Autor: Jiří Vacek
Knižka: Základy JOGY a mystiky 1. diel
Vydal: autor vlastným nákladom 1995

Venovať sa budem celkovo kontroverznej knižke, ktorú napísal Jiří Vacek. V knižke sa snaží o praktizovanie jogy a celkovo hinduizmu v podobe hinduistického Boha. Pokúsim sa z knižky odfiltrovať to, čo má pre nás určitú logickú hodnotu.

Už dlhšiu dobu čítam všetko, čo sa kde napísalo o joge a hinduizme. Snažím sa nájsť záchytné body pre živú prax. Poviem vám, že toľko zbytočností som v žiadnej literatúre nenašiel. Chápem, že dotyční autori takýto spôsobom vlastne realizovali svoju duchovnú cestu. Bohužiaľ, nikto sa nezaoberal jogínskou praxou dôsledne medicínsky. No, ako zvyčajne som sa nedal znechutiť a pokračoval som v čítaní. Nakoniec, ako to býva, som si z toho zlého vybral to menšie zlo a to bol práve jogín Jiří Vacek. Síce aj v jeho diele prevláda štýl opisovania svojich pocitov a názorov a tento štýl zaberá skoro celú knižku. Knižka má asi 300 strán a približne 20 strán obsahuje takzvané praktické klenoty jogy a hinduizmu.

Jedna kapitola sa venuje ľudskej bioenergii a jej ovládaniu. Nenájdeme tu popis rozdielov, v čom je jogínska bioenergia iná ako bioenergia napríklad Reikistu, ktorý používa bioenergiu hlavne na liečbu iných osôb. Ale je dôležité, že sa tu zmieňuje aj o bioenergetickej ezoterike. Vcelku podnetné uvažovanie nad jogou a bioenergiou, ktorá ju sprevádza. Pokiaľ som v živote stretol jogínov, tak títo zrovna schopnosť vyžarovať bioenergiu nemali. Pripomínali mi skôr vysávače na bioenergiu z okolia. Uvedomil som si, že niekde vo svojej praxi robia chybu.

Ďalšia kapitola, ktorá má hodnotu klenotu, má názvov Ako sa blížime k Bohu. Tu autora treba pochváliť. Skutočne mi dal podnet na to, aby som rozmýšľal nad jogou ako cestou k Bohu. Tak isto som si začal uvedomovať, čo to je cesta k živému hinduistickému Bohu a čo je cesta k spomienke na živého Boha. Keď čítam knižku tohto autora, tak môžem ísť iba k mŕtvej spomienke na Boha. Autor nemal v sebe otvorený mechanizmus živého Boha. Mám schopnosť čítať informačné polia mŕtvych ľudí, keď som porovnal informačné pole Jiřího Vaceka a porovnal som ho s informačnými poliami najlepších v oblasti jogy a hinduistického náboženstva, tak to nebolo to isté a práve tomu všetkému chýbal prejav alebo mechanizmus živého Boha. Keď hovoríme o mechanizme živého Boha, tak hovoríme medicínsky o neurónoch šedej kôry mozgovej, ale aj o ostatných neurónoch v ľudskom tele. Tieto neurónové oblasti treba vhodne nastaviť na prítomnosť živého Boha. Niektorí majú to šťastie v nešťastí, že prežili napríklad úraz elektrickým prúdom a nechtiac sa u nich pozmenili neurónové schémy. Niektorí takúto danosť získali v extrémnych podmienkach, napríklad mučením a bitím. Napadá ma práve zmysel jogínskeho asketizmu a fakírskeho cvičenia, ktoré môže vhodne poškodiť neurónové oblasti a nastoliť živú prítomnosť Božiu. V žiadnom prípade dotyčný takýmto mechanizmom nedisponuje a tiež svoje skúsenosti nevedie týmto smerom. Ja osobne som sugeratívnymi technikami dosiahol takéto prepojenie neurónových oblastí a dokážem v týchto pozmenených oblastiach vnímať Božie prejavy. Presne takto to dokážu aj ľudia s rôznymi poškodeniami neurónov. Bohužiaľ, málokedy sa venujú náboženskej praxi. Keď sa aj venujú, tak zase nepoznajú pravidlá a zákonitosti žitia so živým Bohom. Teda od J. Vaceka nemožno očakávať návod na živú prítomnosť hinduistického Boha v sebe. Ale to, čo nám môže dať, je príprava na preparovanie fyzického a psychického tela. Síce autor do takto pripraveného tela prijal iba mŕtvu spomienku iných, aj keď mali v sebe otvorené potencie vnímania živého Boha. No to je osobná záležitosť dotyčného a zároveň mu ďakujem, že mi dovolil pochopiť hlbšiu súvislosť medzi živým a mŕtvym Bohom. Filozof Nitze by mal nesporne radosť, lebo som mu poskytol dôkaz o mŕtvej prítomnosti Boha aj v jogínskej praxi. Poučme sa aj na tomto prípade. Ďalej mi autor dovolil pochopiť, že joga je vlastne cesta na prijatie živého Boha a prirodzene ma nasmeroval správnym smerom. Pochopil som, že z jogy sa nemá robiť spartakiáda, psychiatria a voľné zábavné podujatie. Joga je výnimočná cesta pre tých, ktorí otvorili vo svojich neurónoch živú prítomnosť hinduistických božstiev a Boha samotného. Ešte by som dodal, že hinduistické božstvá vznikli mytologickými predstavami veštcov a senzibilov zo skamenelín. Ide o fosílie a ďalšie skameneliny. Odtiaľto sa preniesli tieto mytologické predstavy do oblasti pozmenených alebo vhodne preparovaných neurónov v ľudskom tele. U autora oceňujem, že realizoval mŕtvu podobu hinduistického odkazu. Bodaj by dnešní jogíni dokázali dospieť aspoň do takejto úrovne duchovnej cesty.

Pridaj komentár