Venujeme sa tu meditácii pri navodení krízovej situácie. Sugeráciou si navodíte stav ohrozenia a spomínate si, ako ste v krízových situáciách reagovali a ako by bolo primerané reagovať nabudúce.

Nájdete si vhodné obrázky, napríklad požiaru. Predstavíte si, že ste v centre zdroja ohňa a predstavíte si svoju reakciu v momente požiaru. Potom skúsite reagovať tak, že znehybniete, sadnete si uprostred miestnosti a zaspíte. Takúto rekciu možno psychiatricky označiť stupor. Môžete si to precvičiť aj v bežnom živote. Rozhodnete sa, že keď vás niekto bude kritizovať, tak stuhnete a nebudete reagovať. V tomto prípade to bude správna reakcia. Vlastne človek by mal intuitívne na všetko preňho vhodné reagovať miernym až silným stuhnutím. Keď je niečo preňho intuitívne dobré, tak by mal stuhnúť úplne. Takáto reakcia sa testuje aj v kineziologickej praxi. Na zlé veci reagovať spontánne slabosťou a na dobré veci stuhnutím. Keď dávajú, tak ber, keď bijú, tak utekaj.

Vráťme sa však do horiaceho objektu. Tu si predstavíte, ako v hroziacom ohni chaoticky pobehuje z jedného miesta na druhé a nedokážete nájsť správny východ. Zisťujete, či je vám bližšia takáto rekcia alebo stuhnutie. Pokiaľ máte sklony k chaotickým reakciám, tak sa pokúsite skľudniť a predstaviť, ako túto reakciu ukrotíte. V živote táto rekcia môže spôsobovať zmätok a chaos. Napríklad dotyčnej osobe sa nedarí a ona vyrába ďalšie nezmyselné aktivity, ktoré všetko ešte viacej zhoršujú. Niekomu sa niečo nedarí a doslova sa znechutí a rýchlo rezignuje. Aj táto rekcia nie je vhodná. Vhodné je pohybovať sa v zlatom strede a hlavne neprepadnúť panike alebo letargii. Len výnimočne treba ihneď reagovať a rozhodnúť sa. To v situáciách okamžitého a akútneho ohrozenia. Keď už nemáte šťastný osud a ocitli ste sa v horiacom objekte, tak je vhodné zvážiť, aká je situácia a aké možnosti ponúka. Teda ľahký pohyb, zistenie situácie a potom reagovanie.

Osoby, ktoré sa ocitli v takýchto extrémnych situáciách, vlastne nemajú šťastný osud. Musia sa rozhodnúť ihneď a rýchle rozhodnutia majú nesporne vysoké riziko omylu. Treba sa vyhýbať takýmto situáciám a neželať si, aby ste sa do nich dostávali. Želajte si, aby ste sa dostávali do situácií, kde budete mať čas si všetko dobre premyslieť a poradiť sa s niekým, kto je v danej veci kompetentný a má aj životné skúsenosti.

V náhlom ohrození treba zareagovať hlavne správne. Vytvorte si vo svojej hlave predstavu rizikovej situácie a hľadajte najvhodnejšie riešenie aj tým, že si vytvoríte umelo nedostatok času. Ale v prvom rade sa budete programovať, aby ste sa do takejto situácie nedostali. Teda precvičiť intuíciu, ktorá vás bude varovať a nedovolí, aby ste sa ocitli v krízových situáciách. Napríklad nebudete zbytočne riskovať a nebudete mať zo všetkého prehnaný strach.

Môžete sa venovať Silva programovaniu šťastného osudu. Vytvárate obrazy svojej budúcnosti ako šťastné a zároveň žiadate svoje podvedomie, aby vás vhodným spôsobom varovalo a keď bude nutné, aby vás zastavilo, pokiaľ by ste mali vbehnúť do nejakej deštruktívnej situácie. Keď sa rozhodnete spraviť hazardné kroky, tak sa ich naučte s niekým prekonzultovať. Budete sa snažiť rozumne riskovať, ale nikdy na hranici poškodenia zdravia a zničenia osudu.

Pridaj komentár