Naďalej budeme prenikať do vnútorného sveta nervového systému a neurónov v týchto oblastiach. Tentoraz budeme prenikať do neurónov ľudí s veľkou lebkou.

Keď ste sa uviedli do vhodného meditačného stavu je potrebné, aby ste si zopakovali základnú techniku a to je v mozgu vytvoriť maličkú postavu, z ktorej po určitej chvíli vystúpi ďalšia, taká istá postavička. Zopakujte si niekoľkokrát vystúpenie panáčika z panáčika. Ukončili sme základný nácvik prieniku do vlastného astrálneho sveta v neurónoch. To, ako ich budete vnímať, je často vec mimoriadne individuálna a bude závisieť aj od zdravotného a psychického stavu človeka, ktorý do oblasti neurónov preniká. Nenechajte sa pomýliť, keď v danej oblasti vo vás nájdete iné obrazy ako tie, ktoré popisujem. Ja som za základ zobral štandardný stav psychicky vyrovnanej a zdravej osoby.

Budeme sa venovať astrálnemu prieniku do neurónov osôb, ktoré majú mimoriadne neštandardné stavy či už fyzické, alebo psychické. K takýmto astrálnym výkonom je potrebné, aby ste sa dokázali na diaľku napojiť na dotyčnú osobu, ktorá aj fyzicky existuje. V určitých prípadoch sa treba vedieť napojiť aj na osobu, ktorá už zomrela a je niekoľko dní a týždňov po smrti.

Svoju myseľ skoncentrujete na osobu, ktorá má nadštandardne zväčšenú lebku. Na diaľku som si vyhľadal viacerých s takouto anomáliou a ponoril som sa do podvedomia ich neurónov. U všetkých som nachádzal vodorovné a zvislé krátke čiary. Vyzeralo to ako lešenárske trubky postavené tak, ako to mohlo napadnúť iba malé dieťa. Medzi jednotlivými trubkami sa vytvárali pravidelné štvorce a obdĺžniky. Tieto plochy buď boli prázdne, alebo v nich boli obrazy, najčastejšie náboženské. Iné možnosti som na tejto úrovni nevedomia nenašiel. Keď som si zašiel do sveta mŕtvych informačných polí, tak som sa v ocitol v informačnom poli egyptskej osoby, ktoré mala v lešení vytvorené obrazy hieroglyfov a tieto potom stvárňovala neustále v nábožensky ladených chrámoch.

Pridaj komentár