kože si vsugerujeme nefunkčné potné žľazy, rôzne nezhojené a zhojené rany, popálenia, mŕtve miesta, alergie, psoriázy a podobné poškodenia. Každá takáto špecifická sugerácia dovoľuje vytvárať v aurickom obale rôzne objekty či už zvieratá, pierka, misky, minerály a božstvá. Závisí od poškodenia kože a čo sa s ňou deje.

Aby ste dobre vnímali aurický obal a aurické dianie okolo kože a svalov, je treba prejsť nácvikom sugerácie nekrotického krvného riečišťa. Aby ste sa vedomím mohli dostať do aurického obalu dostatočne, je potrebné zvládnuť aj sugeráciu poškodenia okostice alebo jej narastenia v mozgu a iných orgánoch tela. To dovolí vyciťovanie bioenergie v aure a veštecké vnímanie bioobjektov v aurickom obale okolo ľudského tela.

Znovu sa skoncentrujeme tranzovými metódami na povrch kože. Sugerácia určitých stavov na koži a bioenergetické vytvorenie vhodných objektov v systéme kože. Po vytvorení totemových zvierat sa venujeme vešteckým technikám ošetrovania budúcnosti. Zistenie finančných zdrojov, trendov, vývoja, nepríjemností a podobne.

Znovu tranzovými technikami a to pohybom, zvukmi a magicky upravenými predstavami sa koncentrujeme na povrch kože. Tentoraz sa nám podarilo vytvoriť predstavu pierok a týmito bioenergetickými pierkami začíname preliečovať všetky orgány tela. K bioenergetickej predstave patrí aj zhustená a skoncentrovaná bioenergia. K bioenergii patrí správny magicko-tranzový pohyb s pierkami rôznych druhov vtákov.

Nakoniec sme si nechali koncentráciu do okostice a sugeráciu poškodenia okostice na povrchu kostí, prípadne je narastenie na inom mieste tela. Zároveň sme sa tranzovými technológiami koncentrovali na totemové zviera, ktoré sme sa snažili cez bioenergie poslať von a potom za ním v bioenergii poslať svoje vedomie. Takýto astrálnym putovaním sme prenikali do oblasti Arktídy. Odtiaľto sme prenikali do všetkých oblastí zemegule. Nejde o prenikanie do predstavy v aure, ani do predstáv pri ochrnutí tela.

tedy sa vytvára vnútorný priestor v mysli. Ide o fyzické prenikanie cez bioenergetické potenciály v ľudskom tele. Doslova sme cítili neschopnosť ísť ďalej a silné zosatie a skoncentrovanie bioenergie. Takýto spôsobom sa dá expandovať aj do fyzického kozmu. Znovu zdôrazňujem, nie do vlastnej fantázie. Zaujímavé je aj prenikanie do vnútra Zeme cez Bermudský trojuholník a rovno do magmatického jadra Zeme. Pri cvičeniach to nesiľte a putovanie v sebe rozviňte postupným nácvikom. Všetko ss dosahuje pomocou tranzových techník a nie klasických techník novodobej ezoteriky.

Pridaj komentár